ความหมายของชีวิตตามวันเดือนปีเกิด หนี้กรรมตามชื่อและวันเดือนปีเกิด

ความหมายของชีวิตตามวันเดือนปีเกิด หนี้กรรมตามชื่อและวันเดือนปีเกิด

เวลาในการอ่าน 11 นาที

ความลึกลับหลักของชีวิตมนุษย์ - ทำไมชีวิตจึงมอบให้เรา จุดประสงค์ของแต่ละคนคืออะไร? คำสอนโบราณ - ตัวเลขและโหราศาสตร์เปิดม่านแห่งความลับช่วยให้คุณค้นหาชะตากรรมของคุณตามวันเดือนปีเกิด ตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนต่างมองหาโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองและโชคชะตาของพวกเขา ต้องขอบคุณดวงดาวและตัวเลข

มีหลายวิธีในการศึกษาบุคลิกภาพ หากเป็นการยากที่จะเข้าใจตัวเองและต้องการคำใบ้จากภายนอก พวกเขาจะใช้การทดสอบทางจิตวิทยา เคล็ดลับเกี่ยวกับตัวเลข ในบทความนี้ เราจะพิจารณาวิธีการคำนวณและการตีความหลัก ๆ เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้บุคคลเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้น - ความสามารถ ความชอบ ภารกิจในชีวิต เพื่อค้นพบด้านใหม่ๆ ของบุคลิกภาพ

วัตถุประสงค์ตามวันเดือนปีเกิดและวิธีการคำนวณ

ในการหาจุดหมายปลายทางตามวันเดือนปีเกิด คุณต้องเขียนวันเดือนปีเกิดตามลำดับ - วัน เดือน ปี ตัวอย่าง - 09/04/1955 หากคุณเกิดในวันที่ 23-31 คุณต้องลบยี่สิบสอง จำนวนปีจะต้องรวมกันเป็น 1+9+5+5 = 20 จากนั้นเราบวกวันและเดือน 4+9+20 = 33 หากมีจำนวนทั้งหมดมากกว่า 22 เราจะลบตัวเลขนี้ด้วย 33 -22 = 11

คำตอบ 11 ของเราคือจำนวนกรรมของโชคชะตา มีทั้งหมด 22 ความหมาย - สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวิตบางอย่างพวกเขาพิจารณาด้วยไพ่ทาโรต์ด้วย

มาเปรียบเทียบคำตอบกัน โชคชะตาเตรียมอะไรให้เราบ้าง? นับตัวเลขของคุณและค้นหาความหมายด้านล่าง:

 1. วัตถุประสงค์- ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคำ แนะนำ นำความรู้ ข้อมูล สู่โลก คุณมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คน สร้างความงามและความสามัคคี

สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ที่สุด เรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่ ทำงานเพื่อพัฒนา

พื้นที่ที่ดี:วารสารศาสตร์ จิตวิทยา การแปลข้อความ การเขียนหนังสือ

 1. วัตถุประสงค์- ความรู้ด้วยตนเองการพัฒนาสัญชาตญาณ ขอบเขตของการปฏิสัมพันธ์คือโลกธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คน เพื่อนำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในการค้นหาความสุขและความหมายของชีวิต ในบทบาทของพ่อแม่ - ฉลาดแต่เป็นลูก - ดูแลเอาใจใส่

พื้นที่ที่ดี:นิเวศวิทยา จิตวิทยา การวินิจฉัยชีวิต

 1. วัตถุประสงค์- นำความงามมาสู่โลกนี้ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม บุคคลดังกล่าวล้อมรอบตัวเองด้วยความงามรักความสะอาดมุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความกลมกลืนของวัตถุและโลกฝ่ายวิญญาณ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงที่จะตระหนักว่าตัวเองเป็นแม่ในความหมายที่แท้จริงและเป็นรูปเป็นร่างโดยทิ้งรอยไว้ในรูปแบบของงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ ครึ่งหนึ่งของผู้หญิงจำเป็นต้องพัฒนาความไวของเพศหญิง ผู้ชาย - มุ่งมั่นเพื่อความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน

พื้นที่ที่ดี:การสร้างและออกแบบเสื้อผ้า, ความช่วยเหลือในการสร้างสไตล์, เลี้ยงลูก, ทำงานด้านศิลปะ, ตำแหน่งผู้นำ

 1. วัตถุประสงค์- การตระหนักรู้อย่างมืออาชีพ เรียนรู้ที่จะจัดการชีวิตของคุณเอง รับผิดชอบต่อธุรกิจและครอบครัวของคุณ จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีบรรลุเป้าหมาย พัฒนาความเป็นชาย ความกล้าหาญ - สำหรับผู้ชาย และเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่กลมกลืน - สำหรับผู้หญิง ไม่ใช่การกดขี่คู่ชีวิตในความสัมพันธ์

พื้นที่ที่ดี:ธุรกิจ, การจัดการองค์กร, ตำแหน่งผู้นำในสาขาใด ๆ (ด้านการทหารหรือพลเรือน)

 1. วัตถุประสงค์- อบรม ถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีความสามารถในการสอน คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการศึกษาด้านต่าง ๆ ของชีวิต การวิจัย และการถ่ายโอนข้อมูล พวกเขาชอบศึกษาประวัติครอบครัวประเพณี

พื้นที่ที่ดี:ปรัชญา ประวัติศาสตร์ การสอน

 1. วัตถุประสงค์- เรียนรู้ที่จะวางใจในหัวใจเมื่อเลือกเส้นทางชีวิตและคนที่คุณรัก ความรักเป็นพื้นฐานของชีวิตของคุณในการแสดงออกที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทุกคนเท่าเทียมกันและคู่ควรกับความสุข โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินและสัญญาณอื่นๆ พวกเขามักจะกลายเป็นคู่รักที่รัก

พื้นที่ที่ดี:ยา การแสดง หน้าที่ของผู้รับมอบฉันทะ

 1. วัตถุประสงค์- เปลี่ยนโลกรอบตัวคุณประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ไม่จำเป็นต้องซ่อนความสามารถของคุณเพื่อให้สามารถดึงความสนใจมาที่ตัวคุณเองและความสำเร็จของแรงงานในสาขาอาชีพได้ สิ่งสำคัญคือต้องสามารถทำงานกับข้อมูลและผู้คน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการดำเนินการ สามารถตัดทุกอย่างที่ขวางทางไปสู่เป้าหมายได้

พื้นที่ที่ดี:การเมือง กิจการทหาร ขอบเขตของการคมนาคมขนส่ง

 1. วัตถุประสงค์- การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย ปกป้องเพื่อนบ้านในความหมายที่แท้จริงและเป็นรูปเป็นร่าง สิ่งสำคัญคือต้องตระหนัก - การกระทำทั้งหมดนำไปสู่ผลบางอย่าง เมื่อมันกลับมาหลอกหลอน ดังนั้นมันจะตอบสนอง ระวังการกระทำของคุณ ยังคงมีทัศนคติที่สงบในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์

พื้นที่ที่ดี:ตุลาการ, งานทนายความ, การหมุนเวียนเอกสาร - การลงทะเบียนเอกสาร, สัญญา

 1. วัตถุประสงค์- การพัฒนาด้านจิตวิญญาณของบุคลิกภาพได้รับประสบการณ์ชีวิตเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา จำเป็นต้องให้เกียรติคนชรา นำความรู้ของคนรุ่นก่อน มาดูแลคนสูงวัย

พื้นที่ที่ดี:ทำงานใน องค์กรทางสังคม, วงวิทยาศาสตร์, การศึกษาประวัติศาสตร์และปรัชญา.

 1. วัตถุประสงค์- ค้นหาความสมดุลระหว่างโลกแห่งสสารและจิตวิญญาณ ชีวิตมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหมือนวงล้อ คนเหล่านี้ควรช่วยเหลือครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพ มีโอกาสได้ทำบุญ มันคุ้มค่าที่จะหลีกเลี่ยงขอบเขตทางการเงินและการพนันที่เป็นอันตราย ในสถานการณ์ที่เกิดซ้ำบ่อยๆ ให้วิเคราะห์และหยุดเหยียบ "คราด"

พื้นที่ที่ดี:การธนาคาร การเงิน การบัญชี และการพัฒนาธุรกิจ

 1. วัตถุประสงค์- ดูแลสุขภาพกายและความรักในทุกอิริยาบถ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความอดทน เป็นผู้นำในการทำงานและครอบครัว สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันโดยอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความรัก การผสมผสานระหว่างความใกล้ชิดทางวิญญาณและทางร่างกาย

พื้นที่ที่ดี:กีฬา, กิจการทหาร, การนวดที่เชี่ยวชาญ, กลายเป็น "คู่หู" ที่ดี, สามารถทำงานในหน่วยงานการแต่งงานได้

 1. วัตถุประสงค์- ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลมากเกินไปจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการประเมินสถานการณ์ชีวิตที่ครอบคลุมเรียนรู้ที่จะค้นหาความงามและความสุขในชีวิต พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ของเหยื่อ ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการเสพติด

พื้นที่ที่ดี:การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ผู้คน การศึกษาปรัชญา การสำแดงตัวตนผ่านศิลปะ

 1. วัตถุประสงค์- รับรู้ด้วยความสงบ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความคาดเดาไม่ได้ เรียนรู้ที่จะแยกจากอดีต เปิดประตูสู่อนาคต สิ่งสำคัญคือต้องชี้นำชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ประสบภัย ทุกคนต้องการความรอด

พื้นที่ที่ดี:ยา กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการดับเพลิง

 1. วัตถุประสงค์- การประสานกันของทรงกลมทั้งหมดรักษาสมดุลของความต้องการภายในและสถานการณ์ภายนอกพยายามดำเนินการที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสม บุคคลดังกล่าวสามารถรวมผู้อื่นในทีมนำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

พื้นที่ที่ดี:บริการของมัคคุเทศก์, ผู้ควบคุมดูแล, การช่วยเหลือสังคม, หมอ.

 1. วัตถุประสงค์- ควบคุมพลังงานของคุณ นำมันไปสู่การทำความดี หลีกเลี่ยงเวทมนตร์ การเสพติด สิ่งล่อใจ อาชญากรรม คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการลึกลับ รักษาคน มักจะใช้ของกำนัลเช่นนี้เพื่อสิ่งที่ดีเท่านั้น มักจะเป็นคนรักที่ดีและเย้ายวน

พื้นที่ที่ดี:นักธุรกิจที่ดี นักจิตวิทยา หมอ

 1. วัตถุประสงค์- สร้างตัวเอง ชีวิต ครอบครัว บ้านในอนาคต ชีวิตคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จุดสำคัญคือการทำโครงการทั้งหมดที่เริ่มต้นขึ้นให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อขจัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้ออกจากจิตใจ คุณไม่ควรยึดติดกับสิ่งเก่า ต่อต้านการมาของสิ่งใหม่ โดยเชื่อว่าชีวิตมั่นคง

พื้นที่ที่ดี:กิจกรรมการบริหาร การสร้างโปรแกรม การก่อสร้าง

 1. วัตถุประสงค์- การพัฒนาศักยภาพภายใน ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกของความงาม คนเหล่านี้ถูกเรียกให้ตกแต่งโลก บ้านในทุกรูปแบบ - การออกแบบ ผลงานของผู้เขียน การสร้างสรรค์ทางดนตรี พวกเขารักการสื่อสารมีความน่าเชื่อถือและอุทิศตนในมิตรภาพ

พื้นที่ที่ดี:วิจิตรศิลป์ โหราศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์

 1. วัตถุประสงค์- ต่อสู้กับความกลัวภายใน ความไม่แน่นอน การพัฒนาสัมผัสที่ 6 และจินตนาการ สิ่งสำคัญคือต้องปรับให้เข้ากับความเข้าใจโลกภายในของคุณ กระบวนการของจิตใต้สำนึก ทรงกลมที่ให้พลังงานแก่ชีวิต ได้แก่ ครอบครัว การดูแลคนที่คุณรัก การต่อเติมบ้าน การทำอาหารชิ้นเอก

พันธกิจ - ทำให้โลกสบายขึ้น อบอุ่นขึ้นสำหรับผู้คน พวกเขากลายเป็นพ่อแม่ที่ดี

พื้นที่ที่ดี:การทำอาหาร จิตวิทยา การแพทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

 1. วัตถุประสงค์- ให้ความอบอุ่นคนรอบข้างด้วยแสงแดดอุ่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เป็นประโยชน์ต่อความพยายามในการพัฒนาความมีน้ำใจต่อผู้คน ความซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมอันสูงส่ง เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นคนที่มั่นใจในตนเองโดยไม่เห็นแก่ตัวและปมด้อย

พื้นที่ที่ดี:การเมือง ตำแหน่งผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์

 1. วัตถุประสงค์- การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กลมกลืนกันช่วยเหลือญาติ บุคคลดังกล่าวถูกเรียกให้ศึกษาลำดับวงศ์ตระกูลเพื่อส่งต่อข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่น กุญแจสู่โลกทัศน์คือการสำแดงความยุติธรรมและทัศนคติที่มีมนุษยธรรมต่อผู้คน

พื้นที่ที่ดี:ศึกษาประวัติศาสตร์ จิตวิทยา การแพทย์ นิติศาสตร์

 1. วัตถุประสงค์- เปิดใจรับสิ่งใหม่และไม่รู้จัก: สู่วัฒนธรรมอื่น ศาสนา สัญชาติ เพื่อพัฒนาความอดทน ความเข้าใจสำหรับผู้คน จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโลกและสงบสติอารมณ์ในทุกสถานการณ์ คนเหล่านี้สามารถรวมกันช่วยในการสื่อสาร

พื้นที่ที่ดี:ทำงานกับภาษาต่างประเทศ ภารกิจทางการฑูต สำรวจวัฒนธรรมอื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้

 1. วัตถุประสงค์- ใส่ใจเด็ก สำรวจโลก ท่องเที่ยว. มันมีประโยชน์ในการทำงานด้วยความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ง่ายต่อการแก้ไขทุกสถานการณ์ในชีวิต เป็นการดีที่จะรักษาความรู้สึกภายในของวัยเด็กและแบ่งปันกับผู้อื่น เพลิดเพลินกับชีวิต. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชะตากรรมที่พลิกผันและความคาดเดาไม่ได้ของชีวิต

พื้นที่ที่ดี:ที่ปรึกษา, ครู, นักการศึกษา, พี่เลี้ยง, การทำงานกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ, โดดเด่นด้วยวิธีการทำงานและชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

พรหมลิขิตตามเลขเกิด

พรหมลิขิตพรหมลิขิตยังกำหนดไว้อีกทางหนึ่ง คุณต้องเขียนวันเดือนปีเกิดในลำดับที่กลับกัน - ปี, เดือน, วัน ตัวเลขสุดท้ายระบุวัตถุประสงค์หลักของบุคคล มาดูตัวเลือกคำอธิบายกันดีกว่า

วันเดือนปีเกิด - 2013.06.21 เราใช้ตัวเลขสุดท้ายในการวิเคราะห์ในกรณีของเราคือ - 1

ตัวเลขอื่นๆ พูดถึงด้านที่ได้ทำไปแล้วในระดับที่เพียงพอ โดยการเขียนตัวเลขจากส่วนสิบที่ไม่อยู่ในวันเกิด เราเข้าใจว่างานอื่นๆ ที่บุคคลต้องเผชิญคืออะไร ในตัวอย่าง คุณควรใส่ใจกับตัวเลข 9, 8, 7, 5, 4 จำนวนของตัวเลขที่ขาดหายไปบ่งบอกถึงจำนวนงานในการพัฒนาบุคลิกภาพ

การตีความ

ปลายทางตามวันเดือนปีเกิดในกรณีนี้ตีความดังนี้

หมายเลข 9

งานหลัก- ใจเย็นรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเติมวิญญาณด้วยความรักต่อผู้คนโดยไม่ต้องเปลี่ยนโทษ ประเด็นสำคัญคือการพัฒนากิจกรรม ความมั่นคง ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในหน้าที่และความห่วงใยผู้อื่น แนะนำให้มีวินัยในตนเอง และจุดสูงสุดจะพิชิตได้ เรียนรู้ที่จะจัดการตัวเอง - แรงกระตุ้น, แรงบันดาลใจ, สิ่งนี้จำเป็นสำหรับความสำเร็จในชีวิต

หมายเลข 8

งานหลัก- การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กลมกลืนกับคนที่คุณรัก สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ความอดทน แสดงความเข้าใจ เติมชีวิตด้วยปัญญา จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะจัดการพลังงานทางเพศโดยใช้มันไม่เพียง แต่ในโลกแห่งความรักเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การสร้างกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในด้านอื่น ๆ

หมายเลข 7

งานหลัก- การจัดการความรู้สึกและระดับอารมณ์ ทุกปัญหาในชีวิต จากอารมณ์ที่มากเกินไป อารมณ์ พยายามเปิดตรรกะให้มากขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มองหาตัวเลือกทางออก อย่าสิ้นเปลืองพลังงาน เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้นำชีวิตไปสู่การสร้างความดีและความชั่วนิรันดร์ โดยไม่ทำลายสุขภาพและความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีจัดการการไหลของวัสดุ - เพื่อหาวิธีที่จะได้รับ ประหยัด การใช้เงินทุนอย่างมีเหตุผล

หมายเลข 6

งานหลัก- การพัฒนาคุณสมบัติของความเห็นอกเห็นใจความเมตตาความเข้าใจของผู้คนและไม่เพียง แต่ในครอบครัว แต่โดยทั่วไป - ในสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการได้ดีในระดับจิตวิญญาณ อารมณ์ เข้าใจโลกและรักมันในความเก่งกาจทั้งหมดของมัน พวกเขาพบว่าการเรียกร้องของพวกเขาในงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หมายเลข 5

งานหลัก- ความรู้เกี่ยวกับโลก ความงาม นำแสงสว่างและความสุขมาสู่ผู้คนผ่านการสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ การหาความสามัคคีในโลกนี้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาความสมดุลในทุกด้านของชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันโดยอาศัยความเข้าใจและความเคารพ คุณต้องค้นหาและตระหนักถึงความสามารถของคุณ

หมายเลข 4

งานหลัก- ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเหตุและผลในชีวิต จากที่เหตุการณ์ไหล สิ่งที่พวกเขาเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ควบคุมการกระทำของพวกเขาอย่างชัดเจน มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของเส้นทางชีวิต อย่าปล่อยให้สถานการณ์ตัดสินชะตากรรมโดยโยนจากทางด้านข้าง

หมายเลข 3

งานหลัก- จำเป็นต้องเข้าใจกฎของจักรวาล โครงสร้างชีวิตในระดับสังคมและจิตใจ จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพัฒนาการรับรู้ทางวิญญาณของชีวิตการมีส่วนร่วมในความรู้ด้วยตนเอง คนเหล่านี้พยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับความรู้ใหม่ ภารกิจ- รู้ความจริงที่ไม่ชัดเจน ถ่ายทอดให้ผู้อื่นในรูปแบบความจริง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของโลกเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงภายในและโดยรอบ

หมายเลข 2, 1, 0

ตัวเลือก 2, 1, 0 ต่อไปนี้แตกต่างกันพวกเขาอยู่ในขั้นตอนพิเศษของการพัฒนาพวกเขาพูดถึงพลังงานที่สูงขึ้น

 1. คนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือในความรู้เชิงรุกของโลกพวกเขาสามารถค้นพบสิ่งใหม่ ๆ มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอิทธิพลของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตและผลที่ตามมา เพื่อรับรู้รายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบ
 2. สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงการมีอยู่ของพลังที่แท้จริงในตัวเอง เพียงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิต เปิดใจให้โลก นำความรักและปัญญามาให้ คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิต การปิดตัวบุคคลอาศัยอยู่ในโลกแห่งมายาความผิดหวัง
 3. ชีวิตของผู้คนคือแม่น้ำ มันเคลื่อนไหวตลอดเวลา คุณต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างใจเย็น เตรียมพร้อมสำหรับชะตากรรมที่พลิกผัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถ่อมตน จากนั้นความแข็งแกร่งและจะได้รับความสำเร็จ ศรัทธามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนเช่นนั้น

การปรากฏตัวของตัวเลขตัวแรกในหมายเลขเกิด - 0,1,2 บ่งบอกถึงวิธีการปฏิสัมพันธ์กับโลกซึ่งเป็นวิธีที่ควรค่าแก่การบรรลุความสามัคคีของชีวิต (13, 15, 24, 26 และอื่น ๆ )

คนที่มีเลขท้าย - 0,1,2 ถือว่าพิเศษ, ภารกิจของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงของโลก, การแก้ไขปัญหากรรม พวกเขามักจะโชคดีในชีวิตประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ควรใช้ความสามารถเหล่านี้เพื่อความสำเร็จทางวัตถุเท่านั้นคุณต้องจำชะตากรรมทางวิญญาณอยู่เคียงข้างความดีช่วยเหลือผู้คน

จากข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถเข้าใจภารกิจหลักของชีวิตและขอบเขตของการตระหนักรู้ของมนุษย์ได้ เราต้องพยายามพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การรู้จักตนเอง การศึกษาโลก การปฏิสัมพันธ์กับความเป็นจริงโดยรอบ เชื่อกันว่าความล้มเหลวในการเติมเต็มโชคชะตานำไปสู่ปัญหาชีวิต นี่เป็นเหตุผล - "สิ่งที่คุณหว่านคุณจะได้เก็บเกี่ยว"

มีวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นในการค้นหาปลายทางของคุณตามวันเดือนปีเกิด เช่น เมทริกซ์ปลายทาง ในการสร้างมันจำเป็นต้องทำการคำนวณบางอย่างเมทริกซ์ดังกล่าวทำโดยนักตัวเลขมืออาชีพข้อมูลการคำนวณช่วยให้พวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกด้านของชีวิตมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน

วิธีการนี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของพลังงาน 22 อย่างของจักรวาลทั้งหมด. พวกเขาบ่งบอกถึงความสามารถของมนุษย์และงานกรรม สองวิธีแรกเหมาะสำหรับการกำหนดภารกิจและงานหลักอย่างรวดเร็ว เมทริกซ์ภารกิจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกการคำนวณและตรวจสอบความเป็นไปได้ของการวิเคราะห์ดิจิทัลในทุกด้านของชีวิต

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าวิญญาณถูกดึงดูดไปหาอะไร เพื่อค้นหาจุดประสงค์ของมัน เพื่อใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับโลกภายนอก!

ต่อเมื่อเราไปตามทางของตัวเองโดยไม่พยายามเป็นคนอื่น เราจะรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจจากชีวิตและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้น

ในการค้นหาหมายเลขเป้าหมายในชีวิตของคุณ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

เพิ่มตัวเลขในหมายเลขวันเกิดของคุณ แล้วย่อให้เป็นตัวเลขธรรมดา (จาก 1 ถึง 9) ตัวอย่างเช่น หากคุณเกิดในวันที่ 12 ดังนั้น 1+2=3 3 เป็นตัวเลขแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเกิดในวันที่ 19 แล้ว 1+9=10 แต่ 10 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทบด้วย: 1+0=1

แล้วทำแบบเดียวกันกับเลขเดือนและปีเกิด และในตอนท้าย ให้บวกจำนวนเฉพาะที่เป็นผลลัพธ์ทั้งสามตัว พับเป็นจำนวนเฉพาะ เว้นแต่ว่าคุณจะได้ 11 หรือ 22 หากจำนวนวัน เดือนและปีเกิดรวมกันเป็น 11 หรือ 22 ก็จะได้ เป็นจำนวนเป้าหมายชีวิตของคุณ

ตัวอย่างเช่น ลองคำนวณจำนวนเป้าหมายชีวิตคนเกิดวันที่ 01/11/1988

1+9+8+8=26 2+6=8

ดังนั้น จำนวนเป้าหมายของชีวิตคือ 11

เมื่อคุณกำหนดหมายเลขได้แล้ว ให้ค้นหาคำอธิบาย

หมายเลขปลายทาง - 1

ภารกิจของคุณคือการสร้างสิ่งใหม่ เป็นผู้นำ และเป็นผู้นำผู้คน พวกเขาเป็นผู้บุกเบิก ผู้บุกเบิกแห่งยุคสมัยของพวกเขา หน่วยต่างๆ ไม่ควรถูกชี้นำโดยความปรารถนาของผู้อื่น และพวกเขาไม่ต้องการเดินไปตามทางที่พ่ายแพ้

หมายเลขปลายทาง - 2

เส้นทางของคุณคือการเรียนรู้ที่จะรู้สึกและสร้างความสามัคคี - ทั้งในตัวคุณและในโลกภายนอก พวกดิวซ์ทำให้คนเป็นผู้นำสบาย คนเหล่านี้เป็นคนที่อ่อนโยนและอ่อนไหวมากซึ่งดูเหมือนจะต้องการความสัมพันธ์ แต่จริงๆ แล้วพวกเขาค่อนข้างสบายใจและอยู่คนเดียวกับตัวเอง

หมายเลขปลายทาง - 3

จุดประสงค์ของทรินิตี้คือความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด คนเหล่านี้คือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ปกติ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกเขาที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและไม่ฝังความสามารถของตนลงบนพื้น การฝึกวินัยในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันเพื่อให้ความสามารถของคุณเป็นจริง

หมายเลขปลายทาง - 4

จุดประสงค์ของสี่คือเพื่อทำให้โลกมีเสถียรภาพและสร้างกระบวนการที่ทุกสิ่งในโลกนี้ตั้งอยู่ พวกเขาเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบและผู้ปฏิบัติ มันสำคัญมากสำหรับพวกเขาที่จะมีครอบครัวและเรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย เมื่อคนสี่คนตระหนักว่าโลกไม่ได้ไม่มีอะไรไม่แน่นอน พวกเขาสามารถมีประสิทธิผลและมีความสุขมากขึ้น

หมายเลขปลายทาง - 5

เส้นทางของคุณคือเส้นทางของนักสำรวจ ห้าคนดึงพลังงานจากการค้นพบใหม่ พวกเขาเดินทางบ่อย (รวมถึงในจินตนาการด้วย) และเรียนรู้โลกนี้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบใหม่ งานของคนทั้งห้าไม่ใช่การลื่นไถลไปสู่ความโกลาหล แต่ยังไม่ทำให้ชีวิตของคุณกลายเป็นเรื่องไร้สาระ ความสมดุลคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ

หมายเลขปลายทาง - 6

ของขวัญของคุณคือการดูแลผู้อื่น มันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะให้ตัวเองและพลังงานของคุณกับผู้คนเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้ที่จะไม่ลืมเกี่ยวกับตัวคุณ รักษาความสามัคคีภายในของคุณเอง เพื่อปกป้องมันจากการบุกรุกที่ไม่ได้รับเชิญ

หมายเลขปลายทาง - 7

คนที่มีจุดหมายปลายทาง 7 คนเป็นครูและนักเรียนที่ยอดเยี่ยม คนเหล่านี้เป็นผู้แสวงหาความจริง แต่พวกเขาพบความจริงนี้ในตัวเองเท่านั้น ตัวคุณเองมีความรู้และประสบการณ์ที่ไม่รู้จบ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีการวาด เจ็ดคนดึงพลังงานจากการอยู่คนเดียว แต่พวกเขาไม่ควรเก็บความรู้อันมีค่าไว้ในตัวมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมอบให้กับโลก

หมายเลขปลายทาง - 8

แปดเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยม คนเหล่านี้คือคนที่สามารถรับรู้ความคิดใดๆ ได้ และพวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีพลังไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ากลัวที่จะใช้มัน

หมายเลขปลายทาง - 9

Nines ให้บริการผู้คน พวกเขามีความเข้าใจที่เหนือกว่าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโลกและสามารถทำให้โลกนี้กลายเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ มีผู้อุปถัมภ์และผู้สร้างสันติจำนวนมากที่มีจุดหมายปลายทางจำนวนนี้

หมายเลขปลายทาง - 11

นี้เป็นหมายเลขพิเศษ เจ้าของคล้ายกับผีสางพวกเขามีความอ่อนไหวมากและงานของพวกเขาคือการเป็นผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณครู คนเหล่านี้คือคนที่แสดงให้คนอื่นเห็นถึงวิธีการดำรงชีวิตและจะไปที่ใด

หมายเลขปลายทาง - 22

นี่เป็นหมายเลขพิเศษเช่นกัน เจ้าของคล้ายกับสี่คน แต่โครงการของพวกเขามีความทะเยอทะยานมากกว่ากลุ่มสี่ พวกเขาถือโลกจริงๆ สิ่งที่เจ้าของหมายเลข 22 ทำนั้นช่างยิ่งใหญ่จริงๆ

นี่ไม่ใช่การล้างสมองเหรอ? มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับสิ่งนี้หรือไม่? วิธีการที่ทันสมัยและอิงทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดคืออะไร?

เป็นเวลานานที่ฉันสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณทั้งหมดเหล่านี้ ฉันไม่เข้าใจว่าวันเดือนปีเกิดส่งผลต่อชะตากรรมหรือตัวละครอย่างไร และยิ่งกว่านั้นอีก

วันเดือนปีเกิดหมายถึงอะไรและมีผลกระทบอย่างไร?

วันเดือนปีเกิดระบุตำแหน่งเฉพาะของดาวเคราะห์ในเวลาที่กำหนด มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับโลก

ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของของเหลวในร่างกาย โดยธรรมชาติแล้ว มันควบคุมการเคลื่อนที่ของมวลน้ำมหาศาลบนโลก และนี่คือเทห์ฟากฟ้าที่เล็กมาก! ดาวเคราะห์ดวงอื่นมีขนาดใหญ่กว่ามันมาก

ในช่วงเวลาที่คุณเกิด ดาวเคราะห์อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนเมื่อเทียบกับโลกและแยกออกจากกัน อิทธิพลนี้ประทับอยู่ในเซลล์ของเราที่ระดับดีเอ็นเอ

ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีอิทธิพลเฉพาะตัวต่อกระบวนการในร่างกายมนุษย์ ต่อความคิดของเขา และแม้แต่ในกระบวนการทางสังคมในสังคม

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่เกิดภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารมีความกระตือรือร้น หุนหันพลันแล่น ดื้อรั้น และสามารถก้าวร้าวได้ นี่คือโลกของนักรบ อีกอย่างคือดาวศุกร์ที่แข็งแกร่ง โลกของความรักและความคิดสร้างสรรค์ ความรู้สึกและอารมณ์ แต่ยังมีความแค้น เมื่อถูกขุ่นเคืองในส่วนลึกของจิตวิญญาณ ผู้คนอาจไม่เดินตามเส้นทางแห่งโชคชะตา แต่ปกปิดความซับซ้อนของพวกเขาจากตนเองและผู้อื่นเท่านั้น

มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สำหรับอิทธิพลของวันเดือนปีเกิด!

กระแสข้อมูลนิวตริโน

พื้นที่ทั้งหมดถูกแทรกซึมโดยกระแสของอนุภาคมูลฐานของนิวตริโน ซึ่งทะลุผ่านเรื่องใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย (เพราะไม่สามารถตรวจพบพวกมันในการทดลองได้เป็นเวลานาน) พวกเขามีมวลซึ่งทำให้พวกเขาสามารถส่งข้อมูลได้

ดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นเพียงกระแส แต่เป็นช่องข้อมูลที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของนิวตริโน ขณะไหลผ่านวัตถุวัตถุอย่างไม่มีอุปสรรค กระแสยังคงถูกกรองโดยวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ดาวเคราะห์

ยิ่งกว่านั้น ธรรมชาติของอิทธิพลนี้สำหรับดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นแตกต่างกันและแม้กระทั่งแปรผันตามเวลา ท้ายที่สุด ตำแหน่งของดาวเคราะห์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา! ลักษณะของกระแสนี้ในวันและเวลาเกิดของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตราประทับจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดชีวิต

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งสำคัญของฟลักซ์นิวตริโน เรารู้สึกถึงอิทธิพลของเขาอย่างมาก ดาวเคราะห์ที่เหลือส่วนใหญ่กรองกระแส ปล่อยนิวตริโนน้อยกว่ามาก

กลับถึงที่หมายตามวันเดือนปีเกิด

ในช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในท้องของแม่ อิทธิพลของนิวตริโนฟลักซ์ต่อร่างกายของเด็กในครรภ์เกิดขึ้น ในช่วงเวลาของการเกิด นิวตริโนไหลออกจากการกรองของกระแสนิวทริโนโดยร่างกายของแม่ เด็กได้รับการประทับของสนามนิวทริโนบนจีโนไทป์ของมัน

ลักษณะบางอย่างได้รับการแก้ไข กลายเป็นเด่น มั่นคง บางอย่างตรงกันข้าม ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ บุคคลสามารถรับลักษณะของนักสู้หรือผู้สร้างสันตินักรบหรือนักวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด

คุณสามารถหาอะไรได้อีกตามวันเดือนปีเกิด ตำนานและความเป็นจริง

เพื่อไม่ให้หลงเชื่อไสยศาสตร์

ตัวละครตามวันเดือนปีเกิด

ตัวละครถูกวางในขณะที่เกิดเช่น วันเกิดของเขามีความสำคัญจริงๆ แต่ในชีวิตเรามักจะพบผู้คนและสถานการณ์ที่สามารถทำลายบุคลิกของเรา เพิ่มความซับซ้อนและการปฏิเสธตัวเอง

การไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช้ชีวิตของคุณเอง - นี่คือผลที่ตามมาของปรากฏการณ์ดังกล่าว และมีค่อนข้างมากในทุกคนเนื่องจากสังคมของเรา "ให้ความรู้" เด็ก ๆ มาก ๆ สร้างพวกเขาขึ้นและหล่อหลอมให้เป็นสกรูสำหรับระบบของพวกเขา

แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายนัก ทันสมัย วิทยาศาสตร์ Epigeneticsทำลายตำนานที่ยีนควบคุมเราตั้งแต่แรกเกิดจนสุดถนน เราควบคุมยีนด้วย! ยีนเดียวกันสามารถทำให้เราเป็นฆาตกรที่เย็นชาหรือนักสืบตำรวจเลือดเย็นได้

การพัฒนาทางจิตวิญญาณของบุคคลในช่วงชีวิตรวมถึงยีนในระดับที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น ความตระหนี่ที่ระดับการพัฒนาต่ำ สามารถเปลี่ยนความสามารถในการจัดการเงิน ใช้จ่ายไปกับความดีเท่านั้น ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของความมั่งคั่งไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวและเขาสามารถพัฒนาคุณสมบัติของผู้มีพระคุณในตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะไม่จัดสรรเงินเพื่อความหรูหราและส่วนเกิน

ดวงตามวันเดือนปีเกิด

เป็นไปได้ไหมที่จะพูดบนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้ว่าชะตากรรมของบุคคลถูกกำหนดโดยวันเดือนปีเกิด?

โดยส่วนตัวแล้วเมื่อฉันค้นคว้าคำถามนี้ฉันเห็นว่าไม่ใช่ ชะตากรรมเปลี่ยนแปลงไปตามโลกทัศน์ของบุคคล มุมมองของเขาที่มีต่อโลก ทัศนคติของเขาที่มีต่อโลก

ภายใต้อิทธิพลของโลกทัศน์ที่ก่อตัวขึ้น บุคคลกระทำในรูปแบบ นี้ดีนี้ไม่ดี รูปแบบเหล่านี้ก่อให้เกิดโชคชะตาบางอย่าง แต่ทันทีที่คุณเปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิตและการสำแดงบางอย่าง โลกทัศน์ของเราจะเปลี่ยนไป ภาพเหมารวมจะล่มสลาย และชะตากรรมก็เปลี่ยนไป

ตัวอย่างคือทัศนคติต่อคนรวยและเงิน หากบุคคลมีทัศนคติเชิงลบต่อความมั่งคั่ง คนมั่งคั่ง และเงินจำนวนมาก ชะตากรรมของเขาถูกกำหนดโดยรูปแบบความคิดเหล่านี้ ชะตากรรมของคนจน แต่บุคคลนี้เปลี่ยนทัศนคติซึ่งเปลี่ยนโลกทัศน์และชะตากรรมของเขา

ดังนั้น อักขระตามวันเดือนปีเกิดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นองค์ประกอบของลักษณะเฉพาะและความโน้มเอียงโดยกำเนิด และโชคชะตาแทบไม่ขึ้นอยู่กับวันเกิด คำถามที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่หรือว่าเราสร้างขึ้นด้วยความคิดของเราเกี่ยวกับพระผู้สร้างนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้

บางคนต้องการคำนวณชีวิตตามวันเดือนปีเกิด

พรหมลิขิตหรืออิสระที่จะเลือกโชคชะตา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการประทับทางพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดนั้นกำหนดพารามิเตอร์ของร่างกายบุคลิกภาพ สิ่งนี้ส่งผลต่อตัวละคร งานอดิเรก และแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้คน นี้คล้ายกับกรรมมาก ใช่ในความเป็นจริงมันเป็น แต่!

มีเพียงเราเท่านั้นที่เลือกว่าจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างไร ไปทั่วโลก. ต่อสถานการณ์ ให้กับประชาชน.

มีแต่เราเท่านั้นที่เลือกบ่นเรื่องชีวิตหรือการกระทำ

มีแต่เราเท่านั้นที่เลือกที่จะขุ่นเคืองหรือให้อภัย แม้จะยากสักเพียงใดในบางครั้ง ฉันทำงานผ่านความเจ็บปวดลึกๆ ฉันรู้ว่ามันทำอย่างไรและเป็นไปได้ 100%

นอกจากนี้! ทัศนคติของเรากำหนดการพัฒนาของสถานการณ์!

ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าทัศนคติเชิงลบของผู้คนที่มีต่อความเครียดนำไปสู่ความจริงที่ว่าความเครียดสำหรับผู้คนกลายเป็นสิ่งที่ทำลายล้างจริงๆ แต่ถ้าผู้คนมีทัศนคติเชิงบวกต่อความเครียด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาและฟื้นฟูตัวเอง ความเครียดแบบเดิมก็ไม่ส่งผลเสียต่อพวกเขาและแม้แต่จะมีประโยชน์ด้วยซ้ำ!

ดาวอากาศ

ที่นี่เช่นกันไม่ใช่ทุกอย่างชัดเจน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์ประกอบด้วยสภาพอากาศของดาวฤกษ์บางอย่างซึ่งส่งผลต่อบุคคลเช่นเดียวกับสภาพอากาศ แต่ในขณะเดียวกัน นี่เป็นเพียงอิทธิพลที่เรารู้สึก แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟัง

เช่น ฝนทำให้เราเปียกข้างนอก แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งในร่มในช่วงฝนตก! บางทีเราอาจจะใส่เสื้อกันฝนและไปเดินเล่น หรือบางทีเราจะเอาร่มเดินไปขึ้นรถบัสที่เราจะไปเที่ยวกัน หรือบางทีเราอาจวิ่งไปที่รถและกำลังเดินทางไปโซซีในเวลานั้น

อย่าคำนวณชีวิตตามวันเดือนปีเกิด! แม้ในยามสงครามที่เลวร้าย คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนๆ หนึ่งจะต่อสู้ แม้ในช่วงเวลาแห่งความสงบและการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ใครบางคนสามารถพบความขัดแย้งในทุกสิ่งและกำหนดชะตากรรมของพวกเขาด้วยพฤติกรรมของพวกเขาอย่างจริงจัง

ทีนี้มาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ตามวันเดือนปีเกิดกัน

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้าใจในจุดประสงค์นั้นเอง ความจริงก็คือวัตถุประสงค์คือภารกิจส่วนบุคคลของบุคคล มันเป็นเส้นทาง เป็นกระบวนการ ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงครั้งเดียว วัตถุประสงค์แผ่ออกไปตลอดชีวิต

การตัดสินใจแต่ละครั้งของเรานำเราไปสู่จุดหมาย หรือนำเราออกจากจุดหมายไปในทิศทางของการกระทำที่ตายตัวไร้สาระ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายของเรา?

เมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำ เราบรรลุพันธกิจของเรา เมื่อเราทำสิ่งที่ "จำเป็น" แต่สิ่งที่เราไม่มีแรงดึงดูดภายใน จิตวิญญาณของเราไม่ได้โกหก จากนั้นเราจะย้ายออกจากโชคชะตา กลายเป็น นักแสดงความประสงค์ของบุคคลอื่น

มันเกิดขึ้นเพียงเพื่อให้สังคมต้องการนักแสดงที่ให้บริการระบบที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของพวกเขา ดังนั้น ผู้คนจึงมักอยู่ภายใต้อิทธิพลของการปลูกฝังสำนึกในหน้าที่ พวกเขาไม่ฟังความรู้สึกภายในของพวกเขา แต่ทำในสิ่งที่พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจให้ทำ

โชคชะตาและความสุข

สัญญาณที่แน่ชัดของการเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางปลายทางคือความรู้สึกมีความสุข ผู้คนอธิบายในรูปแบบต่างๆ และที่จริงแล้ว มันแสดงออกแตกต่างกันมากในทุกคน

สำหรับบางคน นี่คือความพอใจจากของโปรด

และสำหรับใครบางคน - การรับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความสำเร็จจากการกระทำของคุณ ความต้องการ.

สำหรับบางคน นี่คือการหลุดพ้นจากการต่อสู้กับโลกอย่างสันติ

และมีคนรู้สึกมีความสุขรู้สึกสนใจในชีวิต ความแปลกใหม่ของเธอ

ลักษณะใดที่สามารถคำนวณได้ตามวันเดือนปีเกิด?

บางคนมีรถที่เร็วและเบา เหมาะสำหรับการแข่งขันและการแข่งรถ แต่ไม่เหมาะสำหรับการขับขี่นอกถนนลาดยางที่ดี บางคนช้ามาก แต่อนุญาตให้คุณยกของขนาดใหญ่และขนส่งได้ รถของใครบางคนสามารถเอาชนะทางวิบากได้อย่างดีเยี่ยม และสำหรับคนอื่นมันดูเท่และน่าเกรงขาม!

หากคุณไม่คำนึงถึงพารามิเตอร์เหล่านี้ของรถคุณ แต่คุณสามารถมีสิ่งที่ซับซ้อนได้ตลอดชีวิตเพราะความช้าหรือสมาธิสั้น สติปัญญาที่มากเกินไปหรือขาดความรู้ พยายามที่จะพบกับ "อุดมคติโดยเฉลี่ย" บางประเภทโดยลืมอัจฉริยะนั้นไป แค่ปล่อยให้ตัวเองแสดงความสุดโต่งมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่โด่งดัง

ในแง่นี้ ปลายทางตามวันเดือนปีเกิดฟังดูเหมือนจูงใจอะไรบางอย่าง จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ โดยอาศัยความแข็งแกร่งเราประสบความสำเร็จ เมื่อรู้จักผู้อ่อนแอ เราก็ฉลาดขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิธีการคำนวณปลายทางตามวันและเวลาเกิด

ฉันพิจารณาวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในการกำหนดชะตากรรมของบุคคลตามวันและเวลาเกิด ฉันแนะนำให้คุณรู้จักเขา!

คุณสามารถทำได้ฟรี! คำอธิบายที่แนบมา

แน่นอนว่าเราแต่ละคนไม่ช้าก็เร็วเริ่มถามคำถามว่า “จุดประสงค์ในชีวิตของฉันคืออะไร” มีคนเชื่ออย่างจริงใจว่ากิจกรรมของเขาคือโชคชะตาของเขา แต่มีคนถูกทรมานด้วยความสงสัยและคน ๆ หนึ่งคิดว่าชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะทั้งหมดของเขากำลังทำสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เขาควรทำตามกฎของจักรวาลอย่างสิ้นเชิง

มีหลายวิธีในการค้นหาเป้าหมายในชีวิตของคุณ และสิ่งหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือตัวเลข ด้วยความช่วยเหลือของวิทยาศาสตร์นี้ คุณสามารถค้นหาปลายทางตามวันเดือนปีเกิด แม้จะไม่มีนักตัวเลขศาสตร์ที่มีคุณสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม

แนวจิตวิทยาบนไพ่ทาโรต์

วิธีง่ายๆ ในการคำนวณจำนวนชีวิต ซึ่งจะบอกบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของเขาและแสดงเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้เติมเต็มโชคชะตาที่จักรวาลมอบให้เขาอย่างเต็มที่

ฉันอยากจะพูดทันที: อย่ากลัวไพ่เช่นชายที่ถูกแขวนคอ, ความตาย, ปีศาจ, หอคอย - ไม่มีสัญญาณที่ไม่ดีไพ่ทาโรต์แต่ละใบมีด้านบวกและด้านลบ การรับกุญแจของการ์ดใบใดใบหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญเท่านั้น เพื่อที่จะใช้พลังงานไม่ให้เกิดผลเสีย

มันเป็นสิ่งสำคัญ! เมื่อคำนวณจุดประสงค์ของชีวิตเด็ก ให้ระวังการตีความ เพราะคุณสามารถทำร้ายเด็กได้ โดยละเว้นทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จักรวาลมอบให้ หากต้องการทราบจุดประสงค์ของเด็ก คุณต้องวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของบุคลิกภาพทั้งหมดตามวันเดือนปีเกิด โดยติดต่อนักตัวเลขที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่ที่จักรวาลกำหนดไว้สำหรับพวกเขา แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็รับมือกับงานในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท้ายที่สุดแล้ว บุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นมีหลายแง่มุมและไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงไม่คุ้มที่จะปรับให้เป็นจุดประสงค์เดียวที่กองกำลังจากเบื้องบนมอบให้เขา แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะประเมินและเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งของ "ภารกิจในชีวิต" ของคุณ เราควรจะเริ่มเลย?

คำนวณเป้าหมายชีวิต

 1. เราเขียนวันเดือนปีเกิดในรูปแบบต่อไปนี้ วัน เดือน ปี ตัวอย่างเช่น 12/23/1987 หากคุณเกิดตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 31 ให้ลบเลข 22 ออก ตามวันเดือนปีเกิดที่ระบุ - 23-22 = 1
 2. เขียนเลขเดือนเกิดของคุณ ในสถานการณ์ของเรา - 12.
 3. เรารวมตัวเลขทั้งหมดของปีเข้าด้วยกัน - 1 9 8 7 \u003d 25 หากจำนวนทั้งหมดมากกว่า 22 คุณต้องลบ 22 ในกรณีของเรา 25-22=3
 4. จากนั้นเรารวมค่าดิจิทัลที่ได้รับทั้งหมด - 1 12 3 \u003d 16 ด้วยตัวเลขนี้คุณสามารถค้นหาจุดประสงค์ของบุคคลตามวันเดือนปีเกิดที่ระบุ
 5. หากจำนวนสุดท้ายมากกว่า 22 ให้ลบ 22 ตัวอย่างเช่น 12/12/1992=12 12 21=45-22=23 หากผลรวมมากกว่า 22 อีกครั้ง ให้ลบ 22 - 23-22=1 อีกครั้ง

จุดประสงค์ของคนที่เกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2530 คือ 16 ปี มาดูกันว่าแต่ละตัวเลขหมายถึงอะไร

อะไรคือสิ่งที่ลิขิตไว้สำหรับคุณ

การตีความวิธีการกำหนดชีวิตตามวันเดือนปีเกิดประกอบด้วยตัวเลข 22 หลัก ลองพิจารณาแต่ละรายการแยกกัน

หมายเลข 1

จุดมุ่งหมายในชีวิต - Mag. จุดประสงค์ในชีวิตของคุณคือการถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้อื่น เพื่อช่วยด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด และผ่านคำพูดเพื่อสร้างความสามัคคีและความงาม การสนทนากับบุคคลดังกล่าวทำให้เกิดรอยที่ลบไม่ออกในจิตวิญญาณของผู้คนเพราะพวกเขาจะสามารถสัมผัสกับความลับทางวิญญาณและความเจ็บปวดด้วยคำพูดได้ บุคคลดังกล่าวควรรับรู้ว่าตนเองเป็นใครและทำงานเพื่อการพัฒนาตนเอง

คนประเภทนี้มักมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวารสารศาสตร์ การแปล กลายเป็นนักเขียนที่โลดโผน นักจิตวิทยา และนักลึกลับ พวกเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับตัวเลขและโหราศาสตร์

หมายเลข 2

หมายเลขสองสอดคล้องกับไพ่ทาโรต์ - มหาปุโรหิต เป้าหมายชีวิตตามวันเดือนปีเกิดซึ่งรวมให้หมายเลข 2 คือ ความรู้เกี่ยวกับโลกภายใน การพัฒนาตนเอง และการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ความสนใจของเจ้าของผีควรมุ่งไปที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติประวัติศาสตร์ธรรมชาติตลอดจนการคุ้มครองสัตว์โลก ความปรารถนาที่จะเข้าใจผู้อื่นและช่วยเหลือผู้ที่หลงทางในชีวิตเพื่อค้นหาชะตากรรมของพวกเขา

คนเหล่านี้เหมาะสมกับอาชีพของนักนิเวศวิทยา นักจิตวิทยา แพทย์ ครูแห่งศาสตร์ลับ นักวิเคราะห์ และผู้วินิจฉัย

หมายเลข 3

การ์ดชีวิต - จักรพรรดินี ผู้ที่ได้รับเลข 3 จากการคำนวณต้องให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงาม วัฒนธรรม และศิลปะ ผู้หญิงที่เกิดสามคนในวันเกิดของเธอจำเป็นต้องเปิดเผยหลักการของผู้หญิง และตัวแทนของเพศที่แข็งแกร่งขึ้นจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่เปราะบาง

อาชีพที่ต้องการ - สไตลิสต์, นักออกแบบภายใน, ศิลปิน, นักอัญมณี, นักวิจารณ์ศิลปะ, ครูอนุบาล และจากพ่อแม่ที่ดีมีความรู้สึกไวและเอาใจใส่จากคนเหล่านี้

หมายเลข 4

หมายเลขชีวิตสอดคล้องกับการ์ดจักรพรรดิ บุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตามชะตาชีวิตของตนและทิ้งร่องรอยไว้ในกรณีนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลดังกล่าวที่จะเรียนรู้วิธีการบริหารบ้านไม่เพียง แต่ในวงครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชีวิตด้วย การสอนความเป็นมืออาชีพของผู้อื่นเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ตามวันเกิดได้รับหมายเลข 4 ตัวแทนของเพศที่แข็งแกร่งกว่าควรให้ความสนใจกับการสำแดงของความเป็นชายในการแก้ปัญหาสถานการณ์และผู้หญิงไม่ควรครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่น ในครอบครัวแต่งงานและรักษาความสามัคคีและความสามัคคีในความสัมพันธ์กับครึ่งหลัง

อาชีพดังกล่าวมีไว้สำหรับคนเหล่านี้ - ทำธุรกิจ, การบริหารงานบุคคล, ทำงานในแวดวงทหาร

หมายเลข 5

การ์ดชีวิต - มหาปุโรหิต การให้ความรู้ที่ชาญฉลาด ความยุติธรรม และความอดทนเป็นคุณลักษณะหลักของคนที่พระสงฆ์ยืนหยัดอยู่ การรับความรู้และส่งต่อให้ผู้อื่นเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีห้าคนในวันเกิดของเขา

จักรวาลชี้นำผู้คนเหล่านี้ให้มีส่วนร่วมกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา การศึกษาทางสังคมในด้านต่างๆ ของชีวิต และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ แต่บ่อยครั้งที่บุคคลที่มีเลข 5 ในวันเกิดของเขาพบว่าตัวเองอยู่ในการสอน

หมายเลข 6

ไพ่ทาโรต์ชีวิต - คู่รัก คนเหล่านี้เลือกด้วยหัวใจได้รับคำแนะนำจากสัญชาตญาณและตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยตนเอง อย่าแบ่งคนออกเป็นชั้นทางสังคม เชื้อชาติ และวัตถุ เราแต่ละคนสมควรได้รับความรัก มีความสุข และประสบความสำเร็จ

คนแบบนี้ถูกกำหนดให้เป็นหมอที่ดี เป็นลูกจ้างของคณะนักแสดง คนในครอบครัวที่ดี

หมายเลข 7

การ์ดที่เข้ารหัสในรูปนี้คือ Chariot ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความสำเร็จ ความเป็นมืออาชีพ และการยอมรับเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับเจ็ดตามวันเดือนปีเกิด เรียนรู้ที่จะไม่อยู่ใต้เงาของคนอื่น แสดง "ฉัน" ของคุณ และอย่ากลัวที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกรอบตัวคุณ มีเหตุผล แต่อย่าให้คนอื่นมาบงการคุณ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธสถานการณ์ที่ขัดขวางเป้าหมายของคุณ

สำหรับคนเหล่านี้อาชีพมีความเหมาะสม:

 • นักธุรกิจ
 • คนขับรถ;
 • ดำเนินกิจการขนส่ง
 • ทหารและการทำธุรกิจในพื้นที่นี้

หมายเลข 8

การ์ดชีวิต - ความยุติธรรม คาราเต้เป็นตัวกำหนดชีวิตของคนที่มีแปดในภารกิจ การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของความยุติธรรม การรักษาสิทธิของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และปกป้องผู้ที่ต้องการมันจริงๆ คนดังกล่าวไม่ควรพลาดสถานการณ์ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อย่าฝังหัวของคุณลงในทรายเหมือนนกกระจอกเทศเมื่อคนข้างๆ คุณกำลังทุกข์ทรมานจากความไม่ซื่อสัตย์ ให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ บางทีชีวิตหรือชะตากรรมของใครบางคนขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของคุณ คุณเป็นคนดีและใจดี - คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกัน กรรมไม่ดีจะนำมาซึ่งความโชคร้าย

จักรวาลชี้นำผู้คนด้วยตัวเลขแปดในวันเกิดทั้งหมดของกิจกรรมดังกล่าว: การสนับสนุน, ปลัดอำเภอ, นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์, นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกก็เหมาะสมเช่นกัน หรืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำและความระมัดระวัง

หมายเลข 9

เป้าหมายชีวิต - ฤาษี การพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณ การทำงานประจำ ความรู้เรื่องปัญญาและประสบการณ์เป็นงานของชาวฤๅษี บุคคลดังกล่าวไม่ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง แต่ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น นำประสบการณ์อันขมขื่นมาสอนภูมิปัญญาของผู้อื่น

จะทราบจุดประสงค์ตามวันเดือนปีเกิดได้อย่างไร? 9 ตัวละครมนุษย์ โหราศาสตร์ตามวันเดือนปีเกิด

จุดประสงค์ของฉัน จะหาตามวันเดือนปีเกิดได้อย่างไร?

วันเดือนปีเกิดและวัตถุประสงค์ของบุคคล ส่วนที่ 1

การเรียกร้องของคุณในชีวิต วิธีการกำหนดมัน

บุคคลในฤาษีพบว่าตนเองมีบทบาทเป็นครู ผู้ลึกลับ นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ การรับมือกับคนชราและคนขี้เหงา

หมายเลข 10

วงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ทาโรต์ที่แสดงถึงจุดประสงค์ในชีวิตของคนที่มีสิบคนในงาน เรียนรู้การจัดการการเงินของคุณอย่างถูกวิธี ค้นหาบางอย่างระหว่างด้านจิตวิญญาณและร่างกายของร่างกายมนุษย์ เป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคลคือการบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและหลังจากนั้น - ความช่วยเหลือด้านวัตถุแก่ผู้ที่ต้องการ เรียนรู้ที่จะประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ ระมัดระวังในการเล่นการพนัน รู้จักหยุดในเวลาที่เหมาะสม

คาดว่าจักรวาลจะทำงานในภาคการเงิน เช่นเดียวกับทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณ

หมายเลข 11

การ์ดแห่งชีวิตคือความแข็งแกร่ง เป้าหมายชีวิตคือการดูแลร่างกายจากมุมมองของลักษณะทางกายภาพและบรรลุความรู้สึกรักที่จริงใจ ให้ความสำคัญกับเวลาว่าง รักษาความฟิต และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น อย่ากดขี่ความแข็งแกร่ง ความกล้าหาญ ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ หยุดกลัวที่จะแสดงจุดแข็งและทักษะของคุณ

บุคคลดังกล่าวสามารถทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสถาบันทางการทหาร เล่นกีฬาได้สูง และชอบการนวด

หมายเลข 12

ไพ่ทาโรต์ที่รับผิดชอบชะตากรรมของคนที่มีหมายเลข 12 ในงานคือเพชฌฆาต เป้าหมายชีวิตคือการควบคุมสภาวะอารมณ์และประสบการณ์ของคุณ เรียนรู้ที่จะจัดการกับความกลัวและความไม่มั่นคง พิจารณาปัญหาจากมุมต่างๆ มองหาทางออก ไม่แนะนำให้คนเหล่านี้ "มองเข้าไปในกระจก" และยิ่งกว่านั้นให้มองไปในทิศทางของยาและยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านั้น กำจัดนิสัยที่ไม่ดีและทำให้คนอื่น ๆ บนเส้นทางสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

คนที่มีหมายเลข 12 ในงานแสดงตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา และนักวิจารณ์ศิลปะ

หมายเลข 13

Death Card ถูกกำหนดโดยจักรวาลสำหรับผู้ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ความปรารถนาที่จะความสามัคคีในจิตวิญญาณโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกเป็นภารกิจของชีวิต การพัฒนาความเห็นแก่ประโยชน์ช่วยเหลือเสียสละควรเป็นลัทธิความเชื่อในชีวิต

บุคคลจะกลายเป็นแพทย์ที่ดี พยาบาล (พยาบาล) สัตวแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักกู้ภัย พนักงานดับเพลิง สตั๊นแมนหรือเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน

หมายเลข 14

การกลั่นกรอง - นี่คือสิ่งที่คนที่ได้รับหมายเลข 14 ในงานควรมุ่งมั่น ค้นหาค่าเฉลี่ยสีทองในทุกสิ่งด้วยทุกสิ่งที่คุณจัดการ มองหาการประนีประนอม ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและ "ไม่เจ็บปวด" ที่สุด

ผู้ที่มี Temperance ในเชือกจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษดังต่อไปนี้:

 • ตัวกลางระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ผู้สร้างสันติ;
 • นักสังคมสงเคราะห์;
 • คู่มือการเดินทาง;
 • คู่มือสถานที่สำคัญ
 • ช่างซ่อมนาฬิกา;
 • หมอ.

หมายเลข 15

ไพ่ทาโรต์อาร์คานา - ปีศาจ คนเหล่านี้มีภารกิจชีวิตมากมาย:

 • การควบคุมพลังงานและการกระจายที่ถูกต้อง
 • กำจัดสิ่งล่อใจและการเสพติดประเภทต่างๆ
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเหยื่อที่ถูกบังคับกับตำแหน่งของเหยื่อ
 • การควบคุมพลังงานชีวภาพในระดับจิตใต้สำนึกและการกำหนดบทบาทของเพศในการดำรงอยู่ของมนุษย์

คนเหล่านี้สร้างนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยม, หมอ, นักลึกลับ, นักแสดง, นักจิตวิทยา

หมายเลข 16

หอคอยในบ่วงไพ่ทาโรต์บ่งบอกว่าคุณควรมีส่วนร่วมในการก่อสร้างในชีวิต ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชีวิตในบ้าน และโครงการก่อสร้างระดับโลกอื่นๆ เช่น อาคาร องค์กร สถาบัน ฯลฯ

คนเหล่านี้พบชะตากรรมของพวกเขาในด้านการบริหารงานสถาปัตยกรรมการสร้างโปรแกรมสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลระหว่างสาขาของ บริษัท หนึ่งแห่ง

หมายเลข 17

ไพ่ทาโรต์ - สตาร์ การพัฒนาความสามารถทั้งด้านศิลปะและศิลปะเป็นเป้าหมายของชีวิต เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่คุณทำ เติมโลกด้วยความงาม

ผู้ที่มีหมายเลข 17 ในงานจะมีความสูงในกิจกรรมศิลปะ ศิลปะ โหราศาสตร์ ตลอดจนมิตรภาพกับคนที่คุณรัก

หมายเลข 18

การ์ดชีวิต - ดวงจันทร์ จุดประสงค์ของชีวิตคือการต่อสู้กับความกลัว ความไม่มั่นคง การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสัญชาตญาณและจินตนาการ สร้างความผาสุก ความสะดวกสบายในบ้านของคุณขึ้นมาใหม่และมอบให้กับคนอื่นๆ

อาชีพชีวิต - พ่อครัว, นักจิตวิทยา, แพทย์, ที่ปรึกษา, หมอดู นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับพื้นที่ของกิจกรรมเช่นตัวเลขและโหราศาสตร์

หมายเลข 19

ดวงอาทิตย์ในบ่วงบาศไพ่ทาโรต์บอกว่าบุคคลควรนำความช่วยเหลือ ความอบอุ่น ความสงบ และศรัทธาในวิญญาณของผู้อื่นมาสู่โลกนี้ การสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวคู่สนทนาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างเลวร้ายอย่างที่ดูเหมือนในความเป็นจริง สร้างความนับถือตนเอง. อย่าสร้างชีวิตด้วยการยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลางและการทำลายตนเอง

เส้นทางชีวิต - การเมือง ทำงานในตำแหน่งผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์

หมายเลข 20

Arcana Tarot - คำพิพากษา. เป้าหมายของชีวิต:

 • การสร้างและรักษาความสามัคคีในความสัมพันธ์ในครอบครัว
 • ความช่วยเหลือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาติและเพื่อน
 • การศึกษาลำดับวงศ์ตระกูลและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังลูกหลาน
 • การแก้ไข คุณค่าชีวิตอาศัยความเป็นกลางและความเป็นมนุษย์

ผู้ที่มีบัตรของศาลในบ่วงบาศพบว่าตนเองอยู่ในวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ จิตวิทยาความสัมพันธ์ในครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัว การสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายและตุลาการ

หมายเลข 21

โลก - ความหมายของหมายเลข 21 ในปัญหา เรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้คนจากเผ่าพันธุ์อื่นด้วยความอดทนและความเป็นกลาง สร้างความสามัคคีรอบ ๆ ตัวคุณและเข้าสู่การพัฒนาตนเองและบรรลุความสงบอย่างสมบูรณ์

บุคคลที่มีความสงบสุขในเชือกพบชะตากรรมของเขาในด้านกิจกรรมเช่น:

 • ล่าม;
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทาง
 • ผู้เชี่ยวชาญประเด็นวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ
 • พนักงานศูนย์เทคโนโลยี

หมายเลข 22

การ์ดชีวิต - ตัวตลก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานกับเด็ก ๆ สร้างการเดินทางที่แปลกใหม่ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำและพยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะอย่างอิสระ อย่าปล่อยให้ความกลัว ความโกรธครอบงำจิตใจของคุณ คนเหล่านี้มักทำงานเป็นนักการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนอนุบาล และยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ขันและการเดินทางอีกด้วย

บททดสอบกำหนดเส้นทางชีวิต

อีกทางเลือกหนึ่งคือวิธีการกำหนดปลายทางตามวันเดือนปีเกิด การทดสอบนี้ช่วยให้คุณทราบทางออนไลน์ว่าทำไมคุณถึงเกิดมาในโลกนี้ และตัวเลขจะช่วยเราในเรื่องนี้

ดังนั้นคนที่เกิดในวันที่ 1, 2, 11, 12, 21, 22, 30 และ 31 ของเดือนใดๆ สามารถชี้นำพลังงานที่สำคัญของพวกเขาในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและศีลธรรม จุดประสงค์ของชีวิตคือการช่วยเหลือผู้ยากไร้

ผู้ที่เกิดในวันที่ 3, 13 และ 23 จะพบว่าตนเองอยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและความถูกต้อง บุคคลดังกล่าวเพลิดเพลินกับ:

 • ชั้นเรียนในวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน - คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ฯลฯ ;
 • นิติศาสตร์;
 • ตัดเสื้อผ้า
 • การคำนวณทางสถาปัตยกรรม

หากคุณเกิดในวันที่ 5, 15 หรือ 25 ของเดือนใดๆ งานในชีวิตของคุณคือปลดปล่อยศักยภาพที่สร้างสรรค์ของคุณออกมา และสามารถเป็นได้ทั้งพรสวรรค์ของคุณและของคนอื่น การสอนในสถาบันดนตรี โรงเรียนศิลปะ การเขียนวรรณกรรม การทำงานในโรงละคร เป็นต้น

ผู้ที่เกิดในวันที่ 4, 14 และ 24 สามารถเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานประจำและเรื่องจำเจ และผู้ที่เกิดในวันที่ 9, 19 และ 29 จะพบว่าการทำงานในหน่วยงานปกครองง่ายขึ้น แก้ปัญหาทางแพ่งเร่งด่วน

คนที่มีเลข 7 ในจำนวนที่เกิด (7, 17, 27) สามารถเข้าใจกิจกรรมด้านใดก็ได้ และผู้ที่มี 6 ในวันเกิดของพวกเขาจะดีกว่าที่จะควบคุมพลังงานเพื่อสร้างประเด็นทางจิตวิญญาณ

เมื่อทราบเป้าหมายชีวิตแล้ว คุณก็สามารถนำพลังงานไปเปลี่ยนชะตากรรมของคุณให้ดีขึ้นได้ในทิศทางที่ถูกต้อง!

ขอให้ความสุขโชคและความเจริญรุ่งเรืองมากับคุณในชีวิต!

"จงขอแล้วจะได้

แสวงหาแล้วจะพบ

เคาะแล้วจะเปิดให้คุณ"

พระคัมภีร์ (มธ. 7:7).

ไม่ช้าก็เร็วแต่ละคนก็มาถึงคำถามของตัวเอง ด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนต้องการให้มันสัมผัสรสชาติของชีวิต บางคนเพื่อตระหนักถึงตัวเอง และบางคนเรียนรู้ว่าเพียงทำธุรกิจ "ของเขา" เท่านั้น เขาจะร่ำรวยได้ ไม่เพียงแต่ในด้านจิตวิญญาณเท่านั้น แต่ยังเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

ความปรารถนาที่จะเข้าใจ “คุณเข้ามาในโลกนี้ทำไม”อาจมีความเกี่ยวข้องและจำเป็นอย่างมาก แต่การเข้าถึงแก่นแท้ของคนจำนวนมากนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ยกเว้นกรณีที่ทราบจุดหมายปลายทางตั้งแต่วัยเด็ก

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ค้นหาเหล่านั้นและยังไม่พบคำตอบสำหรับคำถามนี้ โปรดอ่านบทความนี้แล้วคุณจะได้เรียนรู้บางอย่าง วิธีง่ายๆซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาคำตอบที่รอคอยมานานได้อย่างรวดเร็ว

1. สายสัมพันธ์ในครอบครัว

วิธีการนี้เป็นการวิเคราะห์อย่างหมดจด ถ้าคุณรู้จักปู่ย่าตายายของคุณ จำไว้ว่าพวกเขาเป็นใครโดยอาชีพหรือทำงานให้ใคร หรือสิ่งที่พวกเขาพูดว่า "วิญญาณของพวกเขานอนอยู่"

อาชีพหรืออาชีพใดเหล่านี้ วิญญาณของคุณจะตอบสนองนั่นอาจเป็นชะตากรรมของคุณ แต่อย่ารีบเร่งที่จะสรุปผลเชิงลบ หากต้องการทราบว่าความเชี่ยวชาญพิเศษนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ คุณต้องทำงานในทิศทางนี้

บางครั้งเมื่อมองแวบแรก ชั้นเรียนที่ดูไม่สวย ไม่น่าสนใจ หรือน่าเบื่อ อาจนำสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญมาสู่ตัวคุณเอง หรือบางทีคุณอาจจะสามารถปรับปรุงอาชีพนี้ให้ทันสมัย ​​โดยคำนึงถึงการพัฒนาสมัยใหม่ของโลก หรือคิดทิศทางของคุณเอง ชิปของคุณเองในนั้น

2. เกมสำหรับเด็ก

จำสิ่งที่คุณ รักที่จะเล่นเด็กยังคงปราศจากข้อ จำกัด อนุสัญญาและอคติในชีวิตผู้ใหญ่มากมายและดังนั้นจึงเป็นการง่ายกว่าสำหรับเขาที่จะค้นหาบางสิ่งสำหรับจิตวิญญาณของเขา เขาทุ่มเทในสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขเท่านั้นและที่ซึ่งเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้

ในวัยเด็ก เราเล่นเกมเหล่านั้นที่น่าสนใจสำหรับเราจริงๆ และเป็นเกมที่มอบให้เราอย่างง่ายดาย โดยไม่มีปัญหาใดๆ และราวกับว่าเราทำสิ่งนี้มาเป็นเวลานานและค่อนข้างประสบความสำเร็จ

3. การทำสมาธิ "ชนิดช่วยเหลือ"

นอนลงในที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว เปิดเพลงผ่อนคลาย ปรับการหายใจ และเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิ ลองนึกภาพสถานที่ที่คุณรู้สึกดี สบาย และน่าสนใจ หาทาง.

เส้นทางควรนำคุณไปสู่การหักบัญชี มองไปรอบๆ และจินตนาการว่าผู้คนเริ่มปรากฏทางซ้ายและขวาของคุณอย่างไร - นี่คือสองสาขาของครอบครัวคุณด้านหนึ่งเป็นสายเลือดของบิดาและอีกด้านหนึ่งเป็นสายเลือดของมารดา คุณอยู่ระหว่างพวกเขา

ถามคำถามกับคนเหล่านี้ (คุณสามารถเขียนโน้ตในใจได้) ที่ทำให้คุณกังวลและดูว่าเกิดอะไรขึ้น ขึ้นอยู่กับ "เห็น" และ "ได้ยิน" ให้สรุปและใช้คำใบ้ที่ได้รับ

เมื่อคุณมีข้อมูลเพียงพอหรือเข้าใจว่าการสื่อสารสิ้นสุดแล้วสำหรับวันนี้ ขอบคุณและกลับไปตามทางไปสู่ที่ซึ่งท่านเริ่มทำสมาธิ การทำสมาธินี้ให้ความรู้ที่น่าสนใจมาก!

4. “ฉันเป็นเศรษฐี”

เอนหลังหลับตาและจินตนาการว่าตัวเองเป็นเศรษฐี คุณมีทุกสิ่งแล้ว คุณได้เติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของคุณแล้ว: บ้านหรู รถยนต์ เรือยอทช์ เครื่องบิน บัญชีธนาคารหลักล้าน คุณได้บรรลุทุกสิ่งที่คุณใฝ่ฝัน และคุณสามารถจ่ายได้ทุกอย่างที่คุณคิด ถามตัวเองด้วยคำถามหลัก: “ฉันอยากจะทำอะไร? งานอะไรที่ทำให้ชีวิตฉันเต็มไปด้วยความหมายและปีติ?”

เขียนความคิดทั้งหมดที่เข้ามาในหัวของคุณ

5.สัมภาษณ์คนที่คุณรัก

นอกจากวิธีเหล่านี้ในการค้นหาจุดประสงค์ของคุณแล้ว การให้ความสนใจกับคนที่คุณเคารพประเมินคุณก็ยิ่งมีประโยชน์มาก พวกเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณ? พวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรม พฤติกรรม และลักษณะนิสัยของคุณ?

ตัวอย่างเช่น จากพ่อแม่ที่รัก คุณมักจะได้ยินวลีเช่น: “ใช่ คุณเป็นเหมือนครูเลย ลูกสาว!”หรือ “ลูกชาย คุณจะเติบโตเป็นนักสืบที่ดี คุณมีการหักเงินที่ยอดเยี่ยม!”. หรืออะไรทำนองนี้จากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน: “คุณเข้ากับคนง่าย คุณสามารถเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมได้”หรือ “ คุณมีโอกาสเป็นนักจิตวิทยาโดยอาชีพหรือไม่? คุณเข้ากับผู้คนได้ดี”ฟังคำพูดของพวกเขา บางทีอาจมีความจริง

6. ตัวเลข

หรือคุณสามารถหันไปใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขโบราณเนื่องจากงานหลักคือ เผยให้เห็นอิทธิพลของตัวเลขที่มีต่อบุคคลโดยการเพิ่มตัวเลขของวันเดือนปีเกิด บางครั้งการโต้ตอบที่เป็นตัวเลขของนามสกุลและชื่อ คุณสามารถค้นหาตัวเลขที่กำหนดเส้นทางชีวิตได้ มันจะบ่งบอกถึงเส้นทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของคุณ

7.ไพ่ทาโรต์

อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งกำลังแพร่หลายอยู่ในขณะนี้คือ โบราณคดีมันถูกสร้างขึ้นบน 22 ไพ่ทาโรต์อาร์คานาและเชื่อมโยงกับความหมายเชิงตัวเลขและความหมาย

ด้วยความช่วยเหลือของการจัดตำแหน่ง คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถและความสามารถที่สามารถรับรู้ได้ คำตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ งานหลักสำหรับช่วงชีวิตหนึ่งๆ

8. โหราศาสตร์.

คุณยังสามารถ "คำนวณ" ดวงชะตาของคุณได้โดยติดต่อนักโหราศาสตร์

ตามสถานที่และเวลาเกิดนักโหราศาสตร์วาดแผนที่ที่ระบุพื้นที่หลักของการปฐมนิเทศทางวิชาชีพและกิจกรรมทางวิชาชีพของบุคคลซึ่งแสดงในดวงชะตาของบุคคล ความสำเร็จเส้นทางอาชีพของเขา ด้วยความช่วยเหลือของดวงชะตานักโหราศาสตร์สามารถปรับแต่งและกำหนดไม่เพียง แต่พรสวรรค์ของบุคคล แต่ยังรวมถึงขอบเขตของกิจกรรมที่บุคคลจะใช้งานได้จริง

9. วิชาดูเส้นลายมือ

คุณสามารถลองหันไปดูวิชาดูเส้นลายมือ

วัตถุประสงค์ด้วยความช่วยเหลือของวิชาดูเส้นลายมือสามารถอ่านตามแนวของโชคชะตาในมือ คำว่า " โชคชะตา” แปลว่า “ ฉันจะตัดสิน“. เส้นทางชีวิตของเขาถูกกำหนดโดยขึ้นอยู่กับว่าบุคคลตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกที่เขามอบให้ในปัจจุบันอย่างไร

10. การกลับชาติมาเกิด

รำลึกถึงชาติที่แล้ว การทำแผนที่อวตารคุณสามารถกำหนดได้ว่าจิตวิญญาณของคุณมีแนวโน้มไปทางใดมากที่สุด เมื่อมาถึง World of Souls คุณสามารถถามคำถาม Mentor และรับคำตอบเกี่ยวกับเป้าหมายของการจุติของคุณ นอกจากนี้ จาก World of Souls คุณจะเห็นว่าภารกิจใดที่คุณตั้งไว้สำหรับชีวิตนี้ ด้วยความช่วยเหลือของการกลับชาติมาเกิด คุณสามารถเปิดเผยชะตากรรมของหนึ่งชีวิต หลายชีวิต เพื่อทำความเข้าใจ

ไม่ว่าคุณจะหันไปใช้เวทย์มนตร์ของตัวเลข ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในตนเอง ดูดวงโดยดวงดาว หรือหันไปหาจิตวิญญาณของคุณเพื่อค้นหาคำตอบ
สิ่งสำคัญคือเราใช้ชีวิตทุกวันอย่างไร!

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ: ลูกบอลนำทางของเราอยู่ในมือของเรา!

เตรียมไว้
Maria Ladova, Tatyana Druk, Lana Chulanovaชอบบทความ? แบ่งปันกับเพื่อน ๆ !