คำอธิบายและข้อความของ akathist ถึงไอคอนของพระมารดาแห่งพระเจ้า "Kazanskaya Akathist และคำอธิษฐานของ Kazan Mother of God Akathist ถึงไอคอน Kazan ของ Mother of God อ่าน

คำอธิบายและข้อความของ akathist ถึงไอคอนของพระมารดาแห่งพระเจ้า "Kazanskaya Akathist และคำอธิษฐานของ Kazan Mother of God Akathist ถึงไอคอน Kazan ของ Mother of God อ่าน

รายละเอียด: นักเล่นแร่แปรธาตุถึงพระมารดาแห่งคาซาน - จากโอเพ่นซอร์สทั้งหมดและจากส่วนต่าง ๆ ของโลกบนเว็บไซต์สำหรับผู้อ่านที่รักของเรา

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 2

Ви́дящи, Всенепоро́чная, с высоты́ Небе́снаго жили́ща Своего́, иде́же с Сы́ном Твои́м в сла́ве пребыва́еши, ско́рбь рабо́в Твои́х в новопросвеще́ннем гра́де, я́ко гне́внаго ра́ди Бо́жия посеще́ния ве́ра Христо́ва поруга́ема быва́ет ага́рянским злове́рием, благоволи́ла еси́ яви́ти ико́ну Свою́, чудесы́ ю́ прославля́ющи, да утвержда́емии зна́меньми พระคุณของพระองค์ผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์: อัลเลลูยา

หญิงฉลาดแสวงหาความเข้าใจถึงการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์และคำตำหนิอย่างน่ากลัว: เราประหลาดใจจากเบื้องบนที่หญิงสาวแห่งความเข้าใจที่ให้ไว้ ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพ :

จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้สรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา

จงเปรมปรีดิ์ สงสัยได้ยินผู้ไม่เชื่อ; ชื่นชมยินดีสรรเสริญที่มีชื่อเสียงของผู้ศรัทธา

เปรมปรีดิ์ฟ้าผ่าน่ากลัวของคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงส่องสว่างจิตใจของผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ด้วยสง่าราศีแห่งปาฏิหาริย์

ชื่นชมยินดีการบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีความภาคภูมิใจในการสะสมของพวกเขา

ชื่นชมยินดียืนยันศรัทธาของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์การถวายความเคารพไอคอนศักดิ์สิทธิ์

จงชื่นชมยินดี เปลี่ยนความทุกข์ของเราให้เป็นความยินดี จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 3

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระคุณของพระมารดาของพระเจ้าทำให้หญิงสาวมีสติปัญญาและเสริมกำลังให้แสวงหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอกล้าในศรัทธาในพระเจ้าเริ่มทำงานและซ่อนตัวอยู่ใน แผ่นดินโลกเมื่อพบสมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าแล้วร้องทูลพระเจ้าด้วยความยินดี

Име́ющи благоутро́бное промышле́ние о новопросвеще́нных лю́дех гра́да Каза́ни, от пречестны́я Твоея́ ико́ны то́ки чуде́с источи́ла еси́, Влады́чице, слепы́м теле́сныма очи́ма зре́ние подава́ющи, омраче́нных же душе́вно све́том богопозна́ния и благоче́стия озаря́ющи, де́вствующим под осене́нием Твоея́ ико́ны приста́нище небу́рное да́рующи. เพื่อประโยชน์นี้เราเรียก Ty:

จงชื่นชมยินดีเพราะการปรากฏตัวของไอคอนของคุณขับไล่ความมืดของสถานการณ์ที่ดุเดือด เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์

จงชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนตาบอด เปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของผู้ที่มืดมนตามความหมาย

ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด

เปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกปิดและปกป้องพรหมจารี

จงเปรมปรีดิ์เพราะบรรดาผู้สัตย์ซื่อทั้งหลายเปรมปรีดิ์ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ฝูงปีศาจร้องไห้

จงเปรมปรีดิ์ ทรงเป็นผู้ช่วยของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ ความปิติยินดีของทุกคนที่ไว้ทุกข์

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 4

ฉันโห่ยู่ยี่และยั่วยวนโดยศัตรูที่สร้างขึ้นในประเทศเพื่อดับ Yermogen ผู้ที่ได้รับพรผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณพระเจ้าไอคอนที่แพร่หลายและเมื่อเห็นแล้วใครที่แย่กว่าใครที่แย่กว่านั้น พระเจ้า: อัลเลลูยา

เมื่อได้ยิน Orthodoxy of Vyin เปิดเผยโดย Read Professor Surgey แห่ง Holy Arsenia Tayn ซึ่งเป็นแนวคิดของพระมารดาของพระเจ้าเกี่ยวกับปิตุภูมิเรารวมกันเป็นไอคอนของแม่

เปรมปรีดิ์ พระมารดาของพระเจ้าสูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา

จงเปรมปรีดิ์ในขณะที่คุณทำทุกอย่างเพื่อให้รอดในที่กำบังของพระองค์สำหรับผู้ที่วิ่งหนี จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย

จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้ทุกคนมีความหวังอย่างไม่อาจเพิกถอนได้สำหรับผู้ที่อยู่ในตัวคุณ

ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล

จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด

จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 5

Bogosta Star เป็นของคุณ พระเจ้า ไอคอน ทั้งประเทศของรัสเซียที่ไหล ด้วยรังสีของปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ของคุณ: สง่าราศีของทุกคนที่หลงทางในโลก ความเศร้าโศก .

เมื่อได้ไปเยี่ยมราชาแห่งเปเซอร์ราวกับว่าไอคอนของพระมารดาแห่งพระเจ้าปาฏิหาริย์ส่วนใหญ่ถูกหว่านด้วยความกตัญญูของพระเจ้าทางสู่มัคคุเทศก์ของเขาและในผู้ถือในริมฝีปากในรองเท้าและ สักการะแห่งการละหมาดของสิ่งเดียวกัน , แต่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณเช่นการชำระให้บริสุทธิ์เหมือนโล่และรั้ว, วางไว้ในใจกลางเมือง. ด้วยเหตุนี้เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด:

เปรมปรีดิ์ บ้านและบ้านของพระคริสต์พระเจ้าของเรา; จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์

ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา โกดังและสิ่งกีดขวาง

ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย

จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู

ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา ชื่นชมยินดีไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 6

ดังที่กล่าวไปแล้วต่อหน้าหัวหน้างานเทศนาของบิชอปแห่งที่ดินและนายพล Monasi และ Peace เราจะไล่ตามผู้เป็นที่รักของพระมารดาแห่งพระเจ้าผู้ชั่วร้ายคุณจะปกป้องเกรดและความสามารถของ Vesi และ ม่านและม่านและม่านและความเชื่อและม่านนั้นเชื่อและขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ของพระเจ้าต่อพระบุตรเพื่อประชากรของคุณช่วยเราให้รอดจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณ : อัลเลลูยา

Возсия́вши просвеще́ние и́стинное и отгна́вши дре́вле ле́сть ага́рянскую во новопросвеще́нней стране́ Каза́нской, ны́не во все́х гра́дех росси́йских све́тиши све́том чуде́с и ми́лостей: притека́ющий бо с ве́рою ко Твое́й ико́не цельбоно́сней скорбе́й избавле́ние, неду́гов исцеле́ние и ра́дости вся́кия исполне́ния прие́млют, вопию́ще Тебе́ усе́рдно:

จงเปรมปรีดิ์ แหล่งของความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สิ้นสุด; จงเปรมปรีดิ์แม่น้ำแห่งพระคุณที่ไหลล้นหลายสาย

ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา

เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี

ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีช่วยด้วยความปรารถนาดี

จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายกิจการชั่ว ชื่นชมยินดีทำลายอุบายของศัตรู

ชื่นชมยินดีรถพยาบาลของผู้ช่วยมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตาที่มอบให้เรา

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 7

Хотя́щу наро́ду правосла́вному испове́дати ми́лости Преблагослове́нныя Цари́цы Не́ба и земли́ и по си́ле благода́рственная принести́ о избавле́нии его́ от наше́ствия иноплеме́нных, ди́вному хра́му, созда́нному в че́сть пречу́дныя ико́ны, побе́дная в да́р принесе́, да вси́ па́мятующе ми́лость Богома́тере, спа́сшия гра́д се́й и страну́, вы́ну воспева́ют ริมฝีปากขอบคุณพระเจ้า: อัลเลลูยา

Сто́льному гра́ду Росси́и свята́я ико́на Твоя́, Богома́ти, вои́стинну яви́ся блага́я Одиги́трия, я́коже дре́вле Царегра́ду: к Тебе́ бо прибега́ют лю́дие, по́мощи Твоея́ на нача́ло пути́ и де́л свои́х прося́ще и благода́рственная принося́ще моле́ния пред пречи́стою ико́ною Твое́ю за избавле́ние от скорбе́й и напа́стей, Тебе́ Помо́щницу และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่เข้มแข็ง ร้องไห้ขอบคุณเหมือนกันกับท่าน:

ชื่นชมยินดีผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย ชื่นชมยินดีในออร์โธดอกซ์คือการป้องกันและการยืนยัน

จงเปรมปรีดิ์ โล่ที่ไร้เทียมทานของทหารของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา

จงเปรมปรีดิ์การบอกเลิกอุบายของศัตรู เปรมปรีดิ์เหมือนแมงมุมฉีกเป็นชิ้นๆ

จงเปรมปรีดิ์ ด่าว่าอย่างชั่วร้าย ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง

ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากความผิดพลาด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส

ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 8

เป็นเรื่องแปลกและคลุมเครือสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไรกลิ่นเหม็นของสัตว์มีกลิ่นหอม: เราเชื่อคำที่คุณผู้หญิงพูดกับไอคอนดั้งเดิม: "ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับ คุณ" ฉันเอาของคุณออก: การมาด้วยความคารวะแบบเดียวกับที่เราจูบคุณบูชาเธอราวกับว่าคุณเป็นเหมือนกันหมดเกียรติของไอคอนขึ้นสู่ต้นแบบและพระคุณของคุณใช้สัญลักษณ์และความมหัศจรรย์นี้กับทุกคนด้วย ศรัทธาหลั่งไหลมาหาคุณ

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์และคุณจะไม่ทิ้งพระมารดาของพระเจ้าด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: จงมีความกล้าอย่างมารดาต่อพระคริสต์พระเจ้าของเรา ในทำนองเดียวกัน ยืนยันชีวิตของออร์โธดอกซ์ในโลกที่ลึกล้ำและมอบทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอและร้องเพลงให้คุณอย่างสง่างาม:

จงชื่นชมยินดีภาชนะที่ไร้ความสามารถ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด

ชื่นชมยินดีระดับสวรรค์ที่เยือกแข็ง จงเปรมปรีดิ์ที่ได้ช่วยโลกทั้งใบแห่งความหิวโหยที่ทำลายวิญญาณ

จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้วิงวอนเพื่อคนรุ่นเรา จงชื่นชมยินดีที่คำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก

จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงรับเราทุกคนไว้ที่ไม้กางเขนของพระบุตรของพระองค์ จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ

ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงเปรมปรีดิ์และในชีวิตทางโลกท่านผู้เป็นประโยชน์แก่เราเป็นผู้ให้

จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 9

Вся́каго естества́ а́нгельскаго превы́шшая яви́лася еси́, Пресвята́я Де́во: Бо́га бо зачала́ еси́ пло́тию, Невмести́маго все́ми вмести́ла еси́ во утро́бе Твое́й, на рука́х носи́ла еси́ Нося́щаго ве́сь ми́р дла́нию: те́мже, я́ко Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м велича́юще Тя́, вопие́м о Тебе́ Бо́гу : อัลเลลูยา

Vitya พูดมากเหมือนปลาเงียบเราเห็นเกี่ยวกับคุณพระมารดาของพระเจ้า: ทุกลิ้นจะสรรเสริญคุณตามทรัพย์สินของเธอจิตใจประหลาดใจที่จะร้องเพลงถึงคุณพระมารดาของพระเจ้า ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า

เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค; จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน

ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณจากพระเจ้า

จงเปรมปรีดิ์เมื่อได้ประสูติพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า

เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา

ชื่นชมยินดี ชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด

จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์สำหรับการบังเกิดพรแด่พระองค์

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 10.

Спасти́ хотя́щи мно́гия от находя́щих зо́л, скорбе́й и боле́зней, чу́дную ико́ну Твою́, Богома́ти, дарова́ла еси́, ея́же ра́ди слепи́и прозира́ют, хроми́и хо́дят, разсла́бленнии возстаю́т, бесну́ющиися исцеля́ются, земли́ плодоно́сие подае́тся, лю́дие от смертоно́сныя я́звы избавля́ются, гра́ды и до́мы от огня́ спаса́ются : พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างจริงจัง: อัลเลลูยา

พระองค์ทรงเป็นกำแพง พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย เมืองแห่งการปกป้องและสง่าราศี เป็นป้อมปราการสำหรับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ เช่นเดียวกันขอบคุณเราร้องไห้:

จงเปรมปรีดิ์ พระองค์ทรงเชิดชูผู้ที่เชิดชู จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ไม่ให้เกียรติผู้ที่ทำให้อับอาย

ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว

จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วถูกพรากไป

จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน

จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา

ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 11

คำสรรเสริญและความกตัญญูจะนำมาสู่ท่าน ท่านลอร์ดที่ยืนยันอาการสะอึกและสำนักพิมพ์ที่น่ารัก ยู เด็กๆ ที่อยู่ภายใต้การคุมขัง มีชีวิตที่ร่าเริงและสงบสุข และที่โกหกในคุก

ฉันเป็นคนขี้ขลาดเบา ๆ คุณซื่อสัตย์ต่ออาการสะอึกคุณหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์: ลาก Vygishny ความกตัญญูกตเวทีของคุณ: และโคมไฟที่เหมาะสม

เปรมปรีดิ์ เจ้าสาวไม่ผูกมัด; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก แม่ของพระแม่มารี

เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์

ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ ชื่นชมยินดีความยิ่งใหญ่ที่บริสุทธิ์

ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีดูถูกเด็กกำพร้า

จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า

ชื่นชมยินดีปลอบโยนผู้เศร้า ชื่นชมยินดีความสุขของผู้ไว้ทุกข์

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 12.

Благода́ть да́ти восхоте́вши почита́ющим Тя́ с любо́вию, Богороди́тельнице, прису́щего Ти́ си́лу благода́тную оста́вила еси́ во святы́х Твои́х ико́нах, и́бо Боже́ственная благода́ть, спребыва́ющи те́м (ико́нам), зна́мения и чудеса́ вы́ну содева́ет и душе́вных и теле́сных неду́г исцеле́ние все́м с ве́рою приходя́щим подае́т Твои́ми Богома́терними непреста́нными ต่อพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่ร้องถึงพระองค์: อัลเลลูยา

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในค่าธรรมเนียมและเวลาที่ไม่ถูกต้องเราคว้าเราจะในฐานะนักชาติพันธุ์วิทยาผู้น่าสงสารเป็นแม่น้ำแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับว่าได้รับพรและการซ้อมรบทั้งหมด :

จงชื่นชมยินดีความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา

จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดของผู้สิ้นหวัง

ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; จงเปรมปรีดิ์ น้ำค้างที่ชุบดวงวิญญาณ

ชื่นชมยินดียาที่รวดเร็วและฟรีสำหรับโรค ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด

จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ

จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 13

โอ้ผู้มีพระคุณ สโลเวนผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นิยายของตอนนี้ คำอธิษฐานของผู้ชาย และความยิ่งใหญ่ของความดีของคุณ และพรแห่งความสุขและความเศร้าโศกของคุณ และอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทายาทแห่งการสร้างทุกคนที่ร้องออกมาอย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้า: ฮาเลลูยา.

ทูตสวรรค์ผู้อ้อนวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า "จงยินดี" เมื่อพระวจนะของพระเจ้าจุติอยู่ในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปได้ยกย่องการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของเธอและพระกุมารพระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมา ของเกรซ:

ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า

เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีการตกแต่งที่สดใสของคริสตจักรแห่งสวรรค์และโลก

ชื่นชมยินดีให้เกียรติเทวดา เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา

ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส จงชื่นชมยินดีสรรเสริญอัครสาวก

ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีมงกุฎที่เคารพ

จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

คอนดัก 1

เลือกจากทุกชั่วอายุคนเป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของเธอ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าถึงเธอ เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์เฉกเช่นพระผู้ทรงกรุณาปรานี บรรดาผู้ที่หลั่งไหลเข้ามาหาพระองค์ พระผู้ช่วย วิงวอนแทนเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ให้เราเรียกพระองค์ว่า:

จงเปรมปรีดิ์ผู้วิงวอนจากเผ่าพันธุ์คริสเตียนที่กระตือรือร้น

สวดมนต์ก่อน.

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความทุกข์ความศรัทธาและความรักที่จะซื่อสัตย์สุจริตด้วยการสะอึกของคุณเราดึงได้: อย่าหันหน้าหนีผู้ที่หันไปหาคุณขอความเมตตาจากพระบุตรและพระเจ้าของคุณฉันจะมีพลังของโลกอาจ ฉันมีปาฏิหาริย์ ฉันจะมีความทุกข์ของตัวเอง ฉันจะเป็นผู้ชายในความทุกข์ยาก มันเป็นความทุกข์ยากที่ฉันเป็นปาฏิหาริย์ให้กับโลก จากความไม่เชื่อนอกรีตและความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็น Virgin Virgin: คุณคือผู้ช่วยและผู้ช่วยคริสเตียนที่ทรงพลัง แห้งทุกอย่างด้วยศรัทธาของคนบาป จากเชื้อชาติของคนชั่ว จากการทดลองทั้งหมด ความเศร้าโศก ไปในทิศทางของปราชญ์: ให้จิตวิญญาณของการบดขยี้ ความอุดมสมบูรณ์ของความเปรี้ยวของคุณ ให้เราคู่ควร อาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมด เราจะเชิดชูพระนามอันทรงเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

คำอธิษฐานที่สอง

โอ้ ท่านหญิงธีโอโทกอส ราชินีแห่งสวรรค์และโลก เทวดาและเทวทูตที่สูงที่สุดและซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมด พระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ ผู้ช่วยที่ดีของโลก และคำยืนยันต่อทุกคน และการช่วยกู้ในทุกความต้องการ! ดูเถิด ข้าแต่หญิงผู้เปี่ยมด้วยเมตตา คอยดูผู้รับใช้ของพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและหัวใจที่สำนึกผิด ก้มลงกราบพระองค์ด้วยน้ำตา และก้มลงกราบต่อภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์และบริสุทธ์ที่สุดของพระองค์ และขอความช่วยเหลือและการวิงวอนจากพระองค์ โอ้ พระแม่มารีบริสุทธิ์ผู้ทรงเมตตาและปรานีที่สุด! ดูเถิด สุภาพสตรี กับประชาชนของคุณ เพราะเราเป็นคนบาป เราไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ยกเว้นคุณและจากคุณ พระคริสต์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิด คุณเป็นผู้ขอร้องและตัวแทนของเรา คุณปกป้องอย่างมากมาย ไว้ทุกข์ให้กับความโกรธ พี่น้องของรีสอร์ท ในทางของผู้รักษา ลูก ๆ ของ Slava ผู้มีน้ำหนัก ความเจ็บป่วย การรักษาที่อ่อนแอ การช่วยชีวิตผู้ทำบาป สิ่งนี้ และคุณได้มาหาคุณแล้ว และคุณเข้ามาในความคิดของคุณแล้ว และเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงมองดู เรานำการร้องเพลงอันอ่อนโยนมาสู่พระองค์และร้องทูลว่า ขอทรงเมตตาเรา พระมารดาของพระเจ้า และปฏิบัติตามคำอธิษฐานของเรา เพราะแก่นแท้ทั้งหมดนั้นเป็นไปได้สำหรับพระองค์ การวิงวอน: เพื่อสง่าราศีเหมาะสมกับคุณในตอนนี้และตลอดไป อาเมน

ประวัติความเป็นมาของรูปลักษณ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้านี้มีความโดดเด่นมาก ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยไฟในคาซานในศตวรรษที่ 16 ในระหว่างที่โบสถ์ออร์โธดอกซ์ถูกไฟไหม้จึงทำให้เกิดการนินทามากมายในหมู่คนทั่วไปซึ่งเริ่มสงสัยว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเนื่องจากเขายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน หลายครอบครัวถูกทิ้งให้ไร้ที่อยู่อาศัย ในนั้นยังมีครอบครัวของ Daniil Onuchin ซึ่งมี Matrona ลูกสาวตัวน้อยด้วย สำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้เองที่พระมารดาของพระเจ้าปรากฏในความฝันและสั่งให้รับไอคอนที่มีรูปของเธอจากใต้พื้นดิน แน่นอนในตอนเช้าเด็กผู้หญิงบอกพ่อแม่ของเธอเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ไม่เชื่อลูกสาวของเธอโดยบอกกับเธอว่ามันเป็นความฝันธรรมดาและไม่มีใครส่งนิมิตของเธอ อย่างไรก็ตาม ความฝันเดียวกันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในคืนที่สองและสาม จากนั้นพ่อแม่ก็เชื่อว่าพระแม่มารีเองพูดกับลูกของตน

จากนั้น Matrena ก็แสดงให้พ่อแม่ของเธอเห็นสถานที่ที่ไอคอนอยู่ในความฝันของเธอ และเมื่อพวกเขาเริ่มขุด พวกเขาพบรูปของพระมารดาของพระเจ้าจริงๆ เป็นไปได้ว่ากลุ่มลับของศาสนาคริสต์ทิ้งมันไว้ที่นั่นเมื่อนานมาแล้วซึ่งไม่สามารถนำผลงานศิลปะนี้ติดตัวไปด้วยได้ รูปนั้นถูกนำไปที่วิหาร Annunciation และก่อนหน้านั้นก็เห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติมหัศจรรย์และสามารถรักษาโรคได้ (ระหว่างขบวนคนตาบอดสองคนมองเห็นได้)

นอกจากนี้ซาร์อีวานผู้น่ากลัวเองก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ในการค้นหาภาพของพระแม่มารีสั่งให้สร้างมหาวิหารคาซาน นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งคอนแวนต์ซึ่ง Matrona ที่โตแล้วและแม่ของเธอได้สาบานด้วยพระสงฆ์

ข้อความคำอธิษฐานบอกว่าไอคอนถูกค้นพบได้อย่างไร เช่นเดียวกับปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พระมารดาของพระเจ้าให้ความคุ้มครองแก่ทหารรัสเซียในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดกรณีหนึ่งคือการต่อสู้กับ False Dmitry ซึ่งพระมารดาของพระเจ้าให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้คนของเธอ

ในเวลาเดียวกัน ข้อความของ Akathist ก็ปรากฏขึ้น เมื่อข่าวมาถึงอาร์คบิชอปว่าพระมารดาของพระเจ้าได้ปลดปล่อยมอสโกจากผู้รุกราน ข้อความของคำอธิษฐานก็ถูกรวบรวมขึ้นเช่นกัน ซึ่งพวกเขาเริ่มอ่านในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารี

ขอแนะนำให้อ่านในตอนเช้าเมื่อความคิดยังบริสุทธิ์ไม่ยุ่งกับปัญหาทางโลก ห้ามอ่านคำอธิษฐานในช่วงเข้าพรรษา อย่างไรก็ตาม ในกรณีพิเศษคุณสามารถขออนุญาตจากนักบวชและอธิษฐานต่อพระมารดาของพระเจ้าได้

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงมักหันไปหาพระแม่มารีในเรื่องปัญหาครอบครัวและการทะเลาะวิวาท เป็นที่เชื่อกันว่าพระมารดาของพระเจ้าจะคอยช่วยเหลือและนำทางบนเส้นทางที่แท้จริงเสมอ

ในวิดีโอนี้ คุณสามารถฟังการบันทึกเสียงของ Akathist ไปยังไอคอน Kazan ของพระมารดาแห่งพระเจ้า

เลือกจากทุกชั่วอายุคนให้เป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์เฉกเช่นพระผู้ทรงกรุณาปรานี บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ พระผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ให้เราเรียกพระองค์ว่า:


ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เหล่าอัครสาวกชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดีในงานอภิเษกสมรส จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

แสวงหาความเข้าใจในการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า การเปิดเผยที่ชาญฉลาด หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงรูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม แต่เราประหลาดใจจากเบื้องบนในความเข้าใจที่ส่งไปยังหญิงสาวด้วยความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงชื่นชมยินดีเถิดท่านผู้แสดงการสรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ ชื่นชมยินดี: การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน ชื่นชมยินดีการส่องสว่างของการบูชาไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้ขับไล่ความมืดแห่งสถานการณ์ที่ดุร้ายด้วยรูปลักษณ์ของไอคอนของเจ้า เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์ จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้ จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พายุแห่งความโกลาหลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากศัตรูในประเทศของเรา ดับ Hermogenes ผู้ได้รับพร ผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ พระมารดาแห่งพระเจ้า ไอคอน สวดอ้อนวอนต่อหน้ามันและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องร้องทูลต่อพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องเรียกผู้วิงวอนของคริสเตียน: ชื่นชมยินดีพระมารดาของพระเจ้าผู้สูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา จงชื่นชมยินดีที่คุณทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของคุณไว้สำหรับผู้ที่วิ่ง จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์ แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าปาฏิหาริย์มากมายถูกสร้างขึ้นจากไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นเกราะและกำบังและ ได้ปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาฤกษ์อันสมบูรณ์ที่รากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในใจกลางเมือง . ด้วยเหตุนี้ เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด จงเปรมปรีดิ์ ที่ประทับและพระนิเวศน์ของพระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา คลังเก็บ และสิ่งกีดขวาง ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลด้วยศรัทธาไปยังไอคอนของคุณกำลังบำบัดความเศร้าโศก การปลดปล่อย การรักษาความเจ็บป่วยและความสุขของการเติมเต็มทั้งหมด ร้องหาคุณอย่างกระตือรือร้น: จงชื่นชมยินดี ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่มาของศาลเจ้า ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายเจตนาร้าย ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตามอบให้เราเป็นพิเศษ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง เรายังโชคดีที่ร้องถึงคุณ: ชื่นชมยินดี ผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย; ชื่นชมยินดีออร์โธดอกซ์ในนั้นคือการป้องกันและการยืนยัน จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู เปรมปรีดิ์ฉีกแมงมุมของพวกเขา จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ชื่นชมยินดี, เต้ารับที่ไม่สามารถบรรจุได้; จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ส่งโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีเพราะคำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน


เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค; จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา จงเปรมปรีดิ์ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะการบังเกิดของพระองค์ทั้งหมดได้รับพร จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย Bogomaty ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณมอบให้คุณแม้เพราะตาบอดที่พวกเขามองผ่านโครเมียมเดินผ่อนคลายลุกขึ้นผู้ที่ถูกปีศาจได้รับการเยียวยาแผ่นดินมีผล , ผู้คนกำจัดแผลที่ร้ายแรง, เมืองและบ้านเรือนได้รับการช่วยเหลือจากไฟ ; พระเจ้าผู้สง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน ฮาเลลูอาห์

จงเปรมปรีดิ์สรรเสริญพระองค์ จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วก็ถูกพรากไปเช่นกัน จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ดุจเทียนไขที่รับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: มองเห็นไฟอันไร้แก่นสารแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และในความคล้ายคลึงของการจุดไฟดวงใหม่ ตะเกียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพลังแห่งพระคุณและให้ปาฏิหาริย์ให้กระจ่าง สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์: จงชื่นชมยินดี, เจ้าสาวของเจ้าสาว ; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก Mati Devo; เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ ชื่นชมยินดีพระพรหมจารี ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลเด็กกำพร้า จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญพระองค์เป็นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นขุมทรัพย์แห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตาม Bose พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต สรรเสริญพระองค์ ร้องว่า จงชื่นชมยินดี ความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดที่สิ้นหวัง ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์น้ำค้างปลุกจิตวิญญาณ ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

kontakion นี้อ่านสามครั้ง จากนั้น ikos 1 และ kontakion 1

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ: อย่าหันหน้าหนีผู้ที่วิ่งมาหาคุณ วิงวอน แม่ผู้เมตตา ลูกของคุณและพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ขอให้เรา ประเทศชาติจะสงบสุข คริสตจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ ความนอกรีตและความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามสำหรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามสำหรับความหวังอื่น ๆ ยกเว้นสำหรับคุณ เวอร์จิ้นที่บริสุทธิ์ที่สุด: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงช่วยทุกคนที่อธิษฐานถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากบาป จากการใส่ร้ายคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้า ความลำบาก และความตายที่เปล่าประโยชน์ ขอประทานวิญญาณแห่งความสำนึกผิด ความถ่อมใจ ความคิดที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่เป็นบาป และการปลดบาป เพื่อว่าทุกคนที่ร้องเพลงด้วยความขอบคุณถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราจะได้รับการทำให้คู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับทุกคน นักบุญเราจะเชิดชูพระนามอันทรงเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

Akathist กับ Theotokos ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนของเธอ "KAZAN"

คอนดัก 1

เลือกจากทุกชั่วอายุคนให้เป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์เฉกเช่นพระผู้ทรงกรุณาปรานี บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ พระผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ให้เราเรียกพระองค์ว่า:

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

Ikos1

ทูตสวรรค์ผู้อ้อนวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า “จงยินดีเถิด” เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของรูปเคารพอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:

ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า

เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีการตกแต่งที่สดใสของคริสตจักรแห่งสวรรค์และโลก

ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา

ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส จงชื่นชมยินดีสรรเสริญอัครสาวก

ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีมงกุฎที่เคารพ

จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 2

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณยังคงอยู่ในสง่าราศีกับลูกชายของคุณความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับว่าศรัทธาของพระคริสต์โกรธเคืองเพราะเห็นแก่พระเจ้าฮาการี ความชั่วร้ายที่ยอมเปิดเผยไอคอนของคุณ เชิดชูการอัศจรรย์ ใช่แล้ว ยืนยันธงแห่งพระคุณของพระองค์ คนที่รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์: อัลเลลูยา

Ikos 2

หญิงสาวผู้เฉลียวฉลาดแสวงหาความเข้าใจถึงการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า ไหลไปสู่อำนาจ โดยบอกพวกเขาถึงรูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม แต่พวกเราประหลาดใจจากเบื้องบนในคำตักเตือนของหญิงสาว ได้ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่า

จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้สรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา

ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา

จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ จงเปรมปรีดิ์การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์

ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน

ชื่นชมยินดีการถวายความเคารพไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข

จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 3

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระคุณของพระมารดาของพระเจ้าทำให้หญิงสาวมีสติปัญญาและเสริมกำลังให้แสวงหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบขุมทรัพย์ของ ไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

Ikos 3

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียก Ti:

จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้ขับไล่ความมืดแห่งสถานการณ์ที่ดุร้ายด้วยรูปลักษณ์ของไอคอนของเจ้า เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์

จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย

ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด

จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี

จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้

จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 4

พายุแห่งความสับสนและการปลุกระดมที่สร้างโดยศัตรูในประเทศของเราถูกระงับโดย Hermogenes ผู้ได้รับพรผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomati ไอคอนสวดอ้อนวอนต่อหน้ามันและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ , ไอคอนของคุณได้รับมอบ, เสริมความแข็งแกร่งด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องของมัน, ร้องว่าพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 4

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์ความลับที่เซนต์เซอร์จิอุสเปิดเผยต่อเซนต์อาร์เซนีราวกับว่าการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเหมือน ธงแห่งชัยชนะได้รับแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียเสียจากมือของฝ่ายตรงข้ามและอุทานต่อผู้ขอร้องของคริสเตียน:

เปรมปรีดิ์ พระมารดาของพระเจ้าสูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา

จงเปรมปรีดิ์ในขณะที่คุณสร้างให้ทุกคนได้รับความรอดจากผู้ที่วิ่งหนี จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย

จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้

ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล

จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์ แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด

จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 5

ดาวศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ Bogomati ไอคอนที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมดส่องแสงด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่หลงทางอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่หลงใหลไล่ความมืดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและนำทางบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาถึงพระองค์ไหลและร้องไห้ต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 5

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าจากไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นจากพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับฉันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นเกราะและกำบัง และหลังจากเอาชนะศัตรูจนถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือของพระมารดาของพระเจ้าแล้ววางศิลาที่สมบูรณ์แบบไว้ที่รากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณเช่นการชำระให้บริสุทธิ์เหมือนโล่และรั้วใส่ในหัวใจของ เมือง. ด้วยเหตุนี้เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด:

เปรมปรีดิ์ บ้านและบ้านของพระคริสต์พระเจ้าของเรา; จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์

ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา ที่เก็บข้อมูลและสิ่งกีดขวาง

ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย

จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู

ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 6

ลำดับชั้นและราษฎร ภิกษุและฆราวาสทั้งปวง ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระรูปอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เทศนาแก่ท่านหญิงธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่าน ประหนึ่งว่าท่านกำลังปกป้องเมือง คลุมอาศรม รักษาน้ำหนัก และ นำพระองค์อย่างแท้จริง พระผู้ช่วยทรงเข้มแข็งและอยู่ยงคงกระพัน ด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของพระองค์ ขอพระหัตถ์แห่งพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ไปยังพระบุตรของพระองค์เพื่อประชากรของพระองค์ ในเม่นช่วยกู้เราจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมด ใช่แล้ว ขอบพระคุณพระเจ้า : อัลเลลูยา

Ikos 6

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความสง่างาม: บรรดาผู้ที่หลั่งไหลด้วยศรัทธาสู่ไอคอนแห่งการรักษาความเศร้าโศก การรักษาความเจ็บป่วยและความปิติยินดีของการเติมเต็มทั้งหมดร้องทูลพระองค์อย่างกระตือรือร้น:

ชื่นชมยินดีแหล่งพระธาตุที่ไม่รู้จักเหนื่อย จงเปรมปรีดิ์แม่น้ำแห่งพระคุณที่ไหลล้นหลายสาย

ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา

เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี

ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี

ชื่นชมยินดีทำลายกิจการชั่วร้าย ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู

ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตามอบให้เราเป็นพิเศษ

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 7

ฉันต้องการให้ชาวออร์โธดอกซ์สารภาพความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำ ของขวัญแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 7

สู่เมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงในฐานะ Tsaregrad โบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ที่บริสุทธิ์ที่สุด ไอคอนสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณและพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง คำขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันกับ Ty:

ชื่นชมยินดีครอบคลุมประเทศรัสเซีย ชื่นชมยินดีออร์โธดอกซ์ในนั้นคือการป้องกันและการยืนยัน

จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา

ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู เปรมปรีดิ์เหมือนแมงมุมฉีกเป็นชิ้นๆ

จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง

ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส

ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของเผ่าพันธุ์คริสเตียน

คอนดัก 8

เป็นเรื่องแปลกและสับสนสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะได้ยินว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไร กลิ่นเหม็นของสัตว์นั้นหอม เราเชื่อพระวจนะที่พูดโดยคุณผู้หญิงกับไอคอนดั้งเดิม: "พระคุณและพละกำลังของฉันอยู่กับคุณ" เราหวังว่าเช่นเดียวกับไอคอนนี้ พระคุณของคุณจะถูกนำออกไป เราจูบมันด้วยความเคารพเช่นเดียวกันเราบูชามันราวกับว่าคุณเป็นตัวคุณเองเกียรติของไอคอนขึ้นไปถึงแม่แบบและความสง่างามของคุณที่มีไอคอนนี้ทำงานสัญญาณและความมหัศจรรย์สำหรับทุกคนที่ไหลมาหาคุณด้วยศรัทธาและร้องออกมา ถึงพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 8

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ และคุณอย่าทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: นำความกล้าหาญของมารดามาสู่พระคริสต์พระเจ้าของเรามากขึ้น ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์:

ชื่นชมยินดี, เต้ารับที่ไม่สามารถบรรจุได้; จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด

เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ส่งโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ

จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีเพราะคำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก

จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ

ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา

จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 9

พระองค์ พรหมจารี ทรงปรากฏเหนือธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง ไม่มีทุกสิ่งในครรภ์ของพระองค์ พระองค์ทรงอุ้มโลกทั้งโลกไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ เช่นเดียวกับเครูบผู้มีเกียรติสูงสุดและเสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์: อัลเลลูยา

Ikos 9

Vityas ของคนที่พูดมากเหมือนปลาที่ไม่มีเสียงเราเห็นเกี่ยวกับคุณพระมารดาของพระเจ้า: ทุกลิ้นจะสรรเสริญคุณตามทรัพย์สินของเธอ จิตใจของการร้องเพลงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ปาฏิหาริย์; ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า

เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค; จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน

ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า

จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า

เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา

ชื่นชมยินดี ชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจของผู้สูงสุด

จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะการบังเกิดของพระองค์ทั้งหมดได้รับพร

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 10

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย Bogomaty ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณมอบให้คุณแม้เพราะตาบอดที่พวกเขามองผ่านโครเมียมเดินผ่อนคลายลุกขึ้นผู้ที่ถูกปีศาจได้รับการเยียวยาแผ่นดินมีผล , ผู้คนกำจัดแผลที่ร้ายแรง, เมืองและบ้านเรือนได้รับการช่วยเหลือจากไฟ ; พระเจ้าผู้สง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน: อัลเลลูยา

Ikos 10

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา:

จงเปรมปรีดิ์สรรเสริญพระองค์ จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า

ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว

จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วก็ถูกพรากไปเช่นกัน

จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน

จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา

ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 11

การร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณที่นำมาสู่คุณ ท่านหญิง ล้มลงที่ไอคอนของคุณและจูบอย่างอ่อนโยน ใบหน้าที่บริสุทธิ์ อยู่ภายใต้การปกปักษ์ของพระองค์ ชีวิตในอารามที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องออกมาอย่างสนุกสนาน พระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 11

เหมือนกับเทียนรับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: เพราะเรารับรู้ถึงไฟอันไม่มีแก่นสารแห่งพระคุณของพระองค์ และในรูปลักษณ์ของดวงไฟดวงใหม่ก็ถูกจุดขึ้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในพลังแห่งพระคุณและส่องสว่าง ปาฏิหาริย์สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์:

เปรมปรีดิ์ เจ้าสาวไม่ผูกมัด; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก มาติ เดโว

เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์

ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ ชื่นชมยินดีพระพรหมจารี

ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลเด็กกำพร้า

จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า

ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 12

พระคุณที่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า ทรงละพลังที่เปี่ยมด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระองค์ในไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ แก่ไอคอนเหล่านั้นที่ประทับ หมายสำคัญและการอัศจรรย์ นำความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจออกมา รักษาทุกคนที่มาด้วยความศรัทธามอบพระมารดาของพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

Ikos 12

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญคุณเช่นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเหมือนแม่น้ำปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเหวแห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตามพระเจ้า ต่อพระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในภพหน้า ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ร้องว่า :

จงชื่นชมยินดีความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา

จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดที่สิ้นหวัง

ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์น้ำค้างปลุกจิตวิญญาณ

ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด

จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ

จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย

จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 13

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดแก่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทายาทแห่งการสร้างทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

kontakion นี้อ่านสามครั้ง จากนั้น ikos แรก “Presenting Angel…” และ kontakion ที่ 1 “เลือกจากทุกชั่วอายุ…”

สวดมนต์

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราขออธิษฐานต่อพระองค์ อย่าหันพระพักตร์ไปจากผู้ที่หันไปหาพระองค์ วิงวอน พระมารดาผู้ทรงเมตตา พระบุตรของพระองค์และพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ขอให้เรา ประเทศชาติจงสงบสุข ขอให้สร้างอำนาจของรัสเซียด้วยความกตัญญู รักษาพระศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ นอกรีต และความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็น Virgin Virgin: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงช่วยทุกคนที่สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากบาป จากการใส่ร้ายคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้า ความลำบาก และความตายที่เปล่าประโยชน์ ขอทรงโปรดประทานวิญญาณแห่งการสำนึกผิด ความถ่อมใจ ความคิดที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่เป็นบาปและการปลดบาป ใช่ พวกเราทุกคนร้องเพลงด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เราจะคู่ควรกับอาณาจักรสวรรค์และที่นั่นด้วย วิสุทธิชนทั้งหมดเราจะเชิดชูพระนามอันทรงเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

Troparion โทน 4

ผู้วิงวอนผู้กระตือรือร้น พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด สำหรับทุกคนอธิษฐานต่อพระบุตรของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา และทำงานเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด ต่อผู้ที่วิ่งไปยังการคุ้มครองอธิปไตยของพระองค์ ขอวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ข้าแต่ท่านหญิง ราชินีและนายหญิง แม้ในยามทุกข์โศกและในยามเจ็บป่วยที่แบกรับบาปมากมายมาสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและจิตใจที่สำนึกผิดต่อหน้าภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ด้วยน้ำตาและ ความหวังที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของผู้ที่อยู่ในพระองค์ การปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งปวง ให้ประโยชน์แก่ทุกคนและกอบกู้ทุกสิ่ง พระมารดาของพระเจ้า พระองค์ทรงคุ้มครองจากพระเจ้าของผู้รับใช้ของพระองค์

Kontakion โทน 8

มาเถิด ผู้คนทั้งหลาย มาที่สวรรค์อันเงียบสงบและดีแห่งนี้ ผู้ช่วยในขั้นต้น ความรอดที่พร้อมและอบอุ่น การคุ้มครองของพระแม่มารี ให้เรารีบอธิษฐานและหยาดเหงื่อเพื่อการกลับใจ สำหรับเรา พระมารดาที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าแสดงความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุด รอคอย ช่วยเหลือและปลดปล่อยจากปัญหาและความชั่วร้ายทั้งหมดของผู้รับใช้ที่ชอบธรรมและผู้เกรงกลัวพระเจ้าของพระองค์

Troparion และ kontakion

คำอธิษฐานต่อพระมารดาของพระเจ้าต่อหน้าไอคอน Kazan ของเธอ Akathist ต่อพระมารดาของพระเจ้าต่อหน้าไอคอน Kazan ของเธอการยกย่อง Virgin ต่อหน้าไอคอน Kazan

TROPAR และ KONTAKUS ของพระมารดาของพระเจ้าต่อหน้าไอคอนของเธอแห่งคาซาน

Troparion โทน 4

ผู้วิงวอนที่กระตือรือร้น พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด อธิษฐานเผื่อพระบุตรของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา และทำงานเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด ผู้ซึ่งวิ่งไปยังที่กำบังของพระองค์ ขอวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ข้าแต่องค์หญิง ราชินี และนายหญิง แม้ในยามทุกข์โศกและในความเจ็บป่วยที่แบกรับบาปมากมายมาสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและจิตใจที่สำนึกผิดต่อหน้าภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ด้วยน้ำตาและไม่อาจเพิกถอนได้ ความหวังของผู้ที่มีต่อพระองค์ การปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมด ให้ประโยชน์กับทุกคนและบันทึกทุกอย่าง พระมารดาของพระเจ้า: พระองค์ทรงคุ้มครองจากสวรรค์ของผู้รับใช้ของพระองค์

Kontakion โทน 8

โอ้ ผู้คนทั้งหลาย สู่สวรรค์อันเงียบสงบนี้ ผู้ช่วยในขั้นต้น ความรอดที่พร้อมและอบอุ่น การปกป้องของพระแม่มารี ขอให้เรารีบอธิษฐานและหยาดเหงื่อเพื่อการกลับใจ สำหรับเรา พระมารดาที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าแสดงความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุด รอคอยความช่วยเหลือ และปลดปล่อยจากความโชคร้ายและความชั่วร้ายของผู้รับใช้ที่ประพฤติดีและเกรงกลัวพระเจ้าของพระองค์

สวดมนต์ต่อพระมารดาของพระเจ้าก่อนที่ไอคอนของคาซาน

สวดมนต์หนึ่ง

โอ้ ท่านหญิงธีโอโทกอส ราชินีแห่งสวรรค์และโลก เทวดาและเทวทูตสูงสุด และพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ผู้ซื่อสัตย์ที่สุด ผู้ช่วยที่ดีของโลก และคำยืนยันต่อทุกคน และการช่วยกู้ในทุกความต้องการ! ดูเถิด สตรีผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา อธิษฐานต่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและหัวใจที่สำนึกผิด ก้มลงกราบพระองค์ด้วยน้ำตา และก้มลงกราบพระฉายที่บริสุทธิ์และบริสุทธ์ที่สุดของพระองค์ ความช่วยเหลือและการวิงวอนตามคำทูลขอของพระองค์ โอ้ พระแม่มารีบริสุทธิ์ผู้ทรงเมตตาและปรานีที่สุด! ฟังนะ สุภาพสตรี กับประชาชนของคุณ เพราะเราเป็นคนบาป เราไม่ใช่อิหม่ามที่ได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ ยกเว้นคุณและจากคุณ พระคริสต์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิด คุณเป็นผู้ขอร้องและผู้ขอร้องของเรา คุณเป็นผู้คุ้มครองผู้ถูกกระทำความผิด ความยินดีที่เศร้าโศก เด็กกำพร้า ผู้พิทักษ์หญิงม่าย สง่าราศีของหญิงพรหมจารี ความชื่นชมยินดี การร้องไห้ การเยี่ยมผู้ป่วย การหายป่วย การหายโรค ความรอดจากบาป เพื่อเห็นแก่สิ่งนี้ ข้าแต่พระมารดาของพระเจ้า เราหันไปหาพระองค์ และเพื่อพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์โดยถือพระกุมาร องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา มองดูเรานำการร้องเพลงที่อ่อนโยนมาสู่พระองค์และร้องว่า: มีเมตตา ต่อเรา พระมารดาของพระเจ้า และทำตามคำร้องของเรา สิ่งทั้งหมดคือการวิงวอนของคุณเป็นไปได้ เพื่อสง่าราศีเหมาะสมกับคุณในขณะนี้และตลอดไปและตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

คำอธิษฐานที่สอง

โอ้พระมารดาของพระเจ้า! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ: อย่าหันหน้าหนีผู้ที่หันไปหาคุณ ขอพระมารดาผู้ทรงเมตตา พระบุตรของพระองค์และพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ขอพระองค์ทรงรักษาประเทศของเราไว้อย่างสงบ คริสตจักรจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์และไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ นอกรีต และความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็นชาวคริสต์ผู้ช่วยเหลือและผู้วิงวอนที่ทรงพลัง มอบทุกคนที่สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากการตกของบาป จากการใส่ร้ายคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้าโศก ความทุกข์ยาก และจากความตายที่เปล่าประโยชน์ ขอทรงประทานวิญญาณแห่งการสำนึกผิด ความถ่อมใจ ความคิดที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่เป็นบาปและการปลดบาป เพื่อที่เราทุกคนจะร้องเพลงด้วยความขอบคุณถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราจะได้รับการทำให้คู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นด้วย นักบุญทั้งหมดเราจะถวายเกียรติแด่พระนามอันทรงเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

Akathist กับ Theotokos ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก่อน KAZAN ICON

คอนดัก 1

Ikos 1

ทูตสวรรค์ผู้วิงวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า "จงยินดี" เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของรูปเคารพอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:
ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก;
ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก
ชื่นชมยินดีคริสตจักรแห่งสวรรค์ที่สดใสและการตกแต่งทางโลก
ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ
เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา
ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส
เหล่าอัครสาวกชื่นชมยินดี
ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี
ชื่นชมยินดีในงานอภิเษกสมรส
จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม
จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 2

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับว่าการมาเยือนของพระเจ้าด้วยความโกรธศรัทธาของพระคริสต์ถูกเยาะเย้ยโดย Hagarian ความชั่วร้ายที่ยอมเปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูการอัศจรรย์ แต่ยืนยันด้วยพระคุณของพระองค์ บรรดาผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ฮาเลลูอาห์

Ikos 2

แสวงหาความเข้าใจในการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า การเปิดเผยที่ชาญฉลาด หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงรูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม แต่เราพิศวงจากเบื้องบนในวิสัยที่ประทานแก่หญิงสาวนั้น ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่า
จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้สรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์
ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา
ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์
เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์
ชื่นชมยินดี: การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์
ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา
ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน
ชื่นชมยินดีการส่องสว่างของการบูชาไอคอนศักดิ์สิทธิ์
สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข
จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 3

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

Ikos 3

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียก Ti:
จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้ขับไล่ความมืดแห่งสถานการณ์ที่ดุร้ายด้วยรูปลักษณ์ของไอคอนของเจ้า
เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์
จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด
เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย
ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์
จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด
จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์;
ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี
จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ
จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้
จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน
จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 4

พายุแห่งความสับสนและการปลุกระดมที่สร้างขึ้นโดยศัตรูในประเทศของเราถูกระงับโดย Hermogenes ผู้ได้รับพรผู้ช่วยให้รอดจากปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomati ไอคอนสวดภาวนาต่อหน้าเธอและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องร้องทูลพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

Ikos 4

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องต่อผู้ขอร้องของคริสเตียน:
เปรมปรีดิ์ พระมารดาของพระเจ้าสูงสุด
จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา
จงชื่นชมยินดีที่คุณทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของคุณไว้สำหรับผู้ที่วิ่ง
จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย
จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ
จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้
ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี
ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล
จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด
จงเปรมปรีดิ์ แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด
จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ
จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 5

โบโกมาติ ดาวดวงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ สัญลักษณ์ที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมด ส่องแสงด้วยปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่เดินอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่เร่าร้อน ไล่ความมืดมิดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและการตั้งค่าบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาต่อพระองค์และร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 5

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าปาฏิหาริย์มากมายถูกสร้างขึ้นจากไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นเกราะและกำบังและ ได้ปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาฤกษ์อันสมบูรณ์ที่รากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในใจกลางเมือง . ด้วยเหตุนี้เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด:
เปรมปรีดิ์ บ้านและบ้านของพระคริสต์พระเจ้าของเรา;
จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์
ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล
ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง
จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา คลังเก็บ และสิ่งกีดขวาง
ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์
ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย
จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์
ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู
ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา
จงเปรมปรีดิ์ไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 6

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุและฆราวาสทั้งปวงที่ยืนอยู่ต่อหน้ารูปเคารพอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เทศน์ต่อพระเจ้าธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ รักษาน้ำหนัก และนำท่านอย่างแท้จริง ผู้ช่วยที่แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: ฮาเลลูยา

Ikos 6

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องแสงแห่งปาฏิหาริย์และความเมตตา: บรรดาผู้ที่หลั่งไหลด้วยศรัทธาสู่ไอคอนแห่งการรักษาความเศร้าโศก การรักษาความเจ็บป่วยและความปิติยินดีของการเติมเต็มทั้งหมดร้องทูลพระองค์อย่างกระตือรือร้น:
จงเปรมปรีดิ์แหล่งอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สิ้นสุด
ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า
ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า
ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา
เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู;
ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี
ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี
ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี
จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายเจตนาร้าย
ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู
ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์
ชื่นชมยินดีความเมตตามอบให้เราเป็นพิเศษ
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 7

ฉันต้องการสารภาพต่อชาวออร์โธดอกซ์ถึงความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำมา ของกำนัลแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

Ikos 7

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง คำขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันกับ Ty:
ชื่นชมยินดีครอบคลุมประเทศรัสเซีย
ชื่นชมยินดีออร์โธดอกซ์ในนั้นคือการป้องกันและการยืนยัน
จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา
ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา
ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู
เปรมปรีดิ์ฉีกแมงมุมของพวกเขา
จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว
ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง
ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด
ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส
ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ
ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 8

เป็นเรื่องแปลกและน่าสงสัยสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไร สัตว์มีกลิ่นเหม็น: เราที่เชื่อในพระวจนะที่ตรัสโดยคุณสุภาพสตรีถึงไอคอนดั้งเดิม: “ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับ คุณ” เราหวังเช่นเดียวกับไอคอนนี้ เราจูบมันเราบูชามันราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวเกียรติของไอคอนขึ้นไปถึงแม่แบบและความสง่างามของคุณที่มีไอคอนนี้ทำงานสัญญาณและความมหัศจรรย์สำหรับทุกคนที่ไหลมาหาคุณด้วยศรัทธา และร้องทูลพระเจ้า อัลเลลูยา

Ikos 8

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ และคุณอย่าทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: นำความกล้าหาญของมารดามาสู่พระคริสต์พระเจ้าของเรามากขึ้น ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์:
ชื่นชมยินดี, เต้ารับที่ไม่สามารถบรรจุได้;
จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด
เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น;
จงเปรมปรีดิ์ส่งโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ
จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา
จงชื่นชมยินดีเพราะคำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก
จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร
จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ
ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์
จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา
จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า
ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 9

พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา

Ikos 9

เราเห็นกิ่งก้านที่พูดมาก ราวกับปลาเงียบ เกี่ยวกับคุณ พระมารดาของพระเจ้า ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ตามคุณสมบัติของเธอ ความคิดในการร้องเพลง You, Mother of God, ปาฏิหาริย์; ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า
เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค;
จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน
ชื่นชมยินดีในสตรี
ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า
จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า
เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์;
จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา
จงเปรมปรีดิ์ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด
จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า
จงเปรมปรีดิ์เพราะการบังเกิดของพระองค์ทั้งหมดได้รับพร
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 10

หากคุณต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้าย ความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย โบโกมาตีไอคอนอันน่าอัศจรรย์ของคุณมอบให้คุณ แม้กระทั่งเพราะเห็นแก่ความบอด โครเมียเดิน ผ่อนคลาย ลุกขึ้น ผู้ที่ถูกปีศาจได้รับการเยียวยา แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ผู้คนกำจัดแผลที่ร้ายแรงเมืองและบ้านเรือนได้รับการช่วยเหลือจากไฟ พระเจ้าผู้สง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน ฮาเลลูอาห์

Ikos 10

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา:
จงเปรมปรีดิ์สรรเสริญพระองค์
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า
ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู
เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว
จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ
จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วก็ถูกพรากไปเช่นกัน
จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน
เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน
จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด
ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา
ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา
ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 11

พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา

Ikos 11

เหมือนกับเทียนรับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: เพราะเรารับรู้ถึงไฟอันไม่มีแก่นสารแห่งพระคุณของพระองค์ และในรูปลักษณ์ของดวงไฟดวงใหม่ก็ถูกจุดขึ้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในพลังแห่งพระคุณและส่องสว่าง ปาฏิหาริย์นำทางบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนร้องถึงพระองค์:
เปรมปรีดิ์ เจ้าสาวไม่ผูกมัด;
ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก Mati Devo;
เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์;
จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์
ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ
ชื่นชมยินดีพระพรหมจารี
ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย
ชื่นชมยินดีการกุศลเด็กกำพร้า
จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน
จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า
ชื่นชมยินดีปลอบโยน
จงเปรมปรีดิ์เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 12

ปรารถนาที่จะประทานพระหรรษทานแก่ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า พลังที่เปี่ยมด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระองค์ ถูกทิ้งไว้ในไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เพื่อพระคุณของพระเจ้า สถิต (ไอคอน) เครื่องหมายและการอัศจรรย์เหล่านั้นจะดึงออกมาและ ความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

Ikos 12

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของพระองค์ซึ่งในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญพระองค์เป็นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อนรกแห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตาม Bose พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต สรรเสริญพระองค์ เราร้องไห้:
จงชื่นชมยินดีความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน
จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา
จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ
ชื่นชมยินดีความรอดที่สิ้นหวัง
ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม;
เปรมปรีดิ์น้ำค้างปลุกจิตวิญญาณ
ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย
ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด
จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์
จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ
จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 13

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดสู่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นทายาทของการสร้างสรรค์ของทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

(kontakion นี้อ่านสามครั้ง จากนั้น ikos 1 และ kontakion 1)

Ikos 1

ทูตสวรรค์ผู้วิงวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า "จงยินดี" เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของรูปเคารพอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:
ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก;
ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก
ชื่นชมยินดีคริสตจักรแห่งสวรรค์ที่สดใสและการตกแต่งทางโลก
ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ
เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา
ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส
เหล่าอัครสาวกชื่นชมยินดี
ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี
ชื่นชมยินดีในงานอภิเษกสมรส
จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม
จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 1

เลือกจากทุกชั่วอายุคนให้เป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์ เฉกเช่นพระผู้ทรงเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ ผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ขอให้เราเรียกพระองค์ว่า จงชื่นชมยินดี ผู้วิงวอนของคริสเตียนที่กระตือรือร้น

คำพูดที่น่าอัศจรรย์: akathist และคำอธิษฐานของพระมารดาแห่งคาซานพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดจากแหล่งทั้งหมดที่เราพบ

ไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับไอคอน คำอธิษฐาน ประเพณีดั้งเดิม

Akathist กับแม่พระแห่งคาซาน

"ช่วยฉันด้วยพระเจ้า!" ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ก่อนที่คุณจะเริ่มศึกษาข้อมูล โปรดสมัครรับคำอธิษฐานกลุ่ม Vkontakte ของเราทุกวัน เพิ่มไปยังช่อง YouTube คำอธิษฐานและไอคอน "ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง!".

นี่เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ร้องในโบสถ์รัสเซียทั้งหมด นี่เป็นเพราะพระมารดาแห่งคาซานได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ขอร้องของดินแดนรัสเซียมาหลายศตวรรษ ประวัติของไอคอนอันเป็นเอกลักษณ์นี้เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่ธรรมดา ในศตวรรษที่ 16 ราชินีแห่งสวรรค์มาหา Matrona สาวน้อยในความฝันและบอกว่าภาพอัศจรรย์อยู่ที่ไหน

เมื่อเด็กสาวตื่นขึ้น เธอเล่าทุกอย่างให้พ่อแม่ฟัง แต่พ่อแม่ไม่คุ้นเคยกับการเชื่อในเทพนิยาย ดังนั้นพวกเขาจึงถือว่าความฝันนั้นเป็นจินตนาการแบบเด็กๆ อย่างไรก็ตาม พระมารดาของพระเจ้าปรากฏตัวครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าพ่อแม่จะเชื่อฟัง พวกเขาพบไอคอนโบราณในสถานที่ที่ระบุโดยหญิงสาวซึ่งในไม่ช้าก็ได้รับชื่อคาซาน

Akathist ถึงไอคอน Kazan ของพระมารดาแห่งพระเจ้า

ข้อความของ akathist ของพระมารดาแห่งคาซานไม่เพียง แต่บอกถึงลักษณะที่น่าอัศจรรย์ของรูปศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการคุ้มครองที่พระมารดาของพระเจ้ามอบให้ทหารรัสเซียมากกว่าหนึ่งครั้ง กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดเมื่อไอคอนเล่นอยู่ในมือของกองทัพรัสเซียอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบากเมื่อ False Dmitry ผู้หลอกลวงถูกไล่ออกจากมอสโก

ดังที่บาทหลวง Arseniy กล่าวว่า: “ในเวลานั้น Sergius of Rodonezh ปรากฏตัวต่อเขาพร้อมกับข้อความว่าพระมารดาของพระเจ้ากำลังปลดปล่อยมอสโก” ตั้งแต่นั้นมา ประเพณีดังกล่าวได้ปรากฏในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ - เพื่ออ่านอาคาทิสต์ของพระมารดาแห่งคาซานไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่เกิดภัยพิบัติ และพระแม่มารีแห่งสวรรค์ให้ความช่วยเหลือเสมอ พระหรรษทานของเธออยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุด

เมื่อไหร่และทำไมต้องอ่าน akathist ถึงไอคอนของ Kazan

ภาพของ Virgin นี้มาจาก Hodegetria (สไตล์ไอคอน) แปลเป็นภาษารัสเซียแปลว่า "ไกด์" ภาพที่อัศจรรย์ใช้มานานแล้ว:

  • กับการทะเลาะวิวาทในครอบครัว
  • ด้วยโรคร้ายแรง
  • ด้วยความเจ็บปวดทางจิตใจหรือความเจ็บปวด
  • เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงิน
  • เพื่อป้องกันจากกองกำลังที่ไม่สะอาด
  • เพื่อช่วยในการหาครึ่งหลัง
  • เมื่อคนหนุ่มสาวเข้าสู่การแต่งงาน (เชื่อว่าการแต่งงานดังกล่าวจะแข็งแกร่ง)

ผู้หญิงมักจะหันไปหาไอคอนในกรณีที่มีปัญหาในครอบครัวและการทะเลาะวิวาท เป็นที่เชื่อกันว่าราชินีสวรรค์จะช่วยในกรณีนี้เสมอ คุณสามารถฟังหรืออ่าน akathist ได้ตลอดเวลาของวัน แต่ก็ยังแนะนำให้อ่านคำอธิษฐานนี้ในตอนเช้าเมื่อศีรษะไม่ยุ่งกับปัญหาทางโลก

บทสวดของแม่พระแห่งคาซาน:

เลือกจากทุกชั่วอายุคนให้เป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์ เฉกเช่นพระผู้ทรงเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ ผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ขอให้เราเรียกพระองค์ว่า จงชื่นชมยินดี ผู้วิงวอนของคริสเตียนที่กระตือรือร้น

ทูตสวรรค์ผู้วิงวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า "จงยินดี" เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของรูปเคารพอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:

ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีคริสตจักรแห่งสวรรค์ที่สดใสและการตกแต่งทางโลก ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส เหล่าอัครสาวกชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีในงานอภิเษกสมรส จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับว่าการมาเยือนของพระเจ้าด้วยความโกรธศรัทธาของพระคริสต์ถูกเยาะเย้ยโดย Hagarian ความชั่วร้ายที่ยอมเปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูการอัศจรรย์ แต่ยืนยันด้วยพระคุณของพระองค์ บรรดาผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ฮาเลลูอาห์

แสวงหาความเข้าใจในการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า การเปิดเผยที่ชาญฉลาด หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงรูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม แต่เราประหลาดใจจากเบื้องบนในความเข้าใจที่ส่งไปยังหญิงสาวด้วยความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงชื่นชมยินดีเถิดท่านผู้แสดงการสรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ ชื่นชมยินดี: การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน ชื่นชมยินดีการส่องสว่างของการบูชาไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียก Ty: Rejoice โดยการปรากฏตัวของไอคอนของคุณ ขับไล่ความมืดของสถานการณ์ที่ดุเดือด เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์ จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้ จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พายุแห่งความโกลาหลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากศัตรูในประเทศของเรา ดับ Hermogenes ผู้ได้รับพร ผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ พระมารดาแห่งพระเจ้า ไอคอน สวดอ้อนวอนต่อหน้ามันและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องร้องทูลต่อพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องเรียกผู้วิงวอนของคริสเตียน: ชื่นชมยินดีพระมารดาของพระเจ้าผู้สูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา จงชื่นชมยินดีที่คุณทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของคุณไว้สำหรับผู้ที่วิ่ง จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์ แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

โบโกมาติ ดาวดวงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ สัญลักษณ์ที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมด ส่องแสงด้วยปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่เดินอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่เร่าร้อน ไล่ความมืดมิดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและการตั้งค่าบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาต่อพระองค์และร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าปาฏิหาริย์มากมายถูกสร้างขึ้นจากไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นเกราะและกำบังและ ได้ปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาฤกษ์อันสมบูรณ์ที่รากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในใจกลางเมือง . ด้วยเหตุนี้ เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด จงเปรมปรีดิ์ ที่ประทับและพระนิเวศน์ของพระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา คลังเก็บ และสิ่งกีดขวาง ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุและฆราวาสทั้งปวงที่ยืนอยู่ต่อหน้ารูปเคารพอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เทศน์ต่อพระเจ้าธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ รักษาน้ำหนัก และนำท่านอย่างแท้จริง ผู้ช่วยที่แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: ฮาเลลูยา

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลด้วยศรัทธาไปยังไอคอนของคุณกำลังบำบัดความเศร้าโศก การปลดปล่อย การรักษาความเจ็บป่วยและความสุขของการเติมเต็มทั้งหมด ร้องหาคุณอย่างกระตือรือร้น: จงชื่นชมยินดี ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่มาของศาลเจ้า ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายเจตนาร้าย ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตามอบให้เราเป็นพิเศษ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ฉันต้องการสารภาพต่อชาวออร์โธดอกซ์ถึงความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำมา ของกำนัลแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง เรายังโชคดีที่ร้องถึงคุณ: ชื่นชมยินดี ผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย; ชื่นชมยินดีออร์โธดอกซ์ในนั้นคือการป้องกันและการยืนยัน จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู เปรมปรีดิ์ฉีกแมงมุมของพวกเขา จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

เป็นเรื่องแปลกและน่าสงสัยสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไร สัตว์มีกลิ่นเหม็น: เราที่เชื่อในพระวจนะที่ตรัสโดยคุณสุภาพสตรีถึงไอคอนดั้งเดิม: “ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับ คุณ” เราหวังเช่นเดียวกับไอคอนนี้ เราจูบมันเราบูชามันราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวเกียรติของไอคอนขึ้นไปถึงแม่แบบและความสง่างามของคุณที่มีไอคอนนี้ทำงานสัญญาณและความมหัศจรรย์สำหรับทุกคนที่ไหลมาหาคุณด้วยศรัทธา และร้องทูลพระเจ้า อัลเลลูยา

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ และคุณอย่าทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: นำความกล้าหาญของมารดามาสู่พระคริสต์พระเจ้าของเรามากขึ้น ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ส่งโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีเพราะคำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา

เราเห็นกิ่งก้านที่พูดมาก ราวกับปลาเงียบ เกี่ยวกับคุณ พระมารดาของพระเจ้า ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ตามคุณสมบัติของเธอ ความคิดในการร้องเพลง You, Mother of God, ปาฏิหาริย์; ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า

เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค; จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา จงเปรมปรีดิ์ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะการบังเกิดของพระองค์ทั้งหมดได้รับพร จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย Bogomaty ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณมอบให้คุณแม้เพราะตาบอดที่พวกเขามองผ่านโครเมียมเดินผ่อนคลายลุกขึ้นผู้ที่ถูกปีศาจได้รับการเยียวยาแผ่นดินมีผล , ผู้คนกำจัดแผลที่ร้ายแรง, เมืองและบ้านเรือนได้รับการช่วยเหลือจากไฟ ; พระเจ้าผู้สง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน ฮาเลลูอาห์

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา: จงชื่นชมยินดี, สรรเสริญพระองค์, สรรเสริญ; จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วก็ถูกพรากไปเช่นกัน จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา

ดุจเทียนไขที่รับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: มองเห็นไฟอันไร้แก่นสารแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และในความคล้ายคลึงของการจุดไฟดวงใหม่ ตะเกียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพลังแห่งพระคุณและให้ปาฏิหาริย์ให้กระจ่าง สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์: จงชื่นชมยินดี, เจ้าสาวของเจ้าสาว ; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก Mati Devo; เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ ชื่นชมยินดีพระพรหมจารี ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลเด็กกำพร้า จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ปรารถนาที่จะประทานพระหรรษทานแก่ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า พลังที่เปี่ยมด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระองค์ ถูกทิ้งไว้ในไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เพื่อพระคุณของพระเจ้า สถิต (ไอคอน) เครื่องหมายและการอัศจรรย์เหล่านั้นจะดึงออกมาและ ความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญพระองค์เป็นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นขุมทรัพย์แห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตาม Bose พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต สรรเสริญพระองค์ ร้องว่า จงชื่นชมยินดี ความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดที่สิ้นหวัง ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์น้ำค้างปลุกจิตวิญญาณ ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดสู่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นทายาทของการสร้างสรรค์ของทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

ขอพระเจ้ารักษาคุณ!

ดูวิดีโอที่มีนักเล่นแร่แปรธาตุถึงพระมารดาผู้บริสุทธิ์ที่สุดของคาซาน:

Akathist ถึงไอคอน Kazan ของ Theotokos อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

เลือกจากทุกชั่วอายุคนให้เป็นผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เราร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์ เฉกเช่นพระผู้ทรงเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ ผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ขอให้เราเรียกพระองค์ว่า จงชื่นชมยินดี ผู้วิงวอนของคริสเตียนที่กระตือรือร้น

ทูตสวรรค์ผู้วิงวอนถูกส่งไปเพื่อกล่าวกับพระมารดาของพระเจ้าอย่างรวดเร็วว่า "จงยินดี" เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของรูปเคารพอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:

ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีคริสตจักรแห่งสวรรค์ที่สดใสและการตกแต่งทางโลก ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เปรมปรีดิ์ ขับร้องโดยเทวดา ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส เหล่าอัครสาวกชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีในงานอภิเษกสมรส จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับว่าการมาเยือนของพระเจ้าด้วยความโกรธศรัทธาของพระคริสต์ถูกเยาะเย้ยโดย Hagarian ความชั่วร้ายที่ยอมเปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูการอัศจรรย์ แต่ยืนยันด้วยพระคุณของพระองค์ บรรดาผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ ฮาเลลูอาห์

แสวงหาความเข้าใจในการปรากฏสามเท่าของพระมารดาแห่งพระเจ้า การเปิดเผยที่ชาญฉลาด หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงรูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม แต่เราประหลาดใจจากเบื้องบนในความเข้าใจที่ส่งไปยังหญิงสาวด้วยความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงชื่นชมยินดีเถิดท่านผู้แสดงการสรรเสริญพระเจ้าด้วยริมฝีปากบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ ชื่นชมยินดี: การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน ชื่นชมยินดีการส่องสว่างของการบูชาไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียก Ty: Rejoice โดยการปรากฏตัวของไอคอนของคุณ ขับไล่ความมืดของสถานการณ์ที่ดุเดือด เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์ จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้ จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พายุแห่งความโกลาหลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากศัตรูในประเทศของเรา ดับ Hermogenes ผู้ได้รับพร ผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ พระมารดาแห่งพระเจ้า ไอคอน สวดอ้อนวอนต่อหน้ามันและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องร้องทูลต่อพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องเรียกผู้วิงวอนของคริสเตียน: ชื่นชมยินดีพระมารดาของพระเจ้าผู้สูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเผื่อพระบุตรทั้งหมดของท่าน พระคริสต์พระเจ้าของเรา จงชื่นชมยินดีที่คุณทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจอธิปไตยของคุณไว้สำหรับผู้ที่วิ่ง จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยรถพยาบาล จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์ แผ่เมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุด จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

โบโกมาติ ดาวดวงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ สัญลักษณ์ที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมด ส่องแสงด้วยปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่เดินอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่เร่าร้อน ไล่ความมืดมิดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและการตั้งค่าบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาต่อพระองค์และร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าปาฏิหาริย์มากมายถูกสร้างขึ้นจากไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นเกราะและกำบังและ ได้ปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาฤกษ์อันสมบูรณ์ที่รากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในใจกลางเมือง . ด้วยเหตุนี้ เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด จงเปรมปรีดิ์ ที่ประทับและพระนิเวศน์ของพระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา คลังเก็บ และสิ่งกีดขวาง ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ไปเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุและฆราวาสทั้งปวงที่ยืนอยู่ต่อหน้ารูปเคารพอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เทศน์ต่อพระเจ้าธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ รักษาน้ำหนัก และนำท่านอย่างแท้จริง ผู้ช่วยที่แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: ฮาเลลูยา

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลด้วยศรัทธาไปยังไอคอนของคุณกำลังบำบัดความเศร้าโศก การปลดปล่อย การรักษาความเจ็บป่วยและความสุขของการเติมเต็มทั้งหมด ร้องหาคุณอย่างกระตือรือร้น: จงชื่นชมยินดี ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่มาของศาลเจ้า ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายเจตนาร้าย ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตามอบให้เราเป็นพิเศษ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ฉันต้องการสารภาพต่อชาวออร์โธดอกซ์ถึงความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่จะนำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำมา ของกำนัลแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูอาห์

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง เรายังโชคดีที่ร้องถึงคุณ: ชื่นชมยินดี ผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย; ชื่นชมยินดีออร์โธดอกซ์ในนั้นคือการป้องกันและการยืนยัน จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู เปรมปรีดิ์ฉีกแมงมุมของพวกเขา จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

เป็นเรื่องแปลกและน่าสงสัยสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไร สัตว์มีกลิ่นเหม็น: เราที่เชื่อในพระวจนะที่ตรัสโดยคุณสุภาพสตรีถึงไอคอนดั้งเดิม: “ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับ คุณ” เราหวังเช่นเดียวกับไอคอนนี้ เราจูบมันเราบูชามันราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวเกียรติของไอคอนขึ้นไปถึงแม่แบบและความสง่างามของคุณที่มีไอคอนนี้ทำงานสัญญาณและความมหัศจรรย์สำหรับทุกคนที่ไหลมาหาคุณด้วยศรัทธา และร้องทูลพระเจ้า อัลเลลูยา

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ และคุณอย่าทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: นำความกล้าหาญของมารดามาสู่พระคริสต์พระเจ้าของเรามากขึ้น ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ส่งโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีเพราะคำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา

เราเห็นกิ่งก้านที่พูดมาก ราวกับปลาเงียบ เกี่ยวกับคุณ พระมารดาของพระเจ้า ทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์ตามคุณสมบัติของเธอ ความคิดในการร้องเพลง You, Mother of God, ปาฏิหาริย์; ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า

เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค; จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา จงเปรมปรีดิ์ส่องสว่างด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะการบังเกิดของพระองค์ทั้งหมดได้รับพร จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย Bogomaty ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณมอบให้คุณแม้เพราะตาบอดที่พวกเขามองผ่านโครเมียมเดินผ่อนคลายลุกขึ้นผู้ที่ถูกปีศาจได้รับการเยียวยาแผ่นดินมีผล , ผู้คนกำจัดแผลที่ร้ายแรง, เมืองและบ้านเรือนได้รับการช่วยเหลือจากไฟ ; พระเจ้าผู้สง่าราศีองค์เดียวกันที่ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน ฮาเลลูอาห์

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา: จงชื่นชมยินดี, สรรเสริญพระองค์, สรรเสริญ; จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วก็ถูกพรากไปเช่นกัน จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน เปรมปรีดิ์ อาวุธ ปีศาจสั่นสะท้านกับมัน จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา

ดุจเทียนไขที่รับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: มองเห็นไฟอันไร้แก่นสารแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และในความคล้ายคลึงของการจุดไฟดวงใหม่ ตะเกียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพลังแห่งพระคุณและให้ปาฏิหาริย์ให้กระจ่าง สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์: จงชื่นชมยินดี, เจ้าสาวของเจ้าสาว ; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก Mati Devo; เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ ชื่นชมยินดีพระพรหมจารี ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลเด็กกำพร้า จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน จงเปรมปรีดิ์เสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ไว้ทุกข์ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ปรารถนาที่จะประทานพระหรรษทานแก่ผู้ที่ให้เกียรติพระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า พลังที่เปี่ยมด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระองค์ ถูกทิ้งไว้ในไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เพื่อพระคุณของพระเจ้า สถิต (ไอคอน) เครื่องหมายและการอัศจรรย์เหล่านั้นจะดึงออกมาและ ความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญพระองค์เป็นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเป็นแม่น้ำแห่งปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักหมดสิ้นเป็นขุมทรัพย์แห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตาม Bose พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต สรรเสริญพระองค์ ร้องว่า จงชื่นชมยินดี ความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ กอบกู้ที่พึ่งของผู้ศรัทธา จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดที่สิ้นหวัง ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์น้ำค้างปลุกจิตวิญญาณ ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงชื่นชมยินดีบันทึกจากส่วนลึกของหายนะ จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดสู่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นทายาทของการสร้างสรรค์ของทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

kontakion นี้อ่านสามครั้ง จากนั้น ikos 1 และ kontakion 1

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ: อย่าหันหน้าหนีผู้ที่วิ่งมาหาคุณ วิงวอน แม่ผู้เมตตา ลูกของคุณและพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ขอให้เรา ประเทศชาติจะสงบสุข คริสตจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ ความนอกรีตและความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามสำหรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามสำหรับความหวังอื่น ๆ ยกเว้นสำหรับคุณ เวอร์จิ้นที่บริสุทธิ์ที่สุด: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงช่วยทุกคนที่อธิษฐานถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากบาป จากการใส่ร้ายคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้า ความลำบาก และความตายที่เปล่าประโยชน์ ขอประทานวิญญาณแห่งความสำนึกผิด ความถ่อมใจ ความคิดที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่เป็นบาป และการปลดบาป เพื่อว่าทุกคนที่ร้องเพลงด้วยความขอบคุณถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราจะได้รับการทำให้คู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับทุกคน นักบุญเราจะเชิดชูพระนามอันทรงเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

Ikos 1

คอนดัก 2

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับเห็นแก่การมาเยือนที่โกรธของพระเจ้าศรัทธาของพระคริสต์ก็เยาะเย้ย โดยความอาฆาตพยาบาท Hagarian ยอมให้เปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูปาฏิหาริย์ แต่ยืนยันด้วยแบนเนอร์ พระคุณของพระองค์ ผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์: อัลเลลูยา

Ikos 2

หญิงฉลาดแสวงหาความเข้าใจถึงการปรากฏสามประการของพระมารดาแห่งพระเจ้า หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงลักษณะที่อัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม: เราประหลาดใจจากเบื้องบนในคำตักเตือนของหญิงสาวที่กำหนดให้ ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพ หนึ่ง: จงชื่นชมยินดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยวาจาอันบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา จงเปรมปรีดิ์ การได้ยินของผู้ไม่เชื่อเป็นที่น่าสงสัย ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ จงเปรมปรีดิ์การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน ชื่นชมยินดีการถวายความเคารพไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 3

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

Ikos 3

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียก Ty: Rejoice โดยการปรากฏตัวของไอคอนของคุณ ขับไล่ความมืดของสถานการณ์ที่ดุเดือด เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์ จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้ จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 4

พายุแห่งความสับสนและการปลุกระดมที่สร้างโดยศัตรูในประเทศของเราถูกระงับโดย Hermogenes ผู้ได้รับพรผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomati ไอคอนสวดอ้อนวอนต่อหน้าเธอและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและชัยชนะ ลงชื่อ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องของเขา ร้องว่าพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 4

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องเรียกผู้วิงวอนของคริสเตียน: ชื่นชมยินดีพระมารดาของพระเจ้าผู้สูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเพื่อพระบุตรทุกคนของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ในขณะที่คุณสร้างให้ทุกคนได้รับความรอดจากผู้ที่วิ่งหนี จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในพระองค์ ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยด่วน จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงประทานพระเมตตาแก่เราอย่างไม่สิ้นสุด จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 5

โบโกมาติ ดาวดวงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ สัญลักษณ์ที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมด ส่องแสงด้วยปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่เดินอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่เร่าร้อน ไล่ความมืดมิดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและการตั้งค่าบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาถึงพระองค์ไหลและร้องไห้ต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 5

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าจากไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นโล่และที่กำบัง และปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาที่สมบูรณ์แบบไว้เป็นรากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ แต่ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในหัวใจของ เมือง. ด้วยเหตุนี้ เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด จงเปรมปรีดิ์ ที่ประทับและพระนิเวศน์ของพระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ประดับประดา เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา ที่เก็บข้อมูลและสิ่งกีดขวาง ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ผู้มาเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 6

บรรดาผู้ครองที่ดินและราษฎร ภิกษุและฆราวาส ต่างเทศนาถึงท่านหญิงธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่าน ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ คอยคุ้มกัน และนำท่านอย่างแท้จริง พระผู้ช่วยคือ แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: อัลเลลูยา

Ikos 6

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความสง่างาม: หลั่งไหลด้วยศรัทธาสู่ไอคอนของคุณ การรักษาความเศร้า การปลดปล่อย การรักษา ความเจ็บป่วยและความสุขของการเติมเต็มทั้งหมดร้องออกมาให้คุณอย่างขยันขันแข็ง: จงชื่นชมยินดีแหล่งที่มาของศาลเจ้าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายกิจการชั่ว ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตาที่มอบให้เรา จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 7

ฉันต้องการให้ชาวออร์โธดอกซ์สารภาพความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำ ของขวัญแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 7

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง เรายังโชคดีที่ร้องถึงคุณ: ชื่นชมยินดี ผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย; ชื่นชมยินดี Orthodoxy ได้รับการคุ้มครองและยืนยันในนั้น จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู จงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉีกมันออกจากกันเหมือนแมงมุม จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 8

เป็นเรื่องแปลกและสับสนสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไรสัตว์มีกลิ่นเหม็น: เราเชื่อคำที่คุณผู้หญิงพูดกับไอคอนดั้งเดิม: "ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับคุณ ” เราหวังว่าเช่นเดียวกับไอคอนนี้ พระคุณของคุณนำออกไป: การเตรียมพร้อมด้วยความเคารพ เราจูบมัน เราบูชามัน ราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียว เกียรติของไอคอนขึ้นสู่ต้นแบบ และความสง่างามของคุณด้วยไอคอนนี้ กระทำหมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์แก่บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ด้วยศรัทธาและร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 8

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์และคุณจะไม่ทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: มีความกล้าหาญมากขึ้นสำหรับพระคริสต์พระเจ้าของเรา ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีที่คำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 9

พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา

Ikos 9

Vityas ของคนที่พูดมากเหมือนปลาที่ไม่มีเสียงเราเห็นเกี่ยวกับคุณพระมารดาของพระเจ้า: ทุกลิ้นจะสรรเสริญคุณตามทรัพย์สินของเธอ จิตใจของการร้องเพลงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ปาฏิหาริย์; ทั้งสองได้รับเสียงอัครเทวดาจากเราร้องให้คุณ: จงชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพระคุณ จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา ชื่นชมยินดี ชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านได้รับพรจากการเกิดทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 10

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomaty มอบให้คุณแม้จะดูถูกคนตาบอดที่พวกเขาดูถูกเหยียดหยาม chromia เดินผ่อนคลายลุกขึ้นปีศาจได้รับการเยียวยาดินแดนมีผลผู้คน กำจัดแผลพุพองที่อันตรายถึงชีวิต เมืองและบ้านเรือนได้รับความรอดจากไฟ พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีผู้ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน: อัลเลลูยา

Ikos 10

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา: จงชื่นชมยินดี, สรรเสริญพระองค์, สรรเสริญ; จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วถูกพรากไป จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน จงเปรมปรีดิ์อาวุธที่ปีศาจตัวสั่น จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 11

พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา

Ikos 11

ดุจเทียนไขที่รับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: มองเห็นไฟอันไร้แก่นสารแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และในความคล้ายคลึงของการจุดไฟดวงใหม่ ตะเกียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพลังแห่งพระคุณและให้ปาฏิหาริย์ให้กระจ่าง สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์: จงชื่นชมยินดี, เจ้าสาวของเจ้าสาว ; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก มาติ เดโว เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ เปรมปรีดิ์ พรหมจารี. ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลของเด็กกำพร้า จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน ชื่นชมยินดีเสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นสุขแก่ผู้ที่โศกเศร้า จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 12

ขอพระหรรษทานแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า สถิตอยู่ในพระองค์ ฤทธานุภาพอันเปี่ยมด้วยพระหรรษทานที่ทรงทิ้งพระองค์ไว้ในรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระหรรษทานอันศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ใน (ไอคอน) หมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นจะเผยออกมา และความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

Ikos 12

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญคุณเช่นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเหมือนแม่น้ำปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเหวแห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตามพระเจ้า แด่พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ร้องว่า จงชื่นชมยินดี ความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ที่พักพิงของผู้ศรัทธา จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดของผู้สิ้นหวัง ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์ น้ำค้าง ชุบชีวิตวิญญาณ ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงช่วยให้พ้นจากความพินาศ จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 13

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดแก่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทายาทแห่งการสร้างทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

(คอนทาเคียนนี้อ่านสามครั้ง)

Ikos 1

ทูตสวรรค์ผู้อ้อนวอนถูกส่งมาเพื่อกล่าวว่า "จงชื่นชมยินดี" กับ Theotokos เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ: และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของไอคอนอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ: ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีการตกแต่งที่สดใสของคริสตจักรแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เปรมปรีดิ์ร้องจากเสราฟิม ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส จงชื่นชมยินดีสรรเสริญอัครสาวก ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีมงกุฎที่เคารพ จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 1

ได้รับเลือกจากทุกชั่วอายุในฐานะผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เรามอบการร้องเพลงขอบคุณแก่ธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์ เฉกเช่นพระผู้ทรงเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ ผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ขอให้เราเรียกพระองค์ว่า จงชื่นชมยินดี ผู้วิงวอนของคริสเตียนที่กระตือรือร้น

สวดมนต์ต่อ Theotokos ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต่อหน้าไอคอนของเธอที่เรียกว่า "Kazan"

สวดมนต์หนึ่ง

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ อย่าหันหน้าหนีผู้ที่วิ่งมาหาคุณ วิงวอนพระมารดาผู้ทรงเมตตา พระบุตรและพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เรารักษาประเทศที่สงบสุขของเรา รักษาศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ นอกรีต และความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็น Virgin Virgin: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงมอบทุกคนที่สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากการตกของบาป จากการหมิ่นประมาทคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้าโศก ความทุกข์ยาก และจากความตายที่เปล่าประโยชน์ทั้งหมด โปรดประทานวิญญาณแห่งการสำนึกผิด ความถ่อมใจ จิตใจที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่ผิดบาปและการให้อภัยบาป แต่ทุกคนร้องเพลงด้วยความขอบคุณ เราจะคู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดเราจะเชิดชูพระนามอันมีเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระผู้บริสุทธิ์ วิญญาณ. อาเมน

คำอธิษฐานที่สอง

โอ้ ท่านหญิงธีโอโทกอส ราชินีแห่งสวรรค์และโลก เทวดาและเทวทูตสูงสุด และพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ผู้ซื่อสัตย์ที่สุด ผู้ช่วยที่ดีของโลก และคำยืนยันต่อทุกคน และการช่วยกู้ในทุกความต้องการ! ดูเถิด สตรีผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา อธิษฐานต่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและหัวใจที่สำนึกผิด ก้มลงกราบพระองค์ด้วยน้ำตา และก้มลงกราบพระฉายที่บริสุทธิ์และบริสุทธ์ที่สุดของพระองค์ ความช่วยเหลือและการวิงวอนตามคำทูลขอของพระองค์ โอ้ พระแม่มารีบริสุทธิ์ผู้ทรงเมตตาและปรานีที่สุด! ฟังนะ สุภาพสตรี กับประชาชนของคุณ เพราะเราเป็นคนบาป เราไม่ใช่อิหม่ามที่ได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ ยกเว้นคุณและจากคุณ พระคริสต์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิด คุณเป็นผู้ขอร้องและผู้ขอร้องของเรา พระองค์ทรงคุ้มครองผู้ถูกข่มเหง ความยินดีที่เศร้าโศก เด็กกำพร้า ผู้ดูแลหญิงม่าย สง่าราศีของหญิงพรหมจารี ความชื่นชมยินดี การมาเยี่ยมผู้ป่วย การหายป่วย การหายโรค ความรอดของคนบาป เพื่อการนี้ ข้าแต่พระมารดาของพระผู้เป็นเจ้า เราหันไปหาพระองค์ และบนพระฉายอันบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ โดยทรงถือพระหัตถ์ของพระองค์ไว้เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราทรงมองดู เรานำการร้องเพลงอันอ่อนโยนมาสู่พระองค์และร้องว่า ขอเมตตาเราเถิด มารดา ของพระเจ้าและปฏิบัติตามคำร้องของเราเพราะสาระสำคัญทั้งหมดเป็นไปได้สำหรับการวิงวอนของคุณ: เพื่อสง่าราศีเหมาะสมกับคุณในขณะนี้และตลอดไปและตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

Troparion สู่ Theotokos อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต่อหน้าไอคอนของเธอที่เรียกว่า "Kazan"

Troparion โทน 4

ผู้วิงวอนที่กระตือรือร้น มารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด สำหรับทุกคนอธิษฐานต่อพระบุตรของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา และทำงานเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด ในการปกครองของพระองค์ ทูลวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ข้าแต่พระนางราชินีและนายหญิง ในยามทุกข์โศกและในความเจ็บป่วยที่แบกรับบาปมากมายมาสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่สัมผัสและหัวใจที่สำนึกผิดต่อหน้าภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ด้วยน้ำตาและไม่อาจเพิกถอนได้ ความหวังของผู้ที่มีต่อพระองค์ การปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมด ให้ประโยชน์กับทุกคนและบันทึกทุกอย่าง พระมารดาของพระเจ้า: พระองค์ทรงคุ้มครองจากสวรรค์ของผู้รับใช้ของพระองค์

Kontakion โทน 8

มาเถิด ผู้คนทั้งหลาย มาที่สวรรค์อันเงียบสงบและดีแห่งนี้ ผู้ช่วยในขั้นต้น ความรอดที่พร้อมและอบอุ่น ปกของพระแม่มารี ให้เรารีบอธิษฐานและหยาดเหงื่อเพื่อการกลับใจ สำหรับเรา พระมารดาที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าแสดงความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุด รอคอย ช่วยเหลือและปลดปล่อยจากความโชคร้ายและความชั่วร้ายของผู้รับใช้ที่มีนิสัยดีและเกรงกลัวพระเจ้า

ความงดงาม

เรายกย่องพระองค์ พรหมจารี พรหมจารีที่พระเจ้าเลือก และให้เกียรติรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และนำการรักษามาสู่ทุกคนที่หลั่งไหลด้วยศรัทธา

Ikos 1

คอนดัก 2

ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับเห็นแก่การมาเยือนที่โกรธของพระเจ้าศรัทธาของพระคริสต์ก็เยาะเย้ย โดยความอาฆาตพยาบาท Hagarian ยอมให้เปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูปาฏิหาริย์ แต่ยืนยันด้วยแบนเนอร์ พระคุณของพระองค์ ผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์: อัลเลลูยา

Ikos 2

หญิงฉลาดแสวงหาความเข้าใจถึงการปรากฏสามประการของพระมารดาแห่งพระเจ้า หลั่งไหลไปยังผู้มีอำนาจ บอกพวกเขาถึงลักษณะที่อัศจรรย์และการห้ามที่น่าเกรงขาม: เราประหลาดใจจากเบื้องบนในคำตักเตือนของหญิงสาวที่กำหนดให้ ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพ หนึ่ง: จงชื่นชมยินดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยวาจาอันบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา จงเปรมปรีดิ์ การได้ยินของผู้ไม่เชื่อเป็นที่น่าสงสัย ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์ เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ จงเปรมปรีดิ์การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์ ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน ชื่นชมยินดีการถวายความเคารพไอคอนศักดิ์สิทธิ์ สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 3

ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา

Ikos 3

การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียก Ty: Rejoice โดยการปรากฏตัวของไอคอนของคุณ ขับไล่ความมืดของสถานการณ์ที่ดุเดือด เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์ จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์ จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์; ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้ จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 4

พายุแห่งความสับสนและการปลุกระดมที่สร้างโดยศัตรูในประเทศของเราถูกระงับโดย Hermogenes ผู้ได้รับพรผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomati ไอคอนสวดอ้อนวอนต่อหน้าเธอและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและชัยชนะ ลงชื่อ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องของเขา ร้องว่าพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 4

เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องเรียกผู้วิงวอนของคริสเตียน: ชื่นชมยินดีพระมารดาของพระเจ้าผู้สูงสุด จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเพื่อพระบุตรทุกคนของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ในขณะที่คุณสร้างให้ทุกคนได้รับความรอดจากผู้ที่วิ่งหนี จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในพระองค์ ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี ชื่นชมยินดีผู้ช่วยด่วน จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงประทานพระเมตตาแก่เราอย่างไม่สิ้นสุด จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 5

โบโกมาติ ดาวดวงศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ สัญลักษณ์ที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมด ส่องแสงด้วยปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่เดินอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่เร่าร้อน ไล่ความมืดมิดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและการตั้งค่าบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาถึงพระองค์ไหลและร้องไห้ต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 5

เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าจากไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นโล่และที่กำบัง และปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาที่สมบูรณ์แบบไว้เป็นรากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ แต่ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในหัวใจของ เมือง. ด้วยเหตุนี้ เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด จงเปรมปรีดิ์ ที่ประทับและพระนิเวศน์ของพระคริสต์พระเจ้าของเรา จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์ ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล ชื่นชมยินดีห้องที่ประดับประดา เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา ที่เก็บข้อมูลและสิ่งกีดขวาง ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์ ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์ ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา จงเปรมปรีดิ์ผู้มาเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 6

บรรดาผู้ครองที่ดินและราษฎร ภิกษุและฆราวาส ต่างเทศนาถึงท่านหญิงธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่าน ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ คอยคุ้มกัน และนำท่านอย่างแท้จริง พระผู้ช่วยคือ แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: อัลเลลูยา

Ikos 6

การได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความสง่างาม: หลั่งไหลด้วยศรัทธาสู่ไอคอนของคุณ การรักษาความเศร้า การปลดปล่อย การรักษา ความเจ็บป่วยและความสุขของการเติมเต็มทั้งหมดร้องออกมาให้คุณอย่างขยันขันแข็ง: จงชื่นชมยินดีแหล่งที่มาของศาลเจ้าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู; ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายกิจการชั่ว ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์ ชื่นชมยินดีความเมตตาที่มอบให้เรา จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 7

ฉันต้องการให้ชาวออร์โธดอกซ์สารภาพความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำ ของขวัญแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 7

ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง เรายังโชคดีที่ร้องถึงคุณ: ชื่นชมยินดี ผู้พิทักษ์ประเทศรัสเซีย; ชื่นชมยินดี Orthodoxy ได้รับการคุ้มครองและยืนยันในนั้น จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู จงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉีกมันออกจากกันเหมือนแมงมุม จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 8

เป็นเรื่องแปลกและสับสนสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไรสัตว์มีกลิ่นเหม็น: เราเชื่อคำที่คุณผู้หญิงพูดกับไอคอนดั้งเดิม: "ความสง่างามและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับคุณ ” เราหวังว่าเช่นเดียวกับไอคอนนี้ พระคุณของคุณนำออกไป: การเตรียมพร้อมด้วยความเคารพ เราจูบมัน เราบูชามัน ราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียว เกียรติของไอคอนขึ้นสู่ต้นแบบ และความสง่างามของคุณด้วยไอคอนนี้ กระทำหมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์แก่บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ด้วยศรัทธาและร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา

Ikos 8

ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์และคุณจะไม่ทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: มีความกล้าหาญมากขึ้นสำหรับพระคริสต์พระเจ้าของเรา ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น; จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา จงชื่นชมยินดีที่คำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์ จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 9

พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา

Ikos 9

Vityas ของคนที่พูดมากเหมือนปลาที่ไม่มีเสียงเราเห็นเกี่ยวกับคุณพระมารดาของพระเจ้า: ทุกลิ้นจะสรรเสริญคุณตามทรัพย์สินของเธอ จิตใจของการร้องเพลงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ปาฏิหาริย์; ทั้งสองได้รับเสียงอัครเทวดาจากเราร้องให้คุณ: จงชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพระคุณ จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน ชื่นชมยินดีในสตรี ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์; จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา ชื่นชมยินดี ชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านได้รับพรจากการเกิดทั้งหมด จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 10

ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomaty มอบให้คุณแม้จะดูถูกคนตาบอดที่พวกเขาดูถูกเหยียดหยาม chromia เดินผ่อนคลายลุกขึ้นปีศาจได้รับการเยียวยาดินแดนมีผลผู้คน กำจัดแผลพุพองที่อันตรายถึงชีวิต เมืองและบ้านเรือนได้รับความรอดจากไฟ พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีผู้ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน: อัลเลลูยา

Ikos 10

กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา: จงชื่นชมยินดี, สรรเสริญพระองค์, สรรเสริญ; จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วถูกพรากไป จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน จงเปรมปรีดิ์อาวุธที่ปีศาจตัวสั่น จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 11

พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา

Ikos 11

ดุจเทียนไขที่รับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: มองเห็นไฟอันไร้แก่นสารแห่งพระหรรษทานของพระองค์ และในความคล้ายคลึงของการจุดไฟดวงใหม่ ตะเกียงก็มีส่วนเกี่ยวข้องในพลังแห่งพระคุณและให้ปาฏิหาริย์ให้กระจ่าง สอนบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนที่ร้องถึงพระองค์: จงชื่นชมยินดี, เจ้าสาวของเจ้าสาว ; ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก มาติ เดโว เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์; จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์ ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ เปรมปรีดิ์ พรหมจารี. ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย ชื่นชมยินดีการกุศลของเด็กกำพร้า จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน ชื่นชมยินดีเสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า ชื่นชมยินดีปลอบโยน จงเปรมปรีดิ์เป็นสุขแก่ผู้ที่โศกเศร้า จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 12

ขอพระหรรษทานแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า สถิตอยู่ในพระองค์ ฤทธานุภาพอันเปี่ยมด้วยพระหรรษทานที่ทรงทิ้งพระองค์ไว้ในรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระหรรษทานอันศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ใน (ไอคอน) หมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นจะเผยออกมา และความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา

Ikos 12

ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญคุณเช่นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเหมือนแม่น้ำปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเหวแห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตามพระเจ้า แด่พระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในอนาคต ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ร้องว่า จงชื่นชมยินดี ความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน จงเปรมปรีดิ์ที่พักพิงของผู้ศรัทธา จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ ชื่นชมยินดีความรอดของผู้สิ้นหวัง ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม; เปรมปรีดิ์ น้ำค้าง ชุบชีวิตวิญญาณ ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์ จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงช่วยให้พ้นจากความพินาศ จงชื่นชมยินดีในวันตาย จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 13

ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดแก่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทายาทแห่งการสร้างทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา

(คอนทาเคียนนี้อ่านสามครั้ง)

Ikos 1

ทูตสวรรค์ผู้อ้อนวอนถูกส่งมาเพื่อกล่าวว่า "จงชื่นชมยินดี" กับ Theotokos เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ: และเราผู้เป็นคนบาปเชิดชูการปรากฏของไอคอนอันน่าอัศจรรย์ของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ: ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก; ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีการตกแต่งที่สดใสของคริสตจักรแห่งสวรรค์และโลก ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ เปรมปรีดิ์ร้องจากเสราฟิม ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส จงชื่นชมยินดีสรรเสริญอัครสาวก ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี ชื่นชมยินดีมงกุฎที่เคารพ จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน

คอนดัก 1

ได้รับเลือกจากทุกชั่วอายุในฐานะผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เรามอบการร้องเพลงขอบคุณแก่ธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์ เฉกเช่นพระผู้ทรงเมตตา บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ ผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ขอให้เราเรียกพระองค์ว่า จงชื่นชมยินดี ผู้วิงวอนของคริสเตียนที่กระตือรือร้น

สวดมนต์ต่อ Theotokos ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต่อหน้าไอคอนของเธอที่เรียกว่า "Kazan"

สวดมนต์หนึ่ง

โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ อย่าหันหน้าหนีผู้ที่วิ่งมาหาคุณ วิงวอนพระมารดาผู้ทรงเมตตา พระบุตรและพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เรารักษาประเทศที่สงบสุขของเรา รักษาศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ นอกรีต และความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็น Virgin Virgin: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงมอบทุกคนที่สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากการตกของบาป จากการหมิ่นประมาทคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้าโศก ความทุกข์ยาก และจากความตายที่เปล่าประโยชน์ทั้งหมด โปรดประทานวิญญาณแห่งการสำนึกผิด ความถ่อมใจ จิตใจที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่ผิดบาปและการให้อภัยบาป แต่ทุกคนร้องเพลงด้วยความขอบคุณ เราจะคู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดเราจะเชิดชูพระนามอันมีเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระผู้บริสุทธิ์ วิญญาณ. อาเมน

คำอธิษฐานที่สอง

โอ้ ท่านหญิงธีโอโทกอส ราชินีแห่งสวรรค์และโลก เทวดาและเทวทูตสูงสุด และพระแม่มารีผู้บริสุทธิ์ผู้ซื่อสัตย์ที่สุด ผู้ช่วยที่ดีของโลก และคำยืนยันต่อทุกคน และการช่วยกู้ในทุกความต้องการ! ดูเถิด สตรีผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา อธิษฐานต่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและหัวใจที่สำนึกผิด ก้มลงกราบพระองค์ด้วยน้ำตา และก้มลงกราบพระฉายที่บริสุทธิ์และบริสุทธ์ที่สุดของพระองค์ ความช่วยเหลือและการวิงวอนตามคำทูลขอของพระองค์ โอ้ พระแม่มารีบริสุทธิ์ผู้ทรงเมตตาและปรานีที่สุด! ฟังนะ สุภาพสตรี กับประชาชนของคุณ เพราะเราเป็นคนบาป เราไม่ใช่อิหม่ามที่ได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ ยกเว้นคุณและจากคุณ พระคริสต์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิด คุณเป็นผู้ขอร้องและผู้ขอร้องของเรา พระองค์ทรงคุ้มครองผู้ถูกข่มเหง ความยินดีที่เศร้าโศก เด็กกำพร้า ผู้ดูแลหญิงม่าย สง่าราศีของหญิงพรหมจารี ความชื่นชมยินดี การมาเยี่ยมผู้ป่วย การหายป่วย การหายโรค ความรอดของคนบาป เพื่อการนี้ ข้าแต่พระมารดาของพระผู้เป็นเจ้า เราหันไปหาพระองค์ และบนพระฉายอันบริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ โดยทรงถือพระหัตถ์ของพระองค์ไว้เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราทรงมองดู เรานำการร้องเพลงอันอ่อนโยนมาสู่พระองค์และร้องว่า ขอเมตตาเราเถิด มารดา ของพระเจ้าและปฏิบัติตามคำร้องของเราเพราะสาระสำคัญทั้งหมดเป็นไปได้สำหรับการวิงวอนของคุณ: เพื่อสง่าราศีเหมาะสมกับคุณในขณะนี้และตลอดไปและตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

Troparion สู่ Theotokos อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดต่อหน้าไอคอนของเธอที่เรียกว่า "Kazan"

Troparion โทน 4

ผู้วิงวอนที่กระตือรือร้น มารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด สำหรับทุกคนอธิษฐานต่อพระบุตรของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา และทำงานเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด ในการปกครองของพระองค์ ทูลวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ข้าแต่พระนางราชินีและนายหญิง ในยามทุกข์โศกและในความเจ็บป่วยที่แบกรับบาปมากมายมาสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยจิตวิญญาณที่สัมผัสและหัวใจที่สำนึกผิดต่อหน้าภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ด้วยน้ำตาและไม่อาจเพิกถอนได้ ความหวังของผู้ที่มีต่อพระองค์ การปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมด ให้ประโยชน์กับทุกคนและบันทึกทุกอย่าง พระมารดาของพระเจ้า: พระองค์ทรงคุ้มครองจากสวรรค์ของผู้รับใช้ของพระองค์

Kontakion โทน 8

มาเถิด ผู้คนทั้งหลาย มาที่สวรรค์อันเงียบสงบและดีแห่งนี้ ผู้ช่วยในขั้นต้น ความรอดที่พร้อมและอบอุ่น ปกของพระแม่มารี ให้เรารีบอธิษฐานและหยาดเหงื่อเพื่อการกลับใจ สำหรับเรา พระมารดาที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระเจ้าแสดงความเมตตาอย่างไม่สิ้นสุด รอคอย ช่วยเหลือและปลดปล่อยจากความโชคร้ายและความชั่วร้ายของผู้รับใช้ที่มีนิสัยดีและเกรงกลัวพระเจ้า

ความงดงาม

เรายกย่องพระองค์ พรหมจารี พรหมจารีที่พระเจ้าเลือก และให้เกียรติรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และนำการรักษามาสู่ทุกคนที่หลั่งไหลด้วยศรัทธา

ได้รับเลือกจากทุกชั่วอายุในฐานะผู้ขอร้องของเผ่าพันธุ์คริสเตียน ครอบคลุมประเทศออร์โธดอกซ์ของเราด้วยการปกปิดความดีของพระองค์ เรามอบการร้องเพลงขอบคุณแก่ธีโอโทกอส เกี่ยวกับการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของคุณ พระองค์เฉกเช่นพระผู้ทรงกรุณาปรานี บรรดาผู้ที่หลั่งไหลมาหาพระองค์ พระผู้ช่วย วิงวอนเพื่อเราในความเศร้าโศกและความต้องการ ปัญหาและความโชคร้าย ให้เราเรียกพระองค์ว่า:

Ikos 1
ทูตสวรรค์ผู้อ้อนวอนถูกส่งมาเพื่อพูดว่า "จงยินดี" กับ Theotokos เมื่อพระเจ้าพระวจนะจุติในครรภ์ของเธอ: และเราคนบาปยกย่องการปรากฏตัวของไอคอนที่ยอดเยี่ยมของเธอและพระกุมารแห่งพระผู้ช่วยให้รอดของพระคริสต์ด้วยความอ่อนโยนที่ร้องออกมาจากพระคุณ:
ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก;
ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระเจ้า
เปรมปรีดิ์ ราชินีแห่งสวรรค์และโลก
ชื่นชมยินดีการตกแต่งที่สดใสของคริสตจักรแห่งสวรรค์และโลก
ชื่นชมยินดีเทวดาผู้มีเกียรติ
เปรมปรีดิ์ร้องจากเสราฟิม
ชื่นชมยินดีเหตุการณ์พยากรณ์ที่สดใส
จงชื่นชมยินดีสรรเสริญอัครสาวก
ชื่นชมยินดี คำสารภาพของมรณสักขี
ชื่นชมยินดีมงกุฎที่เคารพ
จงเปรมปรีดิ์ความปิติยินดีของผู้ชอบธรรม
จงเปรมปรีดิ์ความหวังของคนบาป
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 2
ดูไร้ตำหนิจากที่สูงของสวรรค์ของคุณที่คุณอยู่กับลูกชายของคุณในสง่าราศีความเศร้าโศกของผู้รับใช้ของคุณในเมืองที่รู้แจ้งใหม่ราวกับเห็นแก่การมาเยือนที่โกรธของพระเจ้าศรัทธาของพระคริสต์ก็เยาะเย้ย โดยความอาฆาตพยาบาท Hagarian ยอมให้เปิดเผยรูปเคารพของคุณ เชิดชูปาฏิหาริย์ แต่ยืนยันด้วยแบนเนอร์ พระคุณของพระองค์ ผู้รักพระคริสต์ร้องทูลพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์: อัลเลลูยา
Ikos 2
หญิงฉลาดแสวงหาความเข้าใจถึงการปรากฏสามประการของพระมารดาแห่งพระเจ้า ไหลไปสู่อำนาจ บอกลักษณะที่อัศจรรย์และข้อห้ามอันน่าเกรงขาม เราประหลาดใจจากเบื้องบนในคำตักเตือนของหญิงสาว ร้องทูลต่อพระผู้มีพระภาคด้วยความเคารพว่า
จงชื่นชมยินดีปากสรรเสริญพระเจ้าและการปฏิบัติ
ชื่นชมยินดีเปิดเผยความลึกลับของพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้ศรัทธา
ชื่นชมยินดีสรรเสริญผู้ซื่อสัตย์
เปรมปรีดิ์ฟ้าแลบกลัวคนนอกศาสนา
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้จิตใจสว่างไสวด้วยสง่าราศีของการอัศจรรย์ของผู้สัตย์ซื่อของพระองค์
จงเปรมปรีดิ์การบอกเลิกความเชื่อที่ชั่วร้ายของฮาการ์
ชื่นชมยินดีการสะสมความภาคภูมิใจของพวกเขา
ชื่นชมยินดียืนยันความเชื่อของคริสเตียน
ชื่นชมยินดีการถวายความเคารพไอคอนศักดิ์สิทธิ์
สุขใจ เปลี่ยนทุกข์เป็นสุข
จงเปรมปรีดิ์ทำให้เรายินดีด้วยความหวังที่ไม่อาจปฏิเสธได้
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 3
ฤทธิ์อำนาจของผู้สูงสุดโดยพระหรรษทานของพระมารดาของพระเจ้าทำให้ฉลาดและเสริมกำลังหญิงสาวเพื่อค้นหาของขวัญล้ำค่าของพระเจ้าและเธอด้วยศรัทธากล้าหาญในพระเจ้าเริ่มทำงานและพบ สมบัติของไอคอนศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้ ร้องทูลพระเจ้าอย่างมีความสุข: อัลเลลูยา
Ikos 3
การมีจิตใจที่ดีเพื่อคนที่เพิ่งรู้แจ้งแห่งเมืองคาซาน จากสัญลักษณ์อันทรงเกียรติที่สุดของคุณ พระองค์ได้ทรงแสดงกระแสแห่งปาฏิหาริย์ โอ้ท่านหญิง ให้สายตาแก่ร่างกายที่บอด ส่องสว่างฝ่ายวิญญาณที่มืดมนด้วยแสงแห่งความรู้ของพระเจ้า และความกตัญญูกตเวที, ส่องสว่าง, พรหมจารีภายใต้การล่มสลายของไอคอนของคุณ, สวรรค์ที่ไม่พายุ ด้วยเหตุนี้เราจึงเรียก Ti:
จงชื่นชมยินดีเถิด เจ้าผู้ขับไล่ความมืดแห่งสถานการณ์ที่ดุร้ายด้วยรูปลักษณ์ของไอคอนของเจ้า
เปรมปรีดิ์ส่องสว่างทุกคนด้วยรังสีแห่งปาฏิหาริย์
จงเปรมปรีดิ์การตรัสรู้ของคนตาบอด
เปรมปรีดิ์ ตรัสรู้ มืดมนตามความหมาย
ชื่นชมยินดีพระสิริของออร์โธดอกซ์
จงเปรมปรีดิ์ สวรรค์อันเงียบสงบของผู้แสวงหาความรอด
จงเปรมปรีดิ์ มารดาแห่งพรหมจรรย์;
ชื่นชมยินดีปกป้องและปกป้องพรหมจารี
จงเปรมปรีดิ์ บรรดาผู้ซื่อสัตย์ทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์กับเธอ
จงชื่นชมยินดีเพราะเห็นแก่ Eyazhe ฝูงชนปีศาจกำลังร้องไห้
จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยที่รักของคริสเตียนทุกคน
จงเปรมปรีดิ์ เปรมปรีดิ์ แด่ทุกคนที่คร่ำครวญ
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 4
พายุแห่งความสับสนและการปลุกระดมที่สร้างโดยศัตรูในประเทศของเราถูกระงับโดย Hermogenes ผู้ได้รับพรผู้เขียนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomati ไอคอนสวดอ้อนวอนต่อหน้าเธอและเห็นราวกับว่ากองทัพออร์โธดอกซ์สวมเกราะและชัยชนะ ลงชื่อ ไอคอนของคุณได้รับมอบ เสริมกำลังด้วยศรัทธาจนถึงปลายท้องของเขา ร้องว่าพระเจ้า: อัลเลลูยา
Ikos 4
เมื่อได้ยินนักรบออร์โธดอกซ์เปิดเผยโดยเซนต์เซอร์จิอุสถึงเซนต์อาร์เซนีความลับราวกับว่าโดยการขอร้องของพระมารดาแห่งพระเจ้าการพิพากษาของปิตุภูมิของเรากลับกลายเป็นความเมตตาไอคอนของพระมารดาของพระเจ้าเช่น หลังจากได้รับธงแห่งชัยชนะแล้วทำให้แม่ของเมืองรัสเซียต้องอับอายจากมือของฝ่ายตรงข้ามและร้องต่อผู้ขอร้องของคริสเตียน:
เปรมปรีดิ์ พระมารดาของพระเจ้าสูงสุด
จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านอธิษฐานเพื่อพระบุตรทุกคนของพระองค์ พระคริสต์พระเจ้าของเรา
จงเปรมปรีดิ์ในขณะที่คุณสร้างให้ทุกคนได้รับความรอดจากผู้ที่วิ่งหนี
จงเปรมปรีดิ์ ผู้วิงวอนของทุกคนที่อยู่ในความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย
จงชื่นชมยินดีผู้ให้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อธิษฐานด้วยใจที่สำนึกผิดต่อหน้าพระฉายที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ
จงเปรมปรีดิ์การปลดปล่อยความชั่วร้ายให้กับทุกคนที่มีความหวังที่ไม่อาจเพิกถอนได้ในพระองค์
ชื่นชมยินดีเงียบสงบและใจดี
ชื่นชมยินดีผู้ช่วยด่วน
จงชื่นชมยินดีพร้อมและอบอุ่นแห่งความรอด
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงประทานพระเมตตาแก่เราอย่างไม่สิ้นสุด
จงชื่นชมยินดีรอความช่วยเหลือ
จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยจากปัญหาทั้งหมด
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 5
ดาวศักดิ์สิทธิ์ปรากฏแก่คุณ Bogomati ไอคอนที่ล้อมรอบประเทศรัสเซียทั้งหมดส่องแสงด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์ของคุณทุกคนที่หลงทางอยู่ในทะเลแห่งชีวิตที่หลงใหลไล่ความมืดแห่งความเศร้าโศกและความมืดมิดของโรคทั้งหมด และความเศร้าโศกและนำทางบนเส้นทางแห่งความรอดด้วยศรัทธาถึงพระองค์ไหลและร้องไห้ต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา
Ikos 5
เมื่อเห็นซาร์ปีเตอร์ราวกับว่าจากไอคอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้าปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเขายอมรับมันเป็นแนวทางสำหรับกองทัพของเขาและในวันต่อสู้กับ Sveev เป็นโล่และที่กำบัง และปราบศัตรูให้ถึงที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพระมารดาแห่งพระเจ้า วางศิลาที่สมบูรณ์แบบไว้เป็นรากฐานของเมืองที่ครองราชย์ใหม่ แต่ไอคอนอันยอดเยี่ยมของคุณ เช่น การชำระให้บริสุทธิ์ เหมือนโล่และรั้ว วางไว้ในหัวใจของ เมือง. ด้วยเหตุนี้เราจึงร้องทูลต่อผู้บริสุทธิ์ที่สุด:
เปรมปรีดิ์ บ้านและบ้านของพระคริสต์พระเจ้าของเรา;
จงเปรมปรีดิ์ เป็นที่รับพระสิริอันสุดจะพรรณนาของพระองค์
ชื่นชมยินดี เมืองที่มีชีวิตชีวา ครองราชย์ตลอดกาล
ชื่นชมยินดีห้องที่ประดับประดา
เปรมปรีดิ์ความสุขของเมืองและเมือง
จงเปรมปรีดิ์ คริสเตียนผู้อยู่ยงคงกระพันในปัญหา ที่เก็บข้อมูลและสิ่งกีดขวาง
ชื่นชมยินดีสรรเสริญคริสตจักรออร์โธดอกซ์
ชื่นชมยินดียืนยันดินแดนรัสเซีย
จงเปรมปรีดิ์ผู้ช่วยของกองทัพที่รักพระคริสต์
ชื่นชมยินดีเอาชนะศัตรู
ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยจากปัญหา
จงเปรมปรีดิ์ผู้มาเยี่ยมทุกคนด้วยความโปรดปรานของแม่
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 6
บรรดาผู้ครองที่ดินและราษฎร ภิกษุและฆราวาส ต่างเทศนาถึงท่านหญิงธีโอโทโกส พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของท่าน ประหนึ่งว่าท่านปกป้องเมือง คลุมกุฏิ คอยคุ้มกัน และนำท่านอย่างแท้จริง พระผู้ช่วยคือ แข็งแกร่งและอยู่ยงคงกระพันด้วยน้ำตานำคำอธิษฐานของคุณมาขอให้คุณยื่นพระหัตถ์ที่มีพระเจ้าให้กับลูกชายของคุณเพื่อประชาชนของคุณในเม่นช่วยเราให้พ้นจากปัญหาและความโชคร้ายทั้งหมดให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยเสียงร้อง: อัลเลลูยา
Ikos 6
ได้ฉายแสงแห่งการตรัสรู้ที่แท้จริงและขับไล่คำเยินยอโบราณของชาวอากาเรียนในประเทศคาซานที่เพิ่งตรัสรู้ บัดนี้ในทุกเมืองของรัสเซียส่องสว่างด้วยแสงแห่งปาฏิหาริย์และความสง่างาม: หลั่งไหลด้วยศรัทธาสู่ไอคอนของคุณ การรักษาความเศร้าโศกปลดปล่อย การรักษาความเจ็บป่วยและความปิติยินดีของการเติมเต็มทั้งหมดร้องทูลพระองค์อย่างกระตือรือร้น:
ชื่นชมยินดีแหล่งพระธาตุที่ไม่รู้จักเหนื่อย
ชื่นชมยินดีแม่น้ำหลายสายแห่งพระคุณของพระเจ้า
ชื่นชมยินดีคืนดีกับคนบาปกับพระเจ้า
ชื่นชมยินดีชำระบาปของเรา
เปรมปรีดิ์ ผู้สอนความกตัญญู;
ชื่นชมยินดียืนยันและช่วยเหลือในการทำความดี
ชื่นชมยินดียอมรับคำสาบานที่ดี
ชื่นชมยินดีเอื้อต่อความปรารถนาดี
จงเปรมปรีดิ์ผู้ทำลายกิจการชั่ว
ชื่นชมยินดีทำลายกลอุบายของศัตรู
ชื่นชมยินดีรถพยาบาลเพื่อผู้ช่วยของมนุษย์
ชื่นชมยินดีความเมตตาที่มอบให้เรา
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 7
ฉันต้องการให้ชาวออร์โธดอกซ์สารภาพความเมตตาของราชินีแห่งสวรรค์และโลกและด้วยพลังแห่งความกตัญญูที่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการรุกรานของชาวต่างชาติสู่วัดมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ไอคอนที่ยอดเยี่ยมนำ ของขวัญแห่งชัยชนะ แต่ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาของพระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงกอบกู้เมืองและประเทศนี้ พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า: อัลเลลูยา
Ikos 7
ไปยังเมืองหลวงของรัสเซียสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ Bogomati ปรากฏ Hodegetria ที่ดีอย่างแท้จริงราวกับว่า Tsaregrad นั้นโบราณ: ผู้คนหันไปหาคุณความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางและการกระทำของพวกเขาขอและขอบคุณเสนอคำอธิษฐานต่อหน้าคุณ ไอคอนที่บริสุทธิ์ที่สุดสำหรับการปลดปล่อยจากความเศร้าโศกและความโชคร้าย ผู้ช่วยของคุณ และพวกเขารู้จักผู้วิงวอนที่แข็งแกร่ง คำขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันกับ Ty:
ชื่นชมยินดีครอบคลุมประเทศรัสเซีย
ชื่นชมยินดี Orthodoxy ได้รับการคุ้มครองและยืนยันในนั้น
จงเปรมปรีดิ์ โล่ผู้อยู่ยงคงกระพันของนักรบของเรา
ชื่นชมยินดีคงกระพันกับเกราะของพวกเขา
ชื่นชมยินดีการบอกเลิกแผนการของศัตรู
จงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉีกมันออกจากกันเหมือนแมงมุม
จงเปรมปรีดิ์ ตักเตือนความชั่ว
ชื่นชมยินดีการทำลายล้าง
ชื่นชมยินดีการแก้ไขของคนหนุ่มสาวจากอาการหลงผิด
ชื่นชมยินดีการปลอบใจของผู้อาวุโส
ชื่นชมยินดีการสะสมคำสอนที่ทำร้ายจิตใจ
ชื่นชมยินดีของขวัญแห่งความรู้ทางวิญญาณ
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 8
เป็นเรื่องแปลกและน่าสงสัยสำหรับผู้ไม่เชื่อที่จะฟังว่ากระแสแห่งพระคุณไหลจากไอคอนของคุณอย่างไร กลิ่นเหม็นของสัตว์มีกลิ่นหอม: เราเชื่อคำที่คุณผู้หญิงพูดกับไอคอนดั้งเดิม: “ พระคุณและความแข็งแกร่งของฉันอยู่กับ คุณ” เราหวังว่าเช่นเดียวกับไอคอนนี้ พระคุณของคุณนำออกไป: การเตรียมพร้อมด้วยความเคารพ เราจูบมัน เราบูชามัน ราวกับว่าคุณเป็นหนึ่งเดียว เกียรติของไอคอนขึ้นสู่ต้นแบบ และความสง่างามของคุณด้วย ไอคอนนี้แสดงสัญญาณและความมหัศจรรย์ให้กับทุกคนที่ไหลมาหาคุณด้วยศรัทธาและร้องทูลต่อพระเจ้า: อัลเลลูยา
Ikos 8
ความเศร้าโศกในอดีตทั้งหมดถูกนำขึ้นสู่สวรรค์และคุณจะไม่ทิ้งโบโกมาติทางโลกด้วยการวิงวอนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ: มีความกล้าหาญมากขึ้นสำหรับพระคริสต์พระเจ้าของเรา ในทำนองเดียวกัน จงยืนยันชีวิตออร์โธดอกซ์อย่างลึกซึ้งในโลกนี้ และให้ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับใช้ของคุณเสมอ แต่เราร้องเพลงอย่างสง่าผ่าเผยแด่พระองค์:
ชื่นชมยินดี, เต้ารับที่ไม่สามารถบรรจุได้;
จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด
เปรมปรีดิ์, พืชสวรรค์ชั้น;
จงเปรมปรีดิ์ผู้ปลดปล่อยโลกทั้งโลกแห่งความยินดีที่ทำลายวิญญาณ
จงเปรมปรีดิ์เจ้าผู้วิงวอนเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรา
จงชื่นชมยินดีที่คำอธิษฐานของคุณก่อนที่พระบุตรและพระเจ้าจะทำได้มาก
จงชื่นชมยินดีที่รับเราทุกคนไว้ที่กางเขนของพระบุตร
จงชื่นชมยินดีแสดงความรักของแม่ต่อเราเสมอ
ชื่นชมยินดีผู้วิงวอนขอพรนิรันดร์
จงชื่นชมยินดีและในชีวิตทางโลก ผู้ให้ที่มีประโยชน์แก่เรา
จงเปรมปรีดิ์ที่ลี้ภัยอันเป็นที่รู้จักกันดีของเราในทุกสถานการณ์ที่โศกเศร้า
ชื่นชมยินดีปลอบโยนอย่างไม่ต้องสงสัยในความเศร้าโศก
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 9
พระองค์ผู้เป็นพรหมจารีปรากฏว่าเกินธรรมชาติของเทวทูต พระองค์ทรงตั้งครรภ์พระเจ้าในเนื้อหนัง พระองค์ทรงบรรจุทุกสิ่งไว้ในครรภ์ของพระองค์ ในอ้อมแขนของพระองค์ พระองค์ทรงถือพระหัตถ์ที่ถือโลกทั้งใบ เช่นเดียวกับเครูบผู้ทรงเกียรติและ เสราฟิมผู้รุ่งโรจน์ที่สุดโดยไม่มีการเปรียบเทียบ ขยายพระองค์ เราร้องทูลพระเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ : อัลเลลูยา
Ikos 9
Vityas ของคนที่พูดมากเหมือนปลาที่ไม่มีเสียงเราเห็นเกี่ยวกับคุณพระมารดาของพระเจ้า: ทุกลิ้นจะสรรเสริญคุณตามทรัพย์สินของเธอ จิตใจของการร้องเพลงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ปาฏิหาริย์; ทั้งสองท่านจงรับเสียงอัครเทวดาร้องทูลต่อท่านว่า
เปรมปรีดิ์ พระผู้มีพระภาค;
จงเปรมปรีดิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับท่าน
ชื่นชมยินดีในสตรี
ชื่นชมยินดีเมื่อพบพระคุณของพระเจ้า
จงเปรมปรีดิ์ เจ้าผู้ให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
ชื่นชมยินดี พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า
เปรมปรีดิ์ มารดาของกษัตริย์นิรันดร์;
จงเปรมปรีดิ์ที่ปลูกผลท้องแก่เรา
ชื่นชมยินดี ชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
จงชื่นชมยินดีซึ่งถูกบดบังด้วยอำนาจขององค์ผู้สูงสุด
จงชื่นชมยินดีผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า
จงเปรมปรีดิ์เพราะท่านได้รับพรจากการเกิดทั้งหมด
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 10
ต้องการช่วยคนจำนวนมากจากการค้นหาความชั่วร้ายความเศร้าโศกและความเจ็บป่วย ไอคอนปาฏิหาริย์ของคุณ Bogomaty มอบให้คุณแม้จะดูถูกคนตาบอดที่พวกเขาดูถูกเหยียดหยาม chromia เดินผ่อนคลายลุกขึ้นปีศาจได้รับการเยียวยาดินแดนมีผลผู้คน กำจัดแผลพุพองที่อันตรายถึงชีวิต เมืองและบ้านเรือนได้รับความรอดจากไฟ พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีผู้ประทานความเมตตาเช่นนี้แก่เรา เราร้องทูลพระองค์อย่างร้อนรน: อัลเลลูยา
Ikos 10
กำแพงของคุณ พระมารดาของพระเจ้า ประเทศรัสเซีย รั้วลูกเห็บและสง่าราศี ป้อมปราการให้กับศัตรูของกองทัพออร์โธดอกซ์ ในขณะเดียวกัน ขอบคุณพระองค์ เราร้องออกมา:
จงเปรมปรีดิ์สรรเสริญพระองค์
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงทำให้ผู้ที่ไม่ให้เกียรติพระองค์อับอายขายหน้า
ชื่นชมยินดีข่มขู่ศัตรู
เปรมปรีดิ์การปลดปล่อยจากการรุกรานของคนต่างด้าว
จงชื่นชมยินดีนักสู้ป้อมปราการ
จงชื่นชมยินดีในสมัยสงครามรั้วถูกพรากไป
จงเปรมปรีดิ์สวนที่ให้ชีวิตในสมัยของโลกทำให้ใจของผู้ศรัทธาชื่นบาน
จงเปรมปรีดิ์อาวุธที่ปีศาจตัวสั่น
จงชื่นชมยินดีประหยัดน้ำมันเจิมบาดแผลของผู้สำนึกผิด
ชื่นชมยินดีความหวังอันอบอุ่นของเรา
ชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่ต้องสงสัยของเรา
ชื่นชมยินดีเงียบสงบและเป็นสวรรค์ที่ดี
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 11
พวกเธอร้องเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ ท่านหญิง ล้มลงที่รูปเคารพและจุมพิตอย่างอ่อนโยน ใบหน้าบริสุทธิ์ อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ชีวิตสงฆ์ที่สงบและสงบสุข และวางความหวังทั้งหมดไว้ในพระองค์ ร้องทูลพระเจ้าอย่างสนุกสนาน : อัลเลลูยา
Ikos 11
เหมือนกับเทียนรับแสง เราเห็นไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ พระแม่มารี: เพราะเรารับรู้ถึงไฟอันไม่มีแก่นสารแห่งพระคุณของพระองค์ และในรูปลักษณ์ของดวงไฟดวงใหม่ก็ถูกจุดขึ้น พวกเขายังมีส่วนร่วมในพลังแห่งพระคุณและส่องสว่าง ปาฏิหาริย์นำทางบนเส้นทางแห่งความรอดทุกคนร้องถึงพระองค์:
เปรมปรีดิ์ เจ้าสาวไม่ผูกมัด;
ชื่นชมยินดี หญิงสาวที่พระเจ้าเลือก มาติ เดโว
เปรมปรีดิ์ อาจารย์ที่ดีของพรหมจารีบริสุทธิ์;
จงเปรมปรีดิ์ ผู้พิทักษ์ของบรรดาผู้ริษยาในความบริสุทธิ์
ชื่นชมยินดีผู้หญิงสรรเสริญ
เปรมปรีดิ์ พรหมจารี.
ชื่นชมยินดีการวิงวอนของหญิงม่าย
ชื่นชมยินดีการกุศลของเด็กกำพร้า
จงเปรมปรีดิ์ผู้เลี้ยงคนยากจน
ชื่นชมยินดีเสื้อผ้าที่เปลือยเปล่า
ชื่นชมยินดีปลอบโยน
จงเปรมปรีดิ์เป็นสุขแก่ผู้ที่โศกเศร้า
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 12
ขอพระหรรษทานแก่ผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยความรัก พระมารดาของพระเจ้า สถิตอยู่ในพระองค์ ฤทธานุภาพอันเปี่ยมด้วยพระหรรษทานที่ทรงทิ้งพระองค์ไว้ในรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระหรรษทานอันศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ใน (ไอคอน) หมายสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นจะเผยออกมา และความเจ็บป่วยทางวิญญาณและทางร่างกาย รักษาทุกคนที่มาด้วยศรัทธา มอบพระมารดาของพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนสำหรับผู้ที่ร้องทูลพระองค์: อัลเลลูยา
Ikos 12
ร้องเพลงปาฏิหาริย์ของคุณซึ่งอยู่ในสมัยโบราณและปัจจุบันเราสรรเสริญคุณเช่นแหล่งที่มาแห่งพระคุณแห่งชีวิตเหมือนแม่น้ำปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนเหวแห่งความเมตตาและความโปรดปรานและความหวังทั้งหมดตามพระเจ้า ต่อพระองค์ทั้งในชีวิตนี้และในภพหน้า ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ร้องว่า :
จงชื่นชมยินดีความหวังอันไร้ยางอายของคริสเตียน
จงเปรมปรีดิ์ที่พักพิงของผู้ศรัทธา
จงชื่นชมยินดีความหวังที่ไม่น่าเชื่อถือ
ชื่นชมยินดีความรอดของผู้สิ้นหวัง
ชื่นชมยินดี, อาบน้ำ, ล้างมโนธรรม;
เปรมปรีดิ์ น้ำค้าง ชุบชีวิตวิญญาณ
ชื่นชมยินดีการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและไม่มีการชดเชย
ชื่นชมยินดีการปลดปล่อยอย่างรวดเร็วจากปัญหาทั้งหมด
จงเปรมปรีดิ์ ผู้ปลอบโยนในทุกความทุกข์
จงเปรมปรีดิ์พระองค์ผู้ทรงช่วยให้พ้นจากความพินาศ
จงชื่นชมยินดีในวันตาย
จงเปรมปรีดิ์ ความหวังเดียวแม้หลังความตาย
จงชื่นชมยินดีผู้วิงวอนที่กระตือรือร้นของคริสเตียน
คอนดัก 13
ข้าแต่พระมารดาผู้ขับขานผู้ให้กำเนิดบรรดาธรรมิกชนของพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ตอนนี้ยอมรับคำอธิษฐานเล็กๆ น้อยๆ นี้ และเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อเห็นแก่ความดีของพระองค์และก้นบึ้งของความโปรดปรานของพระองค์ อย่าจำความมากมายของ บาปของเรา แต่ปฏิบัติตามคำร้องของเราในทางที่ดี ให้สุขภาพร่างกาย ความรอดแก่จิตวิญญาณ การปลดปล่อยจากความต้องการและความเศร้าโศกทั้งหมด และอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทายาทแห่งการสร้างทุกคนที่ร้องทูลพระเจ้าอย่างแท้จริง: อัลเลลูยา
kontakion นี้อ่านสามครั้งแล้ว ikos 1 "Presenting Angel ... " และ kontakion 1 "เลือกจากทุกชั่วอายุคน"
สวดมนต์
โอ้ท่านหญิงธีโอโทกอสผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด! ด้วยความกลัว ศรัทธา และความรัก ล้มลงต่อหน้าไอคอนที่ซื่อสัตย์ของคุณ เราสวดอ้อนวอนต่อคุณ อย่าหันหน้าหนีผู้ที่วิ่งมาหาคุณ วิงวอนพระมารดาผู้ทรงเมตตา พระบุตรและพระเจ้าของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เรารักษาประเทศที่สงบสุขของเรา รักษาศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ไม่สั่นคลอนจากความไม่เชื่อ นอกรีต และความแตกแยก ไม่ใช่อิหม่ามของความช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่ใช่อิหม่ามแห่งความหวังอื่น ๆ เว้นแต่คุณจะเป็น Virgin Virgin: คุณเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยที่ทรงพลังของคริสเตียน จงมอบทุกคนที่สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ด้วยศรัทธาจากการตกของบาป จากการหมิ่นประมาทคนชั่ว จากการล่อลวง ความเศร้าโศก ความทุกข์ยาก และจากความตายที่เปล่าประโยชน์ทั้งหมด โปรดประทานวิญญาณแห่งการสำนึกผิด ความถ่อมใจ จิตใจที่บริสุทธิ์ การแก้ไขชีวิตที่ผิดบาปและการให้อภัยบาป แต่ทุกคนร้องเพลงด้วยความขอบคุณ เราจะคู่ควรกับอาณาจักรแห่งสวรรค์และที่นั่นพร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดเราจะเชิดชูพระนามอันมีเกียรติและสง่างามที่สุดของพระบิดาและพระบุตรและพระผู้บริสุทธิ์ วิญญาณ. อาเมนชอบบทความ? แบ่งปันกับเพื่อน ๆ !